2017 valg

Politikere tjener tusindvis af kroner på ekstra poster - og de vælges ikke efter faglighed

Det kan give dårligere og dyrere service, når politikerne ikke er dygtige nok til at bestride bestyrelsesposter i kommunale selskaber, lyder kritik.

Da kommunalpolitikeren Nils Ulrik Nielsen (S) første gang satte sig i formandsstolen i Vestforsyning A/S’s bestyrelse, var det lidt af en mundfuld. Han havde måske ikke helt fået sat sig nøjagtigt ind i, hvor krævende det ville være.

- Det var meget overraskende, og man blev lige lidt forpustet i situationen og satte sig lidt tilbage i stolen, fortæller Nils Ulrik Nielsen.

Han er byrådsmedlem i Holstebro Kommune, og har foruden formandsposten i Vestforsyning bestyrelsesposter i Måbjerg Bioenergi og i Maabjerg Energy Center Holding A/S.

Arbejdet i de tre bestyrelser kan han årligt hæve 346.712 kroner for.

Faglighed i baggrunden

Det kan være ganske gunstigt at blive valgt ind i et byråd, for foruden posterne i byrådet har en del politikere bestyrelsesposter i kommunaltejede selskaber.

Det er de såkaldte kommunale 'ben', som kan indbringe politikerne en pæn løn for et arbejde, de ikke nødvendigvis er valgt til på grund af deres kvalifikationer, men derimod som resultatet af en politisk aftale.

Og i løbet af de seneste år er der ikke blevet færre ’ben’ at forhandle om, tværtimod.

- Det handler ikke om, om man er kvalificeret til at sidde i bestyrelserne. Det handler om, hvad man kan forhandle sig frem til, og i sidste ende er det et spørgsmål om at tjene penge for den enkelte politiker, siger professor i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen.

Bestyrelsesposterne er typisk i kommunale forsyningsselskaber; altså selskaber, der leverer vand, varme, renovation og lignende til kommunens borgere, og i de fleste tilfælde er det kommunalbestyrelsen, der udpeger politikerne til at sidde i bestyrelsen.​

Dyrere og dårligere service

En undersøgelse fra 2015, som tænketanken Cepos står bag, viser, at kommunalbestyrelseserfaring tillægges allerstørst betydning, når der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer. Kun i 28 procent af tilfældene angives faglige kvalifikationer.

Og det er et problem, lyder det fra Cepos.

- Der sidder nogle medlemmer af meget vigtige og komplekse selskaber, som ikke har den fornødne kompetence til at bedrive den post, og det kan gøre, at det bliver dyrere og dårligere service, vi får som borgere, siger Martin Ågerup, direktør i tænketanken Cepos.

Hvad laver bestyrelsesmedlemmerne i de kommunale selskaber?

En bestyrelse skal som udgangspunkt gennemse alle væsentlige beslutninger, der foretages i et selskab.

Det er selvfølgelig forskelligt fra selskab til selskab, men oftest betyder det, at bestyrelsen skal godkende budgetter, regnskaber og strategiplaner.

Selskabets overordnede retning og vision er også noget, som bestyrelsen tager del i.

- De her selskaber skal ledes af nogle, der har forstand på det, og ikke af nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer, der i en sen nattetime får tildelt nogle poster for, at en bestemt person kan blive borgmester.

Formandspost var en stor mundfuld

Nils Ulrik Nielsen fra Holstebro, der er det bedst betalte menige byrådsmedlem i Danmark, kan sagtens kende Cepos’ beskrivelse af selskaberne som komplekse.

- Det kræver tid og overblik, før man kan finde ud af, hvor omfattende det egentligt er, og hvor komplekst et selskab som Vestforsyning er, og hvad det egentlig kræver af viden for at kunne tænke med i alle de strategier og processer, der foregår her, siger Nils Ulrik Nielsen til TV 2.

Det socialdemokratiske byrådsmedlem mener dog alligevel, at han kan bidrage med noget ved at sidde bag formandsroret hos forsyningsselskabet.

- Jeg har en politisk forståelse for, hvordan tingene hænger sammen. Det er klart, at jeg ikke har specifikke kompetencer inden for teknik, men at trække de overordnede linjer og visioner for kommunen mener jeg helt klart, jeg kan, siger han.

Borgmester har frasagt sig alle poster

 I Odder Kommune har borgmester Uffe Jensen (V) helt frasagt sig bestyrelsesposter i kommunalt ejede selskaber.

- Jeg synes, det kræver særlige kompetencer, og jeg vil hellere prioritere det, der giver mening for borgerne i Odder. Fordi man er borgmester betyder det ikke, at man nødvendigvis har de kompetencer, der skal til, siger han til TV 2.

Men det er ikke er nødvendigvis en god ting at frasige sig bestyrelsesposterne, hvis man spørger Steen Christiansen, der er borgmester i Albertslund Kommune. Med posterne repræsenterer man nemlig borgernes interesser i selskaberne, lyder det.

- Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man næsten uanset sin baggrund kan træde ind i et kommunalt selskab og på den måde repræsentere de borgere, der har valgt en, siger Steen Christiansen til TV 2.

KL vil lave ny efteruddannelse

Hos Kommunernes Landsforening køber man ikke tanken om, at kommunalpolitikerne per definition ikke er dygtige nok til at beklæde de lukrative bestyrelsesposter.

KL har dog igangsat en ny efteruddannelse, hvor politikerne blandt andet får en grundig introduktion til det at sidde på forskellige bestyrelsesposter.

