Politik

BLOG: Regeringen bør prioritere klimabistand over kortsigtede udlændingestramninger

BLOG: Det er helt hen i vejret, at en regering, som ønsker færre flygtninge, ikke prioriterer klimabistand højere. For hvis der er noget, der sender mennesker på flugt, så er det klimakrisen.

I regeringens nye finanslov er der afsat over 100 millioner kroner til udlændingestramninger, hjemsendelsescentre og øget kontrol med asylansøgere. Og der er vist ikke nogen, der er i tvivl om, at regeringen generelt gerne så, at så få mennesker som muligt flygtede til Danmark.

I Alternativet så vi sådan set også gerne, at der var færre mennesker på flugt i verden. Vi så gerne, at ingen var tvunget til at forlade deres hjemland på grund af krig, konflikt, tørke eller oversvømmelser.

Men der kommer jo altså ikke færre flygtninge i verden ved, at regeringen fører en restriktiv udlændingepolitik i Danmark. Snarere tværtimod. For mens regeringen har afsat masser af penge til udlændingestramninger, er Danmarks klimabistand til udviklingslandene blevet reduceret med 40 pct. siden 2015.

Det er en helt forkert prioritering, for hvis der er noget, der sender mennesker på flugt, så er det klimaforandringer i form af oversvømmelser, tørke og orkaner. Ifølge en rapport fra Care Danmark sendte klimaforandringer 14,7 millioner mennesker på flugt i 2015, altså 2,5 gange hele Danmarks befolkning. Det er næsten dobbelt så mange, som samme år flygtede fra krige og konflikter.

Klimaet og verden er altså i forandring, og det må vi åbne øjnene for. Udlændingestramninger er kortsigtede lappeløsninger, som hverken sikrer den optimale støtte til de mennesker, der flygter til Danmark, eller tager fat om problemets kerne, nemlig klimaforandringer og krig.

Derfor har vi i Alternativet stillet et ændringsforslag til regeringens finanslov, der flytter de 121,3 millioner kroner, som regeringen vil bruge på øget kontrol og hjemsendelsescentre, til klimabistand til udviklingslandene.

For udover at det er i alles interesse at forebygge, at flere 100 millioner mennesker bliver drevet på flugt, er det også vores ansvar som et rigt forbrugerland at hjælpe de udviklingslande, der lider allermest under klimaforandringerne - uden at have bidraget nævneværdigt til dem.

Og ja, vi mener det faktisk. Derfor har vi også i Alternativets eget fuldt finansierede finanslovsforslag, ’En fremtid i balance’, afsat hele 10 milliarder kroner til klimabistand over de næste fire år. Det er altså ud over den generelle udviklingsbistand, som vi i øvrigt også har fundet pengene til at hæve til 1 pct. af BNI.

Endelig har vi afsat yderligere 3,3 milliarder kroner til asyludgifter i Danmark, så de penge ikke tages fra udviklingsbistanden, som har været regeringens praksis i alt for mange år. Det er helt enormt kortsigtet at fratage udviklingslandene de penge, der skal sikre, at færre bliver drevet på flugt, i en tid, hvor der er brug for udviklings- og klimabistand som aldrig før.

Vi skal investere i klimasikring og grøn omstilling lokalt, nationalt og globalt. Det burde være i alles interesse.