Politik

DF beder regeringen 'tænke sig godt om' - tavlen er ikke visket ren, mener analytiker

Forud for den kommende tids forhandlinger om udlændingestramninger og skat opfordrer DF regeringen til "at tænke sig godt om".

Som i et hvilket som helst andet parforhold kan en krise resultere i skår. 

Og netop "et skår" synes Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, at der er kommet i samarbejdet mellem regeringen og partiet efter de intense og opslidende forhandlinger op til finanslovsaftalen. Dansk Folkeparti krævede stramninger på udlændingeområdet, mens regeringspartiet Liberal Alliance truede med ikke at stemme for finansloven, medmindre der var en skatteaftale på plads inden tredjebehandlingen af finansloven. 

- Der er ingen grund til at lægge skjul på, at der selvfølgelig er slået nogle skår i samarbejdet - specielt den seneste måneds tid, lyder det fra DF-formanden. 

Finansloven blev fredag stemt igennem i Folketinget. 91 stemte for, mens 18 stemte imod. 

Thulesen Dahl opfordrer regeringen til at "tænke sig godt om", fordi der var nogle ting, som ikke var "efter bogen". 

- Der er nogle ting, der ikke var i orden. Det er jo helt uhørt, at et regeringsparti sætter tvivl om, så tæt på jul, om hvorvidt man overhovedet vil stemme for den finanslovsaftale, som man selv har indgået aftale om med et flertal fra Folketinget. 

Besværlige forhandlinger forude 

Efter nytår vil regeringen og Dansk Folkeparti forhandle videre om de skattelettelser, som LA og resten af regeringen stiler mod - samt det nybrud i udlændingepolitikken, som støttepartiet har som modkrav.

- Det bliver meget besværlige forhandlinger. Der er en del, der skal samles op på, siger Kristian Thulesen Dahl, der nu glæder sig over at kunne gå på en tiltrængt juleferie. 

Formanden for Dansk Folkeparti opfordrer både Venstre og Liberal Alliance til at arbejde for at genetablere tilliden, når parterne mødes friske og veludhvilede i det nye år:

- Liberal Alliance og regeringen bærer et stort ansvar. Jeg forventer, at de kommer med en attitude i starten af det nye år, der viser, at de er parate til at komme Dansk Folkeparti i møde.

Kristian Thulesen Dahl understreger, at hans ønske er at ændre asylsystemet grundlæggende, så personer, der har opnået asyl og midlertidigt ophold i Danmark, ikke i lige så høj grad som i dag får forlænget deres opholdstilladelser. Og at der fremover ikke skal bruges ressourcer på at integrere personer på midlertidigt ophold i det danske samfund, fordi de skal sendes hjem så hurtigt som muligt. Og de bør heller ikke få plads på det danske arbejdsmarked mens de er her, mener DF-formanden.

Eksempelvis bør Danmark allerede nu begynde at sende syriske flygtninge tilbage, mener DF-formanden og henviser til, at syrere, der bor i flygtningelejre i nærområderne, er begyndt at rejse tilbage til det borgerkrigshærgede land.

Peter Lautrup Larsen: Kristian Thulesen Dahl vasker ikke tavlen ren

Kristian Thulesen Dahl vasker ikke tavlen ren

Ifølge TV 2s politiske analytiker Peter Lautrup Larsen vil der gå lang tid, før Dansk Folkeparti for alvor begraver stridsøksen.

- Dansk Folkeparti afgiver ikke et løfte om, at tavlen viskes ren. Kristian Thulesen vil fortsat være besværlig.

Peter Lautrup Larsen understreger, at der skal indgås en aftale med Kristian Thulesen Dahl, hvis der skal lande en skatteaftale:

- Uden Kristian Thulesen Dahls samtykke bliver der ikke nogen aftaler om skattelettelser. Han skal med i det, og han sælger stadig sig selv dyrt.

Hovedpunkter i finanslovsaftalen

 1. Velfærd

  ● I alt er der afsat cirka 4,7 milliarder kroner til bedre sundhed og ældrepleje i perioden 2018-21.

  ● På sundhedsområdet er der afsat cirka 2,0 milliarder kroner til blandt andet frit valg i forhold til genoptræning og fra 2019 en ekstra akutlægehelikopter til udkantsområderne.

  ● 2,7 milliarder kroner om året er sat af til en bedre bemanding på plejehjem, mere frit valg, så ældre blandt andet selv kan vælge madordning, og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.

 2. Tryghed og politi

  ● Der sikres et yderligere meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019, hårdere straffe for grov vold og indbrud, skærpet indsats mod bande- og ungdomskriminalitet.

  ● Reetablering af rytterisektion i dansk politi.

  ● Styrket grænsekontrol.

 3. Infrastruktur

  ● Udvidet motorvej over Vestfyn

  ● Lavere takster over Storebæltsbroen.

  ● Hastighedsopgraderinger på landeveje og motorveje

   

 4. Skat og arbejde

  ● Skatten på fri telefon og internet fjernes. Dog først fra 2020.

  ● En permanent boligjobordning.

  ● Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes. 

   

 5. Uddannelse

  ● Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne på 170 millioner kroner. Ifølge oppositionen er der dog reelt tale om besparelser på erhvervsskolerne. Det skyldes, at de fortsat er omfattet af det såkaldte omprioriteringsbidrag, som betyder, at der hvert år skal skæres to procent på budgettet. Derudover forsvinder en pulje på 150 millioner kroner fra sidste års finanslov. Det giver netto et minus på samlet 100 millioner kroner.

  ●  Øget tilskud til frie grundskoler