BLOG: Slut med Roundup-rester i vores fødevarer

BLOG: Det skal være slut med Roundup-rester i vores middagsmad. Enhedslisten vil følge Frankrigs eksempel og gå foran EU med et dansk forbud mod glyph

Et flertal blandt medlemslandene i EU stemte den 27. november for at forlænge tilladelsen til at sælge Roundup i EU med yderligere fem år.

Allerede i 2015 konkluderede Verdenssundhedsorganisationen WHOs kræftagentur (IARC), at glyphosat ”sandsynligvis” forårsager kræft. EU's agentur for fødevaresikkerhed, EFSA, har derimod afvist, at stoffet skulle være sundhedsskadeligt. I september viste det sig så, at EU’s agentur for fødevaresikkerhed i sin udredning havde kopieret passager direkte fra Roundup-producenten Monsanto. IARC kan (modsat EFSA) sige sig fri af økonomiske interesser og har modstået adskillige anslag fra industrien og landbrugsorganisationer, der har forsøgt at få IARC til at ændre deres videnskabelige konklusion.

Vi skal ikke vente fem år på at blive fri for glyphosat. Den franske præsident Macron har meldt ud, at Frankrig vil vedtage et nationalt forbud hurtigst muligt og senest om tre år. Det eksempel skal vi følge. Derfor fremsætter Enhedslisten beslutningsforslag i Folketinget om, at Danmark ligesom Frankrig går foran og forbyder brugen af Roundup i landbruget, såvel som på private og på offentlige arealer.

Forslaget kan være en udfordring for den enkelte landmand, der bruger Roundup. Men det økologiske landbrug klarer sig fint uden brug af sprøjtegifte bl.a. grundet et mere varieret sædskifte, og denne driftsform er i dag mere rentabelt økonomisk, end den konventionelle. Derfor vil forslaget ikke have nævneværdige statsfinansielle konsekvenser.

Landbrugets rundhåndede brug af Roundup er en alvorlig sag for vores grundvand og for alle os, der før eller siden sætter tænderne i den mad, landbruget producerer. I dag finder vi rester af glyphosat alle vegne: I vores mad, i vores grundvand og i vores krop. Forsigtighedsprincippet er nødt til at gælde, når WHO og andre undersøgelser viser, at glyphosat sandsynligvis kan være kræftfremkaldende og kan skade fostre, da sprøjtegiften mistænkes for at være hormonforstyrrende.

Der kan nå at ske mange skader, mens politikerne blot gang på gang udskyder et forbud. Vi skal ikke sætte vores helbred og natur på spil for at holde liv i en forældet produktionsform, som er blevet stærkt afhængig af verdens mest udbredte sprøjtemiddel. Økologer har i årevis bevist, at det er muligt at dyrke rentabelt landbrug helt uden brug af sprøjtegifte. Det er den vej, vi skal.

Vi har før set, at Danmark har gået enegang og forbudt farlige kemikalier frem for at vente på EU, og det kan vi selvfølgelig gøre igen. Nogle gange truer EU med retssager, men befolkningens sundhed er nødt til at veje tungere end hensyn til landbruget, Monsanto og EU.