Regeringen vil skære markant i dagpenge - kan gå ud over de unge

De foreslåede ændringer kan betyde, at unges dagpengesats sættes ned med flere tusinde kroner.

RETTELSE: Af denne artikel fremgik det oprindeligt, at et konkret regneeksempel fra regeringen viste, at en 28-årig ufaglært ville miste cirka 9000 kroner om måneden. Dette eksempel stammer imidlertid ikke fra regeringen og er derfor slettet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt præcist at sige, hvor stort beløbet kan være. Det nærmeste, man kan komme det, er 'op til flere tusinde kroner'.

Regeringen har i de igangværende forhandlinger om en ny erhvervs- og iværksætterpakke lagt op til, at der skal skæres markant i både dagpengene og seniorjobordningen.

Det viser et finansieringsudspil, som TV 2 er i besiddelse af.

Med udspillet lægger regeringen op til, at det omdiskuterede dagpengeområde, skal være med til at finansiere erhvervs- og iværksætterpakken, der blandt andet skal give lavere skat på aktier. 

Markant lavere dagpengeydelse til unge

Konkret foreslår regeringen at sænke dagpengene for unge under 30 år. Det skal ske ved, at aldersgrænsen for den såkaldte ungesats (unge under 25 år får halvdelen af det maksimale dagpengesats på 18.403 kroner) hæves til 30 år.

Derudover vil regeringen også afskaffe den såkaldte beskæftigelsesregel, som siger, at unge under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse ikke får nedsat deres dagpengesats, hvis de haft fuldtidsarbejde i to af de seneste tre år.

Samlet kan de foreslåede ændringer betyde, at dagpengesatsen sættes ned med flere tusinde kroner.

Ændringerne vil gælde for personer, der kommer på dagpenge efter 1. juli 2018.

De to forslag vil næste år give en besparelse på 130 millioner kroner, men det beløb vil gradvist stige til 370 millioner kroner årligt fra 2021 og frem.

Seniorjobordning forringes

Regeringen lægger også op til forringelser af seniorjobordningen, der gælder for personer med opbrugt dagpengeret mindre end fem år før efterlønsalderen.

Konkret foreslås det, at indtægten reduceres med 7400 kroner om måneden.

Det skal ske ved at reducere den gennemsnitlige løn for personer på seniorjobordningen fra 25.800 kroner om måneden til den maksimale dagpengesats på 18.403 kroner.

Bliver forslaget til virkelighed, indbringer det statskassen 20 millioner kroner næste år gradvist stigende til 280 millioner kroner årligt fra 2024 og frem.

Socialdemokratiet: Fuldstændig skævt

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, siger til TV 2, at han ikke kan genkende præcis de oplysninger, TV 2 er besiddelse af. Han opfordrer derfor regeringen til klart at fortælle danskerne, hvad der skal finansiere erhvervs- og iværksætterpakken.

Han siger, at hans parti gerne vil være med til at hjælpe erhvervslivet, men at det ikke skal være på den måde, finansieringsudspillet lægger op til.

- Det virker fuldstændig skævt, hvis det er sådan, at det er de nedslidte og de arbejdsløse, der skal være med til at betale for det. Det må vi kunne finnansiere på andre måder, siger Benny Engelbrecht.

TV 2 arbejder på at få flere politiske reaktioner.