Ny finanslov øger grænsekontrol - nu skal alle overgange kontrolleres

Nummerpladeskannere, kontrolbokse og grænsehuse. Regeringen og Dansk Folkeparti forstærker den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse.

Det bliver langt sværere at komme ind i Danmark, hvis ikke man har papirerne i orden.

Det står fast, efter at det fredag aften lykkedes for regeringen og Dansk Folkeparti at indgå en aftale om en ny finanslov for 2018.

- Vi får kontrol på alle overgange. Det er 10 overgange mere, hvor der ikke tidligere har været kontrol, siger finansordfører René Christensen (DF), og fortsætter:

- Vi sætter både penge af til mere udstyr og mere personale - også på de ikke så befærdede overgange.

Bliver den nye aftale vedtaget, skal der etableres kontrolbokse ved grænseovergangene i Frøslev, Padborg, Kruså, Rødby Havn og Gedser, og så skal kontrolområderne i Rødby Havn optimeres -blandt andet med en overdækning.

Ved de øvrige 10 overgange udføres kontrollen af sektorpatruljer, som i uniformerede patruljebiler skal gennemføre stikprøvekontroller, fremgår det.

Bedre forhold til grænsepersonale

For at øge kontrollen ved grænserne skal der opsættes fastmonterede automatiske nummerpladeskannere ved samtlige 13 grænseovergange, der kan passeres i køretøjer.

Samtidig skal der opføres bygninger på grænsen til betjente og andet personale, der varetager grænsekontrollen, oplyser Dansk Folkepartis finansordfører.

- Der kommer langt, langt bedre forhold for personalet på grænsen. Der vil være bygninger, så man kan sidde inde og lave kontrol ud gennem en luge, siger René Christensen.

Taler vi mursten eller skurvogn?

- Det er ikke en skurvogn. Det er ordentlige forhold. Det er bygninger med varme på, så man kan føre en ordentlig kontrol.

Og det er tjekket af med EU?

- Vi er gået så langt, som vi kan i forhold til den midlertidige grænsekontrol. Så kan man jo diskutere, om den stadig er midlertidig, når den har været der så længe nu, siger René Christensen.

Reserve på 95 millioner kroner

Regeringen indførte den midlertidige grænsekontrol 4. januar 2016 og har forlænget den adskillige gange siden.

I den nye Finanslov afsættes der en pulje på 10 millioner kroner til politiets grænseindsats, som er målrettet de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding.

Der afsættes også en pulje på 10 millioner kroner årligt fra 2018 og frem til politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i de grænsenære områder. Pengene kan eksempelvis bruges på yderligere patruljering.

Parterne afsætter også en reserve på 95 millioner kroner i 2018 til "merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne" og 90 millioner kroner årligt fra 2018 til en styrket indsats ved Danmarks ydre Schengen-grænser.