Politik

Udvisning af syge asylansøgere sættes på pause i fire uger

Fem dage før samråd sætter Inger Støjbergs ministerium kritiseret praksis på pause.

De danske myndigheder sætter udvisningen af afviste asylansøgere med alvorlige sygdomme på pause i fire uger. Det oplyser Udlændinge- og integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet kan ikke lørdag oplyse, hvor mange sager der er tale om.

Baggrunden for suspenderingen er en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra december 2016. Her fik en georgisk mand medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham, fordi han var alvorligt syg uden at være døende.

Behov for at justere praksis

I begyndelsen af året har Radio 24syv beskrevet, hvordan danske myndigheder har udsendt personer med behov for hjertemedicin til lande, hvor medicinen ikke er til at få.

Ministeriet hæfter sig ved, at dommen fastslår, at landenes myndigheder har "en udvidet undersøgelsespligt". Derfor er der "behov for at justere den hidtidige praksis", så ministeriet fremover i højere grad undersøger, hvorvidt den udviste har adgang til den medicin, der er behov for, i sit hjemland.

Længere nede påpeger ministeriet dog:

- Der vil fortsat gælde en høj tærskel for, hvornår en person ikke kan anses for at have faktisk adgang til behandling.

Kendte til dom allerede for et år siden

Ifølge Radio 24syv stod dommens konsekvenser klar for embedsmænd i Udlændingestyrelsen allerede i januar 2017. Desuden gjorde embedsmænd i Justitsministeriet i foråret deres kolleger i Udlændingeministeriet opmærksom på dommen, skriver Radio 24syv.

Udlændingemyndighederne gør nu, hvad de burde have gjort, da de blev opmærksomme på dommen.

Louise Halleskov Storgaard

Suspensionen kommer, fem dage før udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skal i samråd om sagen. Alternativets ordfører for nye danskere, Josephine Fock, savner dog stadig svar.

- Både på hvorfor der kan gå så lang tid, før ministeriet reagerer på dommen, når vi ved, at de er blevet gjort opmærksom på dommen af Justitsministeriet, siger hun til Ritzau.

- Og så er jeg er interesseret i, hvad der er sket med de mennesker, som allerede er blevet udvist.

Til Radio 24syv siger Louise Halleskov Storgarad, der er lektor i EU- og menneskeret ved Aarhus Universitet:

- Udlændingemyndighederne gør nu, hvad de burde have gjort, da de blev opmærksomme på dommen.

- Nemlig at sætte de potentielt omfattede sager i bero i en periode for at undersøge omfanget af den justering af praksis, som dommen giver anledning til.