Politik

BLOG: Drop pisken over de studerende – giv plads til fordybelse

BLOG: I mange år har der været et alt for ensidigt fokus på fremdrift, færdiggørelse og hurtighed i vores uddannelsessystem.

Uddannelserne er blevet belønnet for at piske de studerende igennem systemet, og det har presset de unge. Der har været mindre tid til praktik på spændende arbejdspladser, som kunne give de studerende flere kompetencer. Der har været mindre tid til iværksætteri, selvom Danmark har brug for dygtige unge mennesker, der starter egne forretninger. Der har været mindre tid til ophold på andre uddannelser i udlandet, selvom de studerende ofte bringer uvurderlige erfaringer med hjem. Og værst af alt, så har fokusset på hurtighed presset mange studerende udover kanten. Mange studerende er blevet stressede, og andelen af studerende der benytter sig af præstationsfremmende medicin ser bare ud til at stige.

Det er på tide, at vi siger ”ro på.” Det er på tide, at vi fra politisk hold begynder at værdsætte fordybelse mere end færdiggørelse. Kvalitet mere end fremdrift. Ro mere end hurtighed. Selvfølgelig skal de studerende have mulighed for at tage i praktik, ellert tage et spændende udlandsophold eller et forskningsår. Selvfølgelig skal der være plads til, at studerende kan springe ud som iværksættere. Vi må skabe et mere fleksibelt uddannelsessystem. I SF vil vi forsøge at få politisk flertal for at skrue ned for færdiggørelsen og op for fordybelsen. Det vil skabe et bedre uddannelsessystem.

Fremtiden kræver, at vi kan få nye idéer, finde nye løsninger og opfinde nye jobs, så i stedet for at gøre de hurtige studerende til ”de gode” studerende, bør vi så ikke give studerende mulighed for at fordybe sig og blive klogere, og på den måde gøre os klar til det arbejdsmarked i 2025, som vi endnu ikke kender? Jo. Og det skal være snart.