Politik

BLOG: Nu kan jeres forslag komme i Folketinget

BLOG: Alle borgerne skal have bedre og flere muligheder for at påvirke de politiske processer og beslutninger.

Så kort kan det egentlig siges – i hvert fald hvis det for alvor skal lykkes at skabe en ny, åben og mere involverende politisk kultur i Danmark.

At skabe en ny politisk kultur har altid været en mærkesag for Alternativet. Jeg er derfor både glad for og stolt over, at vi nu – sammen med Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale, SF og Konservative – tager et stort skridt i den rigtige retning ved snart at indføre borgerdrevne forslag i Folketinget.

Helt konkret vil vi gøre det muligt for alle borgere at få fremsat, behandlet og stemt om et konkret politisk forslag i Folketinget, hvis forslaget lever op til grundloven og opnår støtte fra 49.999 andre medborgere. Med andre ord er vi 7 forskellige partier, der her kommer med et konkret bud på, hvordan vi kan udvide alle borgeres mulighed for at påvirke det samfund, de selv er en del af.

I Danmark har vi en lang og stærk tradition for at videreudvikle demokratiet til det bedre. Den tradition skal vi værne om. Men vi skal også passe på, at vi ikke får en form for demokrati, hvor borgere blot er politiske forbrugere, der sætter deres kryds ved en valghandling. Det kræver bl.a., at vi har modet til at tænke nyt og visionært, hvis lysten til at tage aktivt del i demokratiet skal blomstre.

I den forbindelse ser vi borgerdrevne forslag som et oplagt og spændende demokratisk eksperiment, der kan styrke borgernes lyst til at engagere sig og derigennem skabe en ny, åben og mere involverende politisk kultur - en ny politisk kultur med mere borgerinddragelse, mere dialog og mere demokrati, og som måske endda kan medvirke til at reducere den manglende tillid til politikerne.

I Alternativet tror vi på, at flere ved mere, og vi er ikke bange for at give mere magt til borgerne. Det er der heldigvis seks andre partier, der er enige med os i. Det glæder mig. For det viser, at vi er flere, der har modet til at forny, forandre og forbedre den nuværende udgave af demokratiet – og det viser, at vi pt. står med en historisk chance for at gøre håbet om et stærkere og langt mere åbent og involverende demokrati til virkelighed.