55 flere moskéer på 10 år - nu er der 170 i Danmark

I 2006 var der 115 moskéer i Danmark. I dag er tallet 170, viser kortlægningen "Moskéer i Danmark".

De seneste 10 år har antallet af muslimer i Danmark været stigende, og i takt med den udvikling er flere moskéer dukket op i landet.

På 10 år er der kommet 55 flere moskéer og muslimske bedesteder i Danmark. Dermed findes der i dag 170 moskéer i Danmark mod 115 i 2006. Det viser den nye kortlægning "Moskéer i Danmark".

Den står professor i religionssociologi Lene Kühle fra Aarhus Universitet bag i samarbejde med videnskabelig assistent Malik Larsen ved afdeling for Religionsvidenskab og medforfatter af bogen.

Diskutere på oplyst grundlag

Kirkeminister Mette Bock (LA) er glad for kortlægningen af moskéer i Danmark.

- Det er bedre at diskutere på et oplyst end et uoplyst grundlag, og med denne kortlægning kommer der fakta på bordet, siger Mette Bock til ministeriets hjemmeside.

Kortlægningen er en del af aftalen om religiøse forkyndere fra 31. maj 2016 mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Konservative.

Parterne var enige om, at der var behov for en opdatering af en lignende kortlægning i 2006.

Mere dansk

Rapporten viser blandt andet, at dansk i dag anvendes mere i moskéerne end for ti år siden.

- Godt en tredjedel har kun prædikener på modersmål som tyrkisk eller arabisk i dag, siger Malik Larsen i en pressemeddelelse.

- I 2006 var det størstedelen - cirka ni ud af ti. I dag er der altså flere af moskéerne, der jævnligt har delvise eller hele prædikener på dansk. Hvor det i 2006 kun var godt hver tiende moské, er det i dag næsten hver tredje.

Derudover er der flere steder en ændret praksis i form af for eksempel danske resuméer efter en prædikenen på modersmålet.

Lene Kühle håber, at rapporten kan være med til at styrke den offentlige debat.

- Det er vigtigt at tilvejebringe forskningsbaseret viden om moskéer i Danmark. Ikke mindst fordi den offentlige debat ofte kan tippe over og tage afsæt i følelser frem for fakta.

- Vores rapport viser udviklingen og bidrager til en nuancering af forståelsen af moskéer i Danmark, siger Lene Kühle.