SE KORTET: Her er der flest kvinder i byrådet

16x9
De Konservatives Benedikte Kiær har været borgmester i Helsingør siden 1. januar 2014. Hun mener, at der er brug for flere kvinder i kommunalpolitik. Foto: TV 2

Det kniber med at få kvinder ind i kommunalpolitik, viser en opgørelse over sammensætningerne af de nye kommunalbestyrelser efter kommunalvalget.

Opgørelsen er foretaget af Institut for Menneskerettigheder, hvor det fremgår, at 33 procent af de nye byrådsmedlemmer er kvinder mod 30 procent ved valget for fire år siden.

Jeg ved, at de andre partier er noget trætte af, at de ikke har fået valgt kvinder ind.

Ulla Vestergaard (Soc.dem.), borgmester, Thisted

Også når det gælder antallet af kvindelige borgmestre, er der sket en lille stigning. Danmark har nu 14 kvindelige borgmestre mod 12 før valget.

I bunden af artiklen kan du se, hvor stor en andel af byrådet, der er kvinder i din kommune.

Ikke en optimal fordeling

Men der er stadig langt op til en ligelig fordeling mellem mandlige og kvindelige borgmestre i landets 98 kommuner.

Og da kommunalpolitik handler om at finde løsninger, der tjener alle borgere bedst muligt, er den nuværende fordeling ikke optimal, mener Institut for Menneskerettigheder

- Ud fra et demokratisk ideal om, at forskellige livserfaringer skal være repræsenterede i beslutningsgangene, er det vigtigt, at det ene køn ikke er voldsomt underrepræsenteret i en kommunalbestyrelse, siger Bjarke Oxlund, som leder Institut for Menneskerettigheders arbejde for kønsligestilling.

Ifølge opgørelsen er der også kommet flere kvinder i kommunalbestyrelserne landet over.

Det handler om, at kvinder nogle gange er alt for dårlige til at kaste sig ud i noget, uden at være verdensmester i det fra begyndelsen

Benedikte Kiær (Kons.), borgmester, Helsingør

Ville have haft flere kvinder i Thisted

Der er dog seks kommuner, hvor mindre end 20 procent af kommunalbestyrelsen består af kvinder. 

En af de kommuner er Thisted, hvor man kun har 18,5 procent kvinder i kommunalbestyrelsen.

Thisteds nye borgmester er dog en kvinde, og hun vil gerne hjælpe de øvrige partier i kommunalbestyrelsen med at få valgt flere kvinder ind ved næste valg.

- Jeg ved, at de andre partier er noget trætte af, at de ikke har fået valgt kvinder ind.

- For det giver en god balance i de beslutninger, der skal træffes, at vi afspejler, hvordan samfundet ser ud. Både med yngre, ældre, kvinder og mænd og så videre, siger Ulla Vestergaard (S), der er en af kun tre kvindelige borgmestre i Jylland.

Når det gælder dette valgs i alt 14 kvindelige borgmestre, kommer de primært til at regere på Sjælland og på Bornholm. Ingen er valgt på Fyn.

De to køn supplerer hinanden

En af de kvinder, der er nået til tops i kommunalpolitik, er Helsingørs konservative borgmester, Benedikte Kiær. Hun mener, at det kan være en fordel med en lige fordeling mellem mænd og kvinder, fordi de to køn supplerer hinanden:

- Mænd og kvinder er jo forskellige, og derfor har vi også forskellig tilgang til politik og løsninger på de udfordringer, vi står overfor.

- Det kan være, at man lige vil se på sagerne en ekstra gang, hvor andre måske vil have det lidt mere på én måde. Så vi er lidt forskellige i forhold til, hvordan vi arbejder med sagerne.

Benedikte Kiær mener, at årsagerne til, at færre kvinder stemmes ind, er både psykologiske og sociale:

- Det handler om, at kvinder nogle gange er alt for dårlige til at kaste sig ud i noget uden at være verdensmester i det fra begyndelsen. Der er mænd lidt mere frække og siger: Selvfølgelig kan vi det.

Ifølge Helsingørs borgmester betyder det også noget, at kvinder tager flere opgaver på sig i hjemmet og ikke kan få politiske ambitioner til at passe sammen med familieliv.

Borgmesteren mener, at flere kvinder ville blive valgt ind, hvis flere stillede op.

Ser man isoleret på tallene ser det ud til, at den analyse er korrekt. Andelen af kvinder, det stillede op til kommunalvalget 2017 var nemlig 31,8 procent - altså kun omkring et procentpoint mindre, end det antal kvinder, der endte i et byråd.

I forhold til hvor mange af hvert køn, der stillede op, var der altså en lille andel flere kvinder end mænd, der blev valgt ind.

Her kan de du se, hvor stor en andel af byrådet, der består af kvinder i din kommune.

Kvinder i byrådene efter kommunevalget

I procent