BLOG: Politiet svigter de udsatte boligområder

16x9
. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø / Scanpix Denmark

Allerede første fredag i det nye år var den gal igen nær Udrejsecenter Kærshovedgaard, hvor udviste og udlændinge på tålt ophold i Danmark opholder sig, fordi de nægter at rejse ud af landet.

Et yngre par i bil blev ifølge medierne antastet af en mand ikke langt fra udrejsecenteret. Bilen standsede – men straks efter sprang endnu to mand op af grøften, og forsøgte at trænge ind i bilen. Parret, der havde låst dørene, blev selvfølgelig forskrækket og kørte væk i høj fart. Episoden er ikke den første – og vidner om et stigende problem for beboere i området af udrejsecenteret. Også de handlende oplever stigende problemer med de unge mænd fra Kærshovedgaard. De stjæler med arme og ben – og når de handlende ringer efter politiet, går der stadigt længere tid, inden politiet når frem.

Og det er desværre ikke kun ved Udrejsecenteret i det vestjyske, at der er problemer. I flertallet af de såkaldte udsatte boligområder – eller ghettoer – er der også udfordringer.    

Desværre har dansk politi tilsyneladende nedprioriteret sin tilstedeværelse i de udsatte boligområder. Og hvorfor dét sker, skal vi have justitsminister Søren Pape til at svare på. For ifølge det seneste politiforlig skal politiets tilstedeværelse i de udsatte boligområder som minimum være på niveau med den indsats, politiet udrettede i perioden for det foregående politiforlig. Man skal selvfølgelig kunne føle sig tryg, uanset hvor man bor. Og retter man henvendelse til politiet, skal man opleve, at ens henvendelse bliver taget seriøst, samt at hjælpen kommer hurtigt.

Af samme grund har DF haft fokus på netop dette område i forbindelse med seneste politiforlig, da vi er nødt til at have gjort op med hyper-kriminelle familier og deres meget store andel i det samlede kriminalitetsbillede i ghetto-områderne. Og er man ikke dansk statsborger og laver kriminalitet, så er det ud af vagten og hjem.

Vi retter nu henvendelse til justitsministeren, så han kan tage affære i sagen, så vi sikrer, at hensigten med seneste politiforlig også bliver omsat til virkelighed. Og at der sættes ind over for de kriminelle elementer.

Problemstillingen blev dokumenteret af BL - Danmarks Almene Boliger, der netop har offentliggjort en rapport om de udsatte boligområder. Rapporten konkluderede, at boligforeningerne i boligområderne føler sig nedprioriteret og svigtet af politiet, der reagerer for sent, når borgere ringer og anmelder et kriminelt forhold eller når beboerne føler sig utrygge, fordi kriminelle unge hærger eller holder en hel bydel i skak.

Diskussionen om kriminaliteten i udsatte boligområder er igen aktuel efter statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale, hvor regeringens ønsker om en større indsats mod ghettoer spillede en stor rolle.

Nu skal jeg være den første til at anerkende, at vi fra politisk hold har øget opgaverne for politiet de senere år. Men det samme er bevillingerne. Og der står ikke noget i politiforliget fra 2016 om, at politiet skal nedprioritere indsatsen i de udsatte boligområder. Tværtimod. Der står, at politiets indsats skal være ligesom i det foregående politiforlig. Derfor må det forventes, at indsatsen nu forstærkes i takt med, at politiet har fået flere bevillinger.

Og man må sige, at rapporten fra BL dokumenterer, at politiets tilstedeværelse i udsatte boligområder spiller en rolle i de udsatte boligområder. Mere politi er lig med mindre kriminalitet og tryggere beboere.

Så vi må sørge for, at politiet fremover er mere synligt tilstede i ghettoerne – dels for at mindske kriminaliteten dels for at beboere kan føle sig trygge i egen bydel. Længere er den ikke.