Politik

BLOG: Regeringen har glemt provinsen

Danmark bliver trukket skævt. Gevinsterne falder i de velhavende områder om de store byer, mens provinsen fuldkommen er glemt.

Det er resultatet af den finanslov, som man efter mange sværdslag fik indgået. I al den teatertorden, ultimative krav og trusler fra begge sider synes det som om, man helt har glemt at tænke på, at vi skal have et Danmark, der hænger bedre sammen.

Det virkede ellers så lovende, da Løkke åbnede folketingsåret i starten af oktober. Her var flotte ord om et mere sammenhængende Danmark, og alle skulle have en del af fremgangen.

Desværre har disse ord vist sig at være intet andet end varm luft. Kendsgerningen er, at regeringen fører en politik, der har den komplet modsatte effekt.Lad os for eksempel kigge på statslige arbejdspladser. Da regeringen overtog regeringsmagten i 2015 var det med en storstilet plan om, at flere statslige arbejdspladser skulle placeres uden for hovedstaden. Som Løkke dengang så korrekt sagde, så handler det om ”at skabe aktivitet, hvor der er brug for det”.  

Sandheden er bare, at der den dag i dag ikke er kommet flere statslige arbejdspladser i provinsen, end da regeringen overtog ansvaret i 2015. Der er tværtimod kommet færre! Det viser en helt ny opgørelse lavet af Danmarks statistik.

Velfærd og et samlet Danmark sat i baggrunden

Regeringens økonomiske politik og de dertilhørende konstante besparelser på vores fælles velfærd bærer en stor del af forklaringen på, at der i dag er færre statslige arbejdspladser i provinsen, end da Løkke tiltrådte. Lad os for eksempel se på uddannelsesområdet.

Her har regeringens sparekniv betydet, at der alene på et enkelt år er blevet sparet 906 stillinger væk på landets erhvervsskoler, gymnasier, VUC og SOSU-skoler uden for region hovedstaden. Et tal, som inden for de næste år sikkert vil blive meget højere med regeringens fortsatte planlagte besparelser på uddannelsesområdet.

Her må man spørge regeringen; hvad er logikken i at udflytte statslige arbejdspladser til provinsen med den ene hånd, når man med den anden hånd samtidig fører en økonomisk politik, der sparer arbejdspladser væk uden for hovedstaden?

Regeringen svigter derfor provinsen - igen. Og som en del af regeringens uforudsigelige køreplan er nu også næste udflytningsrunde, der skulle være præsenteret i december, udskudt. I stedet har regeringen travlt med at gøre klar til at uddele julegaver i form af skattelettelser til toppen af Danmark. Og allerede med finanslovsaftalen er de første skattelettelser aftalt.

Det drejer sig blandt andet om skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt privattelefon. Når skattelettelsen er fuldt indfaset, koster det statskassen 700 mio. kr.Og hvem får så glæde af denne skattelettelse?

For lønmodtagere med en årlig lønindkomst på under 300.000 kr. er det under 5 procent, der har fri telefon. Mens der blandt dem med en årlig løn over 1,2 mio. kr. er 84 procent, der har fri telefon. Og i Hørsholm er der 40 procent af lønmodtagerne, der har fri telefon, mens det blot er 8 procent af lønmodtagerne på Lolland. Regeringens skattelettelser rammer derfor både socialt og geografisk skævt. Og så er den tilmed finansieret af besparelser på uddannelsesinstitutionerne, der rammer hele landet.

I stedet for at diskutere, hvordan et fåtal af danskerne får endnu flere penge at købe julegaver for, så lad os prioritere at snakke om, hvordan vi skaber et sammenhængende Danmark, hvor velfærd til alle danskere står i første række. Regeringen skal huske, at de er regering for hele Danmark.

Så i stedet for at snakke om skattelettelser, så lad os snakke om gode uddannelser, værdig ældrepleje og arbejdspladser til gavn for alle danskere.