Kommunalvalg

Kommunale 'ben' møder kritik - politiker får 74.242 kroner for post med tre årlige møder

Kommunalpolitikeres indtjening på bestyrelsesarbejde er steget med 20 procent siden 2007. De lukrative poster er et problem, mener Cepos.

Når borgerne i fire nordjyske kommuner afleverer tomme spraydåser, batterier, malingrester og andet farligt affald, bliver det sorteret og behandlet på Modtagecenter Vendsyssel.

Der er i alt seks medarbejdere på genbrugsstationen, mens der sidder hele 11 kommunalpolitikere i bestyrelsen. Og selvom der i år kun bliver holdt tre bestyrelsesmøder, inkasserer Jette Kirkeby (S), som er byrådsmedlem i Hjørring Kommune, 74.242 kroner om året for at være formand for bestyrelsen.

- Ja, det er da en god løn, hvis man regner det sådan ud, siger Jette Kirkeby, som har været formand for bestyrelsen i fire år.

- Men vi har jo også det politiske ansvar for behandlingen af farligt affald, siger Jette Kirkeby.

Hun kan ikke huske eksempler på politiske sager, der er blevet behandlet i bestyrelsen.

Tjener flere penge end nogensinde før

Jette Kirkeby er en af de politikere, der har fået sig en bestyrelsespost alene af den grund, at hun er politiker. Og hun er langt fra den eneste.

For foruden deres hverv som kommunalpolitikere sidder en del politikere også på flere andre lukrative poster, populært kaldet "kommunale ben". Bestyrelsesposterne er typisk i kommunale forsyningsselskaber; altså selskaber, der leverer vand, varme, renovation og lignende til kommunens borgere, og i de fleste tilfælde er det kommunalbestyrelsen, der udpeger politikerne til at sidde i bestyrelsen.

For nogle er bestyrelsesposterne en ganske god indtægtskilde, for de danske kommunalpolitikere tjener nemlig flere penge på posterne end nogensinde før.

I sidste ende er det et spørgsmål om at tjene penge for den enkelte politiker

Henning Jørgensen, professor i offentlig forvaltning, Aalborg Universitet

Fra 2007 til 2015 er politikernes gennemsnitlige bestyrelsesløn steget med 20 procent til 35.000 kroner årligt. Det viser tal, som tænketanken Cepos står bag.

Og mens de fleste kender bestyrelsesarbejde, som noget der foregår frivilligt nede i badmintonklubben, har det for kommunalpolitikerne en helt anden betydning.

- Det handler ikke om, om man er kvalificeret til at sidde i bestyrelserne. Det handler om, hvad man kan forhandle sig frem til, og i sidste ende er det et spørgsmål om at tjene penge for den enkelte politiker, siger professor i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen.

Ifølge Cepos har der heller ikke tidligere været så mange kommunalbestyrelsesmedlemmer med betalte bestyrelsesposter, som der er i dag. De nyeste tal fra tænketanken viser, at der i 2015 fandtes 1049 af de såkaldte "kommunale ben" i Danmark.

En kohandel på valgnatten

En række borgmestre fra Københavnsområdet beklæder de øverste pladser på listen over de politikere, der tjener mest på deres ”ben”. Helt i top ligger blandt andet Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj (K), som foruden sin borgmesterløn modtager 451.116 kroner for sine fem bestyrelsesposter.

Se flere eksempler på, hvad kommunalpolitikerne tjener på bestyrelsesvederlag nederst i artiklen.

Posterne fordeles som en del af en større forhandling på valgnatten mellem kommunalbestyrelsesmedlemmerne, forklarer professor Henning Jørgensen.

- Det, der sker natten efter et kommunalvalg, er, at der bliver fordelt en masse poster. Det er dels de politiske poster i forskellige udvalg, men det er også de her bestyrelsesposter. Det er en ren kohandel, hvor man kan ”købe” sig til indflydelse ved at give posterne til andre politikere. Vi kalder det ”bengnaveri”, fordi det handler om at få økonomisk attraktive poster, siger Henning Jørgensen, som genkender tendensen fra Cepos’ undersøgelse.

- Man laver simpelthen flere og flere selskaber, og det betyder jo logisk flere bestyrelsesposter og dermed flere ben til politikerne, siger Henning Jørgensen.

Cepos: Svært at holde armslængde 

I en ny analyse fra Cepos peger tænketanken på, at det er problematisk, at politikerne udvælges til bestyrelsesposterne ud fra politiske hensyn og ikke ud fra kvalifikationer, fordi man derved kan risikere, at selskaberne ikke bliver drevet på bedst mulige måde.

