Politik

Ny finanslov på plads - her er hovedpunkterne

Flere penge til sundhed og ældre samt øget tryghed er nogle af nøgleordene, som regeringen selv fremhæver om næste års finanslov.

Fredag aften lykkedes det endelig for regeringen og Dansk Folkeparti at indgå aftale om en finanslov for 2018.

Lidt efter klokken 21 stod de fire partier sammen frem i Finansministeriet og fortalte, at den nye aftale var på plads.

Regeringen og DF klar til at indgå finanslovsaftale.

- Det er en ansvarlig finanslov, den er afpasset i forhold til den økonomiske situation, vi står i, den er med til at sikre et godt fundament under det opsving, vi har i Danmark, den er med til at styrke beskæftigelsen og sikre, at vi får gang i hele Danmark, siger finansminister Kristian Jensen (V).

En af de helt store knaster under forhandlingerne har været spørgsmålet om, hvorvidt en ny skatteaftale skulle være en del af finansloven, som især Liberal Alliance har stået fast på.

Men det bliver ikke tilfældet, kunne statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tidligere på aftenen fortælle. Derimod genoptages drøftelserne om en skatteaftale og en ny udlændingeaftale på mandag.

Her er hovedpunkterne

Finansminister Kristian Jensen fremhæver selv, at parterne med aftalen afsætter ekstra to milliarder til sundhedsområdet over de kommende fire år, og at de vil styrke akutberedskabet med en ny akuthelikopter, der skal have placering i det nordlige Jylland.

- Det er med til at sikre, at de danskere, der har behov for det, får hurtig hjælp, siger Kristian Jensen.

Ifølge Dansk Folkeparti giver aftalen et markant løft til ældreområdet med en halv milliard ekstra om året til varme hænder. 

- Det er det, der bliver efterspurgt derude. Vi har også fået lavet en permanent boligjobordning, og fået flere ting ind i den, hvilket vi er rigtig glade for, siger partiets finansordfører René Christensen.

Konservative glæder sig blandt andet over, at aftalen sikrer flere penge til politiet og terrorsikring. Finansministeriet har offentliggjort en liste med nedenstående hovedpunkter - hele aftalen kan ses her.

Hovedpunkter i finanslovsaftalen

 1. Velfærd

  ● I alt er der afsat cirka 4,7 milliarder kroner til bedre sundhed og ældrepleje i perioden 2018-21.

  ● På sundhedsområdet er der afsat cirka 2,0 milliarder kroner til blandt andet frit valg i forhold til genoptræning og fra 2019 en ekstra akutlægehelikopter til udkantsområderne.

  ● 2,7 milliarder kroner om året er sat af til en bedre bemanding på plejehjem, mere frit valg, så ældre blandt andet selv kan vælge madordning, og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.

 2. Tryghed og politi

  ● Der sikres et yderligere meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019, hårdere straffe for grov vold og indbrud, skærpet indsats mod bande- og ungdomskriminalitet.

  ● Reetablering af rytterisektion i dansk politi.

  ● Styrket grænsekontrol.

 3. Infrastruktur

  ● Udvidet motorvej over Vestfyn

  ● Lavere takster over Storebæltsbroen.

  ● Hastighedsopgraderinger på landeveje og motorveje

   

 4. Skat og arbejde

  ● Skatten på fri telefon og internet fjernes. Dog først fra 2020.

  ● En permanent boligjobordning.

  ● Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes. 

   

 5. Uddannelse

  ● Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne på 170 millioner kroner. Ifølge oppositionen er der dog reelt tale om besparelser på erhvervsskolerne. Det skyldes, at de fortsat er omfattet af det såkaldte omprioriteringsbidrag, som betyder, at der hvert år skal skæres to procent på budgettet. Derudover forsvinder en pulje på 150 millioner kroner fra sidste års finanslov. Det giver netto et minus på samlet 100 millioner kroner.

  ●  Øget tilskud til frie grundskoler

Ammitzbøll: Der har været en tillidskrise

Selvom en ny skatteaftale ikke bliver en del af finansloven, som Liberal Alliance ellers havde ønsket, fremhæver økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, at det alligevel er lykkedes at få to elementer fra skattedelen med i finanslovsaftalen.

- For det første afskaffer vi den skat, som medarbejdere betaler, hvis de får stillet fri telefon eller internetopkobling til rådighed af deres arbejdsgiver, og for det andet får vi afskaffet den såkaldte udligningsskat, som nogle af de mennesker, der har sparet mest op til pension, har været ramt af, siger LA-ministeren.

Partiet har fortsat en forventning om, at en ny skatteaftale sammen med en udlændingeaftale vil falde på plads inden jul, når forhandlingerne genoptages på mandag.

- Jeg synes, man skal være ærlig og sige, at der har været en tillidskrise, og nu er vi der, hvor tilliden mellem partierne er blevet genoprettet, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

På Facebook skriver partiets finansordfører, Joachim B. Olsen, at finansloven kun bliver vedtaget, "hvis den skatteaftale, som ligger på bordet, falder på plads. Det er aftalen."