Politik

Thyra Frank: Nu bliver det nemmere at vælge det rette plejehjem

Aftale på ældreområdet afsætter blandt andet penge til oplysning om plejehjem og bekæmpelse af ensomhed.

Satspuljeaftalen på ældreområdet er mandag faldet på plads. I alt afsættes 326,6 millioner kroner til initiativer, der styrker den danske ældrepleje.

Det er VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, De Radikale og SF, der står bag aftalen.

Enhedslisten står som det eneste parti udenfor. Enhedslisten kritiserer, at pengene til satspuljen findes ved at lade offentlige ydelser som pensioner og kontanthjælp stige med en langsommere takt end lønninger.

Plejehjem skal sælge sig selv på ny portal

Ældreminister Thyra Frank fremhæver, at der i aftalen blandt andet afsættes penge til en ny plejehjemsportal. Den skal give tryghed og gennemsigtighed til det ministeren betegner som "et af de vigtigste valg i den tredje alder".

- Det er de ældres sidste hjem, og for mange er det en stor omvæltning at flytte. Med en plejehjemsportal kan de og deres pårørende på en let og tilgængelig måde få viden om det enkelte plejehjem, så det bliver lettere at finde et plejehjem, der passer til den enkelte ældre, siger Thyra Frank.

Hun fremhæver, at det for nogle ældre betyder meget, om der er dyr på plejehjemmet. Andre vil gerne have impulsive ture i sommerhus og musik i dagligdagen, andre igen hyppige besøg af præsten.

- Hvert eneste plejehjem skal ud og sige: Hvad er det, vi gerne vil kendes på? Hvad er det, der er vigtigt for os, og hvad er det, vi synes, vi gør?, siger Thyra Frank.

Aftalen sætter ind mod ensomhed

Satspuljepartierne har fordelt de 326 millioner kroner til i alt 12 konkrete initiativer.

Målet er primært at løfte de ældres livskvalitet og oplevelsen af hjemlighed i plejeboliger. Der er afsat 12,5 millioner til plejehjemsportalen.

De dyreste initiativer er dog et videncenter med et udgående rejsehold og et øget tilsyn med ældreplejen. De to initiativer koster i alt 120 millioner kroner.

Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, fremhæver, at der også sættes 28,8 millioner kroner af til en såkaldt fællesskabspulje. Den skal give ensomme hjemmehjælpsmodtagere mulighed for at deltage i "civilsamfundet".

- Med aftalen sætter vi ind i forhold til det store problem med ældre, der sidder ensomme i eget hjem. Det er typisk de ældre, der hverken har familie eller venner, som kommer på besøg.

- Med den nye fællesskabspulje, som er særlig vigtig for os, får vi nu fundet veje til at hjælpe ensomme ældre ind i nye fællesskaber og ud af ensomheden, siger Astrid Krag.