Langballe: - Spillet er slet ikke slut endnu

Der har været alvorlige sværdslag mellem DF og LA undervejs i det politiske spil om finansloven, lyder vurderingen.

Fredag aften lykkedes det for regeringen og Dansk Folkeparti at indgå aftale om en ny finanslov. 

Lidt efter klokken 21 stod finansminister Kristian Jensen (V) frem i Finansministeriet sammen med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, og fortalte, at den nye aftale var på plads.

Der har dog været gevaldige knaster i forhandlingerne, og drøftelserne om en skatteaftale og en ny udlændingeaftale genoptages derfor først efter weekenden.

I den nye finanslov er der primært afsat flere penge til ældre, sundhed og politi. Og i det hele taget er der blevet plads til krav fra alle partier, vurderer TV 2s politiske redaktør, Anders Langballe.

- Alle har fået noget. Der er afsat penge til alle områder. Ældre. Sundhed. Politi og sikkerhed. Retsområdet. Terrorbekæmpelse, siger Anders Langballe. 

- Men det her er en klassisk finanslov, der mest af alt vil blive husket for processen og for det kaos, der har omgivet forhandlingerne. Og spillet er slet ikke slut endnu, der vil komme masser af drama i de kommende uger. Der ligger et stort pres på regeringen, fortsætter han.

- En ansvarlig finanslov

Finansministeren fremhævede selv fredag aften, at parterne med aftalen afsætter ekstra to milliarder til sundhedsområdet over de kommende fire år, og at de vil styrke akutberedskabet med en ny akuthelikopter, der skal have placering i det nordlige Jylland.

- Det er en ansvarlig finanslov, den er afpasset i forhold til den økonomiske situation, vi står i. Den er med til at sikre et godt fundament under det opsving, vi har i Danmark, den er med til at styrke beskæftigelsen og sikre, at vi får gang i hele Danmark, siger finansminister Kristian Jensen (V).

Ved fremlæggelsen af finansloven måtte Kristian Jensen dog i Finansministeriet flere gange foran de mange fremmødte journalister forholde sig til, at Liberal Alliance truer med at stemme nej til finansloven, hvis ikke der inden jul ligger en aftale på plads om "historisk store skattelettelser".

- Der er jo ikke nogen garanti for, at denne her aftale bliver til noget, siger Anders Langballe. 

- Liberal Alliance er kommet med en højst usædvanlig melding: "Vi støtter kun aftalen, hvis DF forinden har givet os noget, der minder om de største skattelettelser i historien". Det er det, Anders Samuelsen siger. Dermed er den nye dato i dansk politik den 21. december, siger TV 2s politiske redaktør med henvisning til, at finansloven netop denne dag skal i tredjebehandling på Christiansborg. 

Hovedpunkter i finanslovsaftalen

 1. Velfærd

  ● I alt er der afsat cirka 4,7 milliarder kroner til bedre sundhed og ældrepleje i perioden 2018-21.

  ● På sundhedsområdet er der afsat cirka 2,0 milliarder kroner til blandt andet frit valg i forhold til genoptræning og fra 2019 en ekstra akutlægehelikopter til udkantsområderne.

  ● 2,7 milliarder kroner om året er sat af til en bedre bemanding på plejehjem, mere frit valg, så ældre blandt andet selv kan vælge madordning, og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.

 2. Tryghed og politi

  ● Der sikres et yderligere meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019, hårdere straffe for grov vold og indbrud, skærpet indsats mod bande- og ungdomskriminalitet.

  ● Reetablering af rytterisektion i dansk politi.

  ● Styrket grænsekontrol.

 3. Infrastruktur

  ● Udvidet motorvej over Vestfyn

  ● Lavere takster over Storebæltsbroen.

  ● Hastighedsopgraderinger på landeveje og motorveje

   

 4. Skat og arbejde

  ● Skatten på fri telefon og internet fjernes. Dog først fra 2020.

  ● En permanent boligjobordning.

  ● Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes. 

   

 5. Uddannelse

  ● Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne på 170 millioner kroner. Ifølge oppositionen er der dog reelt tale om besparelser på erhvervsskolerne. Det skyldes, at de fortsat er omfattet af det såkaldte omprioriteringsbidrag, som betyder, at der hvert år skal skæres to procent på budgettet. Derudover forsvinder en pulje på 150 millioner kroner fra sidste års finanslov. Det giver netto et minus på samlet 100 millioner kroner.

  ●  Øget tilskud til frie grundskoler

Lidt til alle

I og med, at det dermed er usikkert, om finansloven vil holde, er det svært at konkludere, hvem der er de reelle politiske vindere af den aftale, der blev indgået fredag aften. 

- Dansk Folkeparti har fået nogle udlændingestramninger og penge til velfærd ind i aftalen, så det vil de fremhæve. Liberal Alliance har fået flyttet elementer fra skatteaftalen ind i finansloven, blandt andet at man vil droppe fradraget på arbejdsgiverbetalt mobiltelefon og udligningsskatten på de højeste pensionsudbetalinger, siger Anders Langballe. 

- Samtidig er der afsat flere penge til politiet og et optag på 300 ekstra betjente på politiskolerne, så De Konservative har også fået noget. I slutfasen af forhandlingerne er der blevet givet lidt til alle, fortsætter Langballe.

TV 2s politiske analytiker Peter Lautrup-Larsen er enig i den vurdering. 

- Det er tit sådan i en finanslov, at når der er penge at gøre godt med, så er der noget til alle. Dansk Folkeparti kan godt tage ejerskab for en del af denne aftale. Der er kommet udlændingestramninger ind, og der er afsat penge til de ældre igen. Omvendt må DF give sig lidt på skatten og acceptere Liberal Alliances krav om, at man vil stoppe beskatningen af fri telefon. Det er jo noget, der især vil komme de højtlønnede til gode, og er noget, som er hevet ind her fra skatteudspillet, siger Peter Lautrup-Larsen.

- Dansk Folkeparti har fået nogle indrømmelser i finansloven først, og så vil de blive hevet til truget senere i forhold til økonomien, når skatteaftalen skal forhandles på plads, fortsætter Lautrup-Larsen. 

Intense forhandlinger venter

At der har været alvorlige tvister i forhandlingerne mellem regeringen og regeringens støtteparti, blev hele fredag aften udstillet ved, at Liberal Alliance sendte et væld af offensive meldinger ud på sociale medier. 

På Facebook skrev partiets finansordfører Joachim B. Olsen således, at finansloven kun bliver vedtaget, "hvis den skatteaftale, som ligger på bordet, falder på plads. Det er aftalen."

Ifølge Anders Langballe venter der derfor i de kommende uger et intenst forhandlingsforløb i Statsministeriet, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil sidde for bordenden. Her skal Løkke Rasmussen forsøge at få Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti til at nå til enighed. 

- Hvis Liberal Alliance stemmer imod finansoven, så er regeringen sprængt, og så er spillet i dansk politik i gang igen. Så ved jeg ikke, hvem der er vinder og taber. Hvis finansloven ikke bliver stemt igennem, vil Kristian Jensen i så fald nok sige, at det er det borgerlige Danmark, der er tabere i det her, siger Anders Langballe.