BLOG: Flere fængselsbetjente og mere sikkerhed

16x9
Arkivfoto. Foto: Martin Ballund / Scanpix Denmark

Vores fængselsbetjente udfører et vigtigt men ofte også svært og farligt arbejde. Vi har sat hårdt ind mod banderne. Det er glimrende. Men når flere bandemedlemmer sidder i fængsel i længere tid, så har det selvfølgelig konsekvenser for forholdene i fængslerne. Banderne fylder mere, og vi har oplevet en stigning i vold og trusler mod vores ansatte i Kriminalforsorgen. Det er helt uacceptabelt.

Derfor glæder det mig også, at vi i dag har indgået en ny aftale om Kriminalforsorgens økonomi 2018-21, som sikrer 600 mio. kr. mere til Kriminalforsorgen. Det er penge, som bl.a. skal sikre, at der kommer ca. 40 fængselsbetjente mere på de afsnit, hvor bandemedlemmerne udgør en særlig udfordring. Der skal også oprettes to forstærkningshold med i alt ca. 30 fængselsbetjente, som med kort varsel kan sættes ind der, hvor der er akut brug for det. Samtidig forstærker man arbejdet med at adskille bandemedlemmer, så de ikke kan dominere en afdeling.

Vi får mere videoovervågning i fængslerne, og der bliver igangsat forsøg med kropskameraer på fængselsbetjentene og såkaldte ”dashcams” i Kriminalforsorgens biler. Alt sammen noget, som skal være med til at sikre, at det bliver mere sikkert og trygt for vores fængselsbetjente at passe deres arbejde.

Kriminelle udlændinge

Dybt kriminelle udlændinge fylder meget i de danske fængsler. Det er mennesker, som slet ikke hører til her i landet. Ideelt set burde de afsone deres velfortjente straf i hjemlandet. Og det skal vi selvfølgelig gøre mere for at sikre bliver realiteten. Til de – desværre for mange – tilfælde, hvor det endnu ikke kan lade sig gøre, opretter vi et udrejsefængsel kun til udvisningsdømte udlændinge.

Her dropper vi også alle de unødvendige resocialiserende tiltag, som har været igangsat over for udenlandske kriminelle, som jo ikke har nogen fremtid her i landet. I stedet kan de koncentrere sig om at forberede sig på en fremtid uden for Danmarks grænser. Der bliver også indført en tvangsopsparing for de udviste udlændinge, som skal være med til at finansiere udgifterne forbundet med deres hjemtransport.

Derudover er vi blevet enige om en lang række andre små og store tiltag, som skal bidrage til, at vi får bedre styr på de kriminelle, som udgør en særlig udfordring i vores fængsler, og sikre, at de ansatte får bedre og tryggere vilkår. Det har de i dén grad fortjent!