Politik

Får 35.000 ekstra om måneden – er omdiskuteret job i Hjemmeværnet spild af tid?

Søren Espersen er "utrolig glad" for lønnen, der følger med stillingen. Radikale Venstre kalder, det er spild af penge og vil have den afskaffet.

En overflødig stilling med favorable ansættelsesforhold eller en vigtig post, der sikrer demokratisk styring.

Holdningerne til Hjemmeværnets civile chef – kommitteret for Hjemmeværnet - spænder bredt. Og efter Dansk Folkepartis Søren Espersen for nylig er tiltrådt stillingen, er debatten blusset op på ny.

Jyllands-Posten fortæller mandag, at Forsvarsministeriet har mørklagt ansættelsesforløbet, og at det ikke er muligt at få at vide, hvor mange ansøgninger der har været til stillingen, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i slutningen af oktober udnævnte Dansk Folkepartis næstformand til.

Men er Hjemmeværnets civile chef med en ekstra månedsindtægt på 35.000 kroner samt mulig adgang til tjenestebil med privatchauffør spild af skatteborgernes penge? Vi har samlet argumenterne for og imod det omdiskuterede job.

Først dog lige en kort præsentation af stillingen.

Det indebærer stillingen

Den kommitterede for Hjemmeværnet udgør sammen med chefen for Hjemmeværnet ledelsen. Den civile chef har typisk baggrund som politiker, mens sidstnævnte er militært uddannet.

Den civile chef sidder i fire år ad gangen og leder arbejdet med at rekruttere frivillige, er ansvarlig for kommunikation samt har til opgave at skabe et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

Før Søren Espersen tiltrådte den 1. november, sad Socialdemokratiets folketingsmedlem Bjarne Laustsen på posten.

Spild af penge

Et af kritikpunkterne går på, at stillingen ingen betydning har, og at det derfor er spild af skatteborgernes penge.

Det mener de i Radikale Venstre, hvor forsvarsordfører Martin Lidegaard helt vil afskaffe jobbet.

Hans argument er, at Hjemmeværnet i dag ledes af Forsvaret, som i forvejen har en politisk overordnet, nemlig forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

- Det er en overflødig post med en fyrstelig løn, og vi synes, det er spild af skatteborgernes penge. Og så er det jo sådan et politisk ben, som forskellige kan få lov til at gnave af. Det mener vi ikke er rimeligt at bruge skatteborgernes penge på, uanset hvem der får stillingen, siger Martin Lidegaard til TV 2.

Sikrer demokratisk fundament

Hjemmeværnet har haft en civil chef siden oprettetelsen kort tid efter Anden Verdenskrig, hvor flere modstandsfolk ikke ville aflevere deres våben.

Ifølge Henrik Breitenbauch, leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, er et af argumenterne for at have en kommitteret, at det er med til at skabe sammenhæng mellem det civile og det militære.

- Der er nogle gode historiske traditioner for, at man har den her civile styring. Nogle vil sige, at det er et politisk ben, og at det er unødvendigt i forhold til et driftsperspektiv, men det handler ikke kun om drift. Det handler også om, at der er en demokratisk forankring af Hjemmeværnet, siger Henrik Breitenbauch til TV 2.

Om lønnen på omkring 35.000 kroner om måneden tilføjer han:

- Det er peanuts i forhold til de udgifter, der er til Hjemmeværnet i det hele taget.

Ministeren har alligevel ansvaret

Hos Radikale Venstre anerkender Martin Lidegaard, at det er vigtigt med en demokratisk forankring af Hjemmeværnet

Han mener dog, at det sagtens kan ske uden en kommitteret.

- Jeg synes ikke, det kan blive mere demokratisk forankret end i den minister, som også skal stå til ansvar over for Folketinget, siger Martin Lidegaard og fortsætter:

- Hvis nu Søren Espersen gør et eller andet galt, så er det forsvarsministeren, der skal stå til ansvar over for mig og ikke Søren Espersen. Det er sundt, at dem, der har det politiske ansvar, også står til ansvar over for Folketinget.

De frivilliges stemme

Søren Espersen, der netop har taget fat på arbejdet som ny kommitteret for Hjemmeværnet, mener ikke, det er hans opgave at svare på, hvorfor jobbet er vigtigt.

Det vil hans partifælle Jeppe Jakobsen, der er hjemmeværnsordfører for Dansk Folkeparti, til gengæld gerne.

Han mener, det er vigtigt, at Hjemmeværnets cirka 48.000 frivillige har en civil chef, der står uden for Forsvarets almindelige system.

- Det gode ved at have en kommitteret er, at man kan lægge et fokus omkring de vilkår, som de frivillige har og tale op om den indsats, de yder, siger Jeppe Jakobsen til TV 2.

- Når man er general i Hjemmeværnet, kan det nogle gange være svært at tale om de ansattes vilkår. Der kan man meget nemmere som kommitteret gå ud og være de frivilliges stemme i en synlig og fremtrædende position, tilføjer han.

Utroligt glad for lønnen

Med en samlet løn fra Folketinget på knap 60.000 kroner om måneden kommer Søren Espersen med indtægten fra Hjemmeværnet op på en årsløn over en million kroner.

Det nærmer sig en ministerløn, men Søren Espersen mener ikke, han skal stå på mål for lønniveauet.

- Jeg søger en stilling, fordi jeg synes, den er interessant, og så tager jeg den løn, der bliver mig tilbudt. Sådan har jeg alle dage gjort det, siger Søren Espersen og tilføjer:

- Jeg er utrolig glad for den løn, det ville da være underligt, hvis jeg sagde, at jeg ikke var.

DF-politikeren, der har en journalistuddannelse i ryggen siger, at hans hovedopgave i jobbet er kommunikation, markedsføring og kampagner.

Han ved endnu ikke, hvor meget tid jobbet kræver, men han føler sig godt rustet til opgaven.

- Jeg tror – uden at skulle virke blæret – at jeg er en af de bedste i landet til kommunikation, markedsføring og kampagner. Jeg har ikke beskæftiget mig med andet i tyve år i Dansk Folkeparti, og jeg synes sådan set, det er gået meget godt. Så jeg er ikke spor flov over at have fået en stilling på de betingelser, siger han.

Hjemmeværnet varetager en lang række opgaver. Blandt andet grænsebevogtning samt støtte ved internationale missioner.