Politik

BLOG: Den her besked på forældreintra var dråben

BLOG: Vi har oplevet i vores egen familie, hvordan de obligatoriske nationale test har taget overhånd og skaber en usund præstationskultur.

Forleden fik vi en besked på forældreintra. Den handlede om vores yngste datter i 2. klasse.

Læreren fortalte, at de skulle til at have nationale test i klassen, og derfor havde de øvet sig på, hvordan sådan en test forløber. Nogen af eleverne drønede bare derudaf, men vores datter var gået helt i stå allerede ved første spørgsmål.

Hun havde fået at vide, at testen var indrettet sådan, at hvis man svarede forkert på de første spørgsmål, fik man nogle lettere spørgsmål, der passede til ens niveau. Og derfor var hun blevet så nervøs for at lave fejl, at hun slet ikke turde svare på det første spørgsmål.

Vi prøvede derhjemme

Læreren sendte et link til os til en prøvetest og bad os om at forsøge at gennemgå den sammen med hende. Det gjorde vi så. Og jeg oplevede selv ved køkkenbordet, hvordan vores datter, der normalt har masser af mod og som også elsker at gå i skole, pludselig fik en knude i maven og blev nervøs.

Som forældre sad vi tilbage med først og fremmest en kærlighed og et ønske om at hjælpe vores datter. Men vi sad også med et spørgsmål: Hvorfor?

Hvorfor skal samtlige 2. klasser igennem sådan en test? Selvfølgelig skal børnene lære noget, men er det virkelig nødvendigt at have obligatoriske nationale test helt nede i 1. og 2. klasserne?

For det er jo ikke kun i vores familie, at vi har mærket, hvordan de her test forvandler en glad skoleelev til en, der er nervøs for at komme i skole. På den måde bliver de obligatoriske test en forhindring, der fratager vores børn i de små klasser både selvtillid og selvværd. Det kan da ikke være meningen, at det skal være indgangen til folkeskolen?

Derfor er jeg så glad for, at Mette Frederiksen i dag kommer med det her vigtige budskab om netop de obligatoriske nationale test i de små klasser:

- Der er så meget præstation i vores tid. Men måske er det for tidligt at udsætte børn helt nede i de mindste klasser for det. Derfor foreslår vi i Socialdemokratiet at afskaffe de nationale test i de mindste klasser og gentænke de nationale test for hele skolen.

Børn der har brug for hjælp

De obligatoriske nationale test blev indført i 2006. Tanken var sympatisk nok: At man ville finde et system, der hurtigt kunne identificere de børn, der havde brug for ekstra hjælp.

Men test skal jo ikke spænde ben for en god, tryg skolestart i de små klasser. Derfor må vi give os selv den opgave, at vi sammen med forældre, elever, lærere og skoleledere udvikler nye måder til at sikre, at børnene får lært det, de skal i de mindste klasser.

Det er nemlig helt basalt, at vi skal sikre, at vores børn lærer at læse, skrive og regne. Det er hele grundlaget for resten af skolegangen. Og et barn, der lærer noget, er også et barn, der trives. Derfor skal vi blive bedre til at opdage børn, der har det svært med det faglige, så de kan få en bedre hjælp tidligt i skolegangen.

Det er der blevet forsket i, og resultaterne er slående. De nuværende test i de små klasser er ikke den optimale måde at gøre tingene på. Hør bare hvad Jeppe Bundsgaard, der er professor på DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, er nået frem til: -Det er en ret stor belastning for så forholdsvis små børn, når de deltager i denne her type test, som tillægges rigtig meget værdi af deres lærere og forældre. Det er kommet til udtryk ved, at vi i nogle undersøgelser har set, at mange børn bliver kede af det, og oplever det som en stor belastning, siger han.

Det kan vi ikke sidde overhørig. Hverken som samfund eller som forældre.

Lad nu vores børn elske at gå i skole. De er vilde med at lære, de er nysgerrige, og de skal vide, at det at fejle er en del af livet. Ellers lærer man ikke noget.