Politik

Dansk kvotestop strider mod et år gammel FN-erklæring

Danmark erklærede sidste år sammen med en række andre lande at ville styrke genbosætning af flygtninge.

Barack Obama var der. Ban Ki-moon var der. På talerlisten stod kongelige, præsidenter og excellencer. Og Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V).

Der var med andre ord lagt op til et historisk øjeblik, da verdens lande i september sidste år i FN blev enige om New York-erklæringen om flygtninge og migranter.

Men lidt mere end et år efter er Danmark ved at vedtage en lov, der forsømmer de løfter, der blev givet i erklæringen. Sådan lyder kritikken fra flere organisationer i høringssvarene til det lovforslag om en ny ordning for kvoteflygtninge, som Folketinget ventes at vedtage onsdag.

Danmark har handlet modsat

Den såkaldte New York-erklæring opfordrer nemlig staterne til at øge deres programmer for genbosættelser af flygtninge. Men Danmark har sat modtagelsen af FN-kvoteflygtninge i bero.

Og med den nye lov vil det være op til den enhver tid siddende udlændinge- og integrationsminister at fastsætte, om Danmark skal tage imod kvoteflygtninge. Og i givet fald hvor mange.

Selv om FN-erklæringen fra sidste år, kaldet New York-erklæringen, ikke er juridisk bindende, burde Danmark overholde den alligevel, lyder det samstemmende fra Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Institut for Menneskerettigheder, Røde Kors og UNHCR.

- Det er paradoksalt, fordi man med New York-erklæringen netop understreger vigtigheden af genbosætningsprogrammet, som den danske kvoteordning er en del af, siger Louis Holck, vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder.