Politik

Hans Engell udpeger fire mulige scenarier - de tre kan føre til en ny regering

Finansminister Kristian Jensen (V), justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og formanden for
Finansudvalget Joachim B. Olsen (LA) ankommer til Finanslovsforhandlinger i finansministeriet fredag d. 24. november 2017. Martin Sylvest / Scanpix Denmark

​Hvis LA gør alvor af sin opsigtsvækkende trussel om at stemme mod finansloven, skal vi snart til stemmeurnerne, vurderer politisk kommentator.

Mens julefreden stille og roligt sænker sig over mange danske hjem, vokser uroen og magtkampene indenfor på Christiansborg.

Faktisk rumler det så meget, at det i yderste konsekvens kan føre til valg - eller dronningerunde.

Sådan lyder det fra den politiske kommentator Hans Engell.

For selvom det fredag aften lykkedes for regeringen og Dansk Folkeparti at indgå en aftale om en finanslov for 2018, gik der ikke mere end 30 minutter, før Liberal Alliance helt ekstraordinært truede med at stemme mod sin egen finanslov, hvis man ikke samtidig får en aftale om markant lavere skatter:

- I aften lander vi en aftale om finanslov. Den bliver kun vedtaget, hvis den skatteaftale, som ligger på bordet, falder på plads, skrev Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, på Facebook.

Dét er opsigtsvækkende, siger politisk kommentator Hans Engell:

- Jeg kan ikke mindes fra de seneste mange, mange år i dansk politik, at der er et regeringsparti, som truer med at stemme imod den finanslov, som de lige selv har været med til at indgå. Det svækker hele regeringens position, siger han.

- Det betyder, at vi skal gå og pynte juletræer, samtidig med at vi ikke aner, om det her lander et folketingsvalg.

Nedenfor kan du se, hvilke fire scenarier forhandlingerne kan ende ud i.

Enighed om finanslov

Finansloven skal være færdigbehandlet og vedtaget inden jul, men inden da skal der indgås en skattereform og en aftale om udlændinge. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kæmpet for at lande alle tre aftaler samtidig, men fredag måtte han erkende, at det ikke var muligt.

Derfor bliver mandagens forhandlinger, med statsministeren for bordenden, altafgørende, siger Hans Engell.

Politisk kommentator Hans Engell forudser fire konsekvenser af de dramatiske finanslovsforhandlinger.

- Første scenarie er, at de laver en flygtningeaftale og en skattereform, som alle kan blive enige om. Så bliver det alligevel jul, det hele går på plads, og alt falder i hak. Finansloven vedtages, siger han.

Det er dén løsning, den politiske kommentator tror mest på.

- De er allerede langt fremme i forhandlingerne, og du kan godt lave en skatteaftale, der har en profil, som DF kan leve med - det er slet ikke umuligt. Flygtningedelen er straks sværere, fordi DF stiller krav på en række områder, hvor regeringen ikke kan bestemme – det kan kun Flygtningenævnet og domstolene.

Men... Det kan også gå helt galt, siger han.

Folketingsvalg

Andet scenarie er nemlig, at politikerne ikke kan blive enige om skattereformen og flygtningespørgsmålet. Sker det, skal vi snart til stemmeurnen igen, siger Hans Engell.

- Hvis LA’s trussel står til troende, og de stemmer imod finansloven, så har statsministeren jo ikke rigtig anden mulighed end at udskrive et folketingsvalg.

Så langt tvivler den politiske kommentator dog på, at vi kommer:

- Jeg tror ikke, at vi under nogen omstændigheder kommer i en situation, hvor finansloven bliver stemt ned, men på den anden side, så er det blå Danmark i krise, siger Hans Engell.

Inden der fredag aften blev indgået en aftale om en finanslov for 2018, blev der holdt krisemøde i Statsministeriet, og det fik Dansk Folkepartis formand til at kalde forhandlingerne for "et cirkus". Ordvalget indikerer store spændinger mellem parterne, siger den politiske kommentator.

- Alene det, at Kristian Thulesen Dahl i går kaldte forhandlingsforløbet for ”et cirkus”; det er meget, meget store ord, og det er tydeligt, at forhandlingerne er præget af total mangel på tillid, siger han.

Dronningerunde

Tredje scenarie er, at næste uges forhandlinger strander, og at statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke kan præsentere aftaler, som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er tilfredse med.

Det vil betyde, at regeringen mister sit flertal.

- Så kan han (Lars Løkke Rasmussen, red.) blive nødt til at lade regeringen træde tilbage, så der kan gennemføres en dronningerunde, siger Hans Engell.

Det betyder, at hver partileder går til dronningen og tilkendegiver, hvem de peger på som kongelig undersøger – det vil sige, hvem de mener, skal undersøge mulighederne for at danne regering.

Herefter udpeger dronningen den politiker, som hun mener kan danne regering.

LA udtræder af regering

Endelig kan der ske det, at Liberal Alliance opgiver sit krav om skattelettelser og helt træder ud af regeringssamarbejdet.

- Hvis LA er utilfredse med den skatteaftale, man kommer frem til, har de mulighed for at vælge at træde ud af regeringen i stedet for blot at stemme nej, siger Hans Engell.

Fredag aften blev indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille spurgt, om han er enig med Joachim B. Olsen i, at LA vil stemme imod ved tredjebehandlingen (af finansloven, red.), hvis Dansk Folkeparti ikke inden tredjebehandlingen har leveret en skatteaftale.

- Jeg er enig i, at vi får en skatteaftale, inden vi kommer til tredjebehandling. Det er forudsætningen for, at tredjebehandlingen går godt, svarede han.

Det hele bliver afgjort i næste uge, når statsministeren sætter sig til forhandlingsbordet.

Og ifølge Hans Engell har vi kun oplevet ”første akt af dramaet”. I næste uge venter yderligere to akter; skattereformen og flygtningeaftalen.

Hvilke af de fire scenarier tror du mest på?

- Jeg tror på et juleforlig, men jeg tror ikke på julestemning. Det bliver en sur periode for de blå partier – det efterlader nogle spor, som ikke er så gode.

Hovedpunkter i finanslovsaftalen

 1. Velfærd

  ● I alt er der afsat cirka 4,7 milliarder kroner til bedre sundhed og ældrepleje i perioden 2018-21.

  ● På sundhedsområdet er der afsat cirka 2,0 milliarder kroner til blandt andet frit valg i forhold til genoptræning og fra 2019 en ekstra akutlægehelikopter til udkantsområderne.

  ● 2,7 milliarder kroner om året er sat af til en bedre bemanding på plejehjem, mere frit valg, så ældre blandt andet selv kan vælge madordning, og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.

 2. Tryghed og politi

  ● Der sikres et yderligere meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019, hårdere straffe for grov vold og indbrud, skærpet indsats mod bande- og ungdomskriminalitet.

  ● Reetablering af rytterisektion i dansk politi.

  ● Styrket grænsekontrol.

 3. Infrastruktur

  ● Udvidet motorvej over Vestfyn

  ● Lavere takster over Storebæltsbroen.

  ● Hastighedsopgraderinger på landeveje og motorveje

   

 4. Skat og arbejde

  ● Skatten på fri telefon og internet fjernes. Dog først fra 2020.

  ● En permanent boligjobordning.

  ● Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes. 

   

 5. Uddannelse

  ● Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne på 170 millioner kroner. Ifølge oppositionen er der dog reelt tale om besparelser på erhvervsskolerne. Det skyldes, at de fortsat er omfattet af det såkaldte omprioriteringsbidrag, som betyder, at der hvert år skal skæres to procent på budgettet. Derudover forsvinder en pulje på 150 millioner kroner fra sidste års finanslov. Det giver netto et minus på samlet 100 millioner kroner.

  ●  Øget tilskud til frie grundskoler