- Det handler grundlæggende ikke om, at folk er inkompetente som udgangspunkt. Det handler tværtimod om, hvordan man bedst muligt fylder rollen ud, siger Solveig Schultz Jakobsen, der er sekretariatschef hos KL.

Men en efteruddannelse er dog næppe noget, der vil hjælpe på politikernes faglighed, lyder det fra Cepos.

- Bestyrelseskompetencer handler ikke kun om en uddannelse, det handler også om erfaring, og ofte taler vi om 10-20 års erfaring, før man er kompetent til at sidde i en bestyrelse. Det er en meget, meget vanskelig opgave, som ikke kan løses ved at sidde på skolebænken, siger Martin Ågerup, direktør i tænketanken Cepos.

Byrådsmedlemmet fra Holstebro, Nils Ulrik Nielsen, synes, at idéen om efteruddannelse til kommunalpolitikerne er god.

- Det helt rigtige er, at man dygtiggør og uddanner folk til at sidde her og bestride det vigtige hverv, det er, siger Nils Ulrik Nielsen (S).

Læs nedenfor om fem af de kommunalpolitikere, der tjener bedst på deres bestyrelsesposter:

Det får fem kommunalpolitikere for at sidde i bestyrelser

Jørgen Glenthøj

Jørgen Glenthøj

Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj (K), modtager 451.116 kroner i vederlag om året.

Vederlaget får han blandt andet for at sidde som formand i bestyrelsen i Frederiksberg Energi A/S og som næstformand i Metroselskabet I/S, der står for den københavnske metro. Sidstnævnte får han 300.000 kroner for i vederlag.

Til TV 2 siger Jørgen Glenthøj, at bestyrelsesposterne handler om at varetage borgerne i Frederiksberg kommunes interesser.

- Det gøres bedst muligt ved at være repræsenteret i de selskaber, der er væsentlige i deres hverdag. Det gælder for eksempel Frederiksberg Energi og i særdeleshed Metroselskabet, som er en milliardinvestering for kommunen med meget stor betydning for borgerne. Og når Københavns Kommune og staten er repræsenteret, er det afgørende, at også vi har hånd i hanke med, hvordan vores interesser varetages.

 

Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

Erik Nielsen

Erik Nielsen

Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S), modtager 436.544 kroner i vederlag om året. 

Erik Nielsen sidder blandt andet i Vestforbrændings bestyrelse og arbejdsudvalg. Derudover er han også formand i bestyrelsen hos KommuneKredit, som er kommunernes og regionernes egen kreditforening.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Erik Nielsen, men det har ikke været muligt.

Foto: Dennis Lehmann / Scanpix Denmark

Thomas Gyldal Petersen

Thomas Gyldal Petersen

Borgmester i Herlev Kommune Thomas Gyldal Petersen (S) får årligt 408.968 kroner i vederlag.

Vederlaget får han for at sidde i bestyrelsen i Vestforbrænding I/S, HOFOR Vand Holding A/S, BIOFOS Holding A/S og som formand i trafikselskabet Movia.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Thomas Gyldal Pedersen, men det har ikke været muligt.

Foto: Asger Ladefoged / Scanpix Denmark

Steen Christiansen

Steen Christiansen

Borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen (S) får 405.042 kroner i vederlag om året. 

Han sidder blandt andet på bestyrelsesposter i I/S Vestforbrænding, Dansk Fjernvarme og som formand i Vestegnens Kraftvarmeselskab. Sidstnævnte får han årligt 168.422 kroner for.

Steen Christiansen ser positivt på kommunalbestyrelsers tilstedeværelse i mange kommunaltejede selskaber. Det siger han til TV 2.

- Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man næsten uanset sin baggrund kan træde ind i et kommunalt selskab og på den måde repræsentere de borgere, der har valgt en.

Han mener ikke, at størrelsen på de vederlag, politikere som ham modtager, er for stor.

- Udover at man varetager borgernes interesser, så varetager man også selskabets samlede interesser. Så det er rimeligt, at der er en vederlæggelse for lige præcis den opgave, siger han.

 

Foto: Albertslund Kommune

Nils Ulrik Nielsen

Nils Ulrik Nielsen

Nils Ulrik Nielsen (S) er byrådsmedlem i Holstebro Kommune og modtager 346.712 kroner i vederlag. Det gør ham til det bedst betalte menige byrådsmedlem i Danmark, når man ser bort fra borgmestre.

Han bestrider formandsposter i bestyrelserne i Vestforsyning A/S og Måbjerg Bioenergi. Derudover får han vederlag for at sidde i bestyrelsen i Maabjerg Energy Center Holding A/S.

Alene formandsposten i Vestforsyning A/S's bestyrelse får han 248.750 kroner for.

Til TV 2 siger Nils Ulrik Nielsen, at han føler, han arbejder tilsvarende sin løn.

- Altså om det er rimeligt eller ej: det er et stort ansvar. Det er en stor virksomhed, stor omsætning, mange beslutninger, så på den måde kan jeg godt stå på mål for det.

Han anerkender dog, at det kan være en udfordring at sætte sig på en bestyrelsespost i et selskab, som man ikke har noget fagligt kendskab til.

Var det mere komplekst end du havde forventet?

- Helt klart, og jeg havde måske ikke, da jeg første gang satte mig ind i bestyrelsen, sat mig nok ind i, hvor stort det her organisationsdiagram er, og hvor mange selskaber der egentlig er i selskabet. Så på den måde var det, siger Nils Ulrik Nielsen.

Foto: Holstebro Kommune

Kilde: Cepos undersøgelse 2015