Efter et kommunevalg fordeler man ikke kun politiske poster, men også bestyrelsesposter. De kaldes kommunale ben, forklarer professor ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen. Video: Christina Toustrup Eriksen

Kommunalpolitikernes bestyrelsesposter gør det også sværere at holde en armslængde mellem drift, indkøb og regulering, lyder det fra Martin Ågerup, direktør i Cepos. 

- Der sker en sammenblanding, fordi man har en situation, hvor en kommune både ejer et selskab, er kunde hos et selskab og også regulerer et selskab. Det er en ordentlig sammenblanding af forskellige kasketter, siger Martin Ågerup.

Vil have vurderet egen løn

På genbrugsstationen i Hjørring har bestyrelsen vedtaget, at man i fremtiden vil være færre medlemmer, så bestyrelsen bliver reduceret fra 11 til syv politisk udpegede medlemmer. Men lønnen til bestyrelsesformanden er indtil videre uændret.

Efter TV 2s henvendelse oplyser Jette Kirkeby dog, at hun selv mener, at hendes løn er for høj.

- Jeg har en aftale med borgmesteren om, at han vil tage initiativ til at starte en dialog med de andre ejerkommuner om at kigge på de her aflønninger for måske at få tilpasset dem, eller i hvert fald lave en vurdering af, om vi får den rigtige betaling, siger Jette Kirkeby.

Læs nedenfor om fem af de kommunalpolitikere, der tjener bedst på deres bestyrelsesposter:

Det får fem kommunalpolitikere for at sidde i bestyrelser

Jørgen Glenthøj

Jørgen Glenthøj

Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj (K), modtager 451.116 kroner i vederlag om året.

Vederlaget får han blandt andet for at sidde som formand i bestyrelsen i Frederiksberg Energi A/S og som næstformand i Metroselskabet I/S, der står for den københavnske metro. Sidstnævnte får han 300.000 kroner for i vederlag.

Til TV 2 siger Jørgen Glenthøj, at bestyrelsesposterne handler om at varetage borgerne i Frederiksberg kommunes interesser.

- Det gøres bedst muligt ved at være repræsenteret i de selskaber, der er væsentlige i deres hverdag. Det gælder for eksempel Frederiksberg Energi og i særdeleshed Metroselskabet, som er en milliardinvestering for kommunen med meget stor betydning for borgerne. Og når Københavns Kommune og staten er repræsenteret, er det afgørende, at også vi har hånd i hanke med, hvordan vores interesser varetages.

 

Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

Erik Nielsen

Erik Nielsen

Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S), modtager 436.544 kroner i vederlag om året. 

Erik Nielsen sidder blandt andet i Vestforbrændings bestyrelse og arbejdsudvalg. Derudover er han også formand i bestyrelsen hos KommuneKredit, som er kommunernes og regionernes egen kreditforening.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Erik Nielsen, men det har ikke været muligt.

Foto: Dennis Lehmann / Scanpix Denmark

Thomas Gyldal Petersen

Thomas Gyldal Petersen

Borgmester i Herlev Kommune Thomas Gyldal Petersen (S) får årligt 408.968 kroner i vederlag.

Vederlaget får han for at sidde i bestyrelsen i Vestforbrænding I/S, HOFOR Vand Holding A/S, BIOFOS Holding A/S og som formand i trafikselskabet Movia.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Thomas Gyldal Pedersen, men det har ikke været muligt.

Foto: Asger Ladefoged / Scanpix Denmark

Steen Christiansen

Steen Christiansen

Borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen (S) får 405.042 kroner i vederlag om året. 

Han sidder blandt andet på bestyrelsesposter i I/S Vestforbrænding, Dansk Fjernvarme og som formand i Vestegnens Kraftvarmeselskab. Sidstnævnte får han årligt 168.422 kroner for.

Steen Christiansen ser positivt på kommunalbestyrelsers tilstedeværelse i mange kommunaltejede selskaber. Det siger han til TV 2.

- Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man næsten uanset sin baggrund kan træde ind i et kommunalt selskab og på den måde repræsentere de borgere, der har valgt en.

Han mener ikke, at størrelsen på de vederlag, politikere som ham modtager, er for stor.

- Udover at man varetager borgernes interesser, så varetager man også selskabets samlede interesser. Så det er rimeligt, at der er en vederlæggelse for lige præcis den opgave, siger han.

 

Foto: Albertslund Kommune

Nils Ulrik Nielsen

Nils Ulrik Nielsen

Nils Ulrik Nielsen (S) er byrådsmedlem i Holstebro Kommune og modtager 346.712 kroner i vederlag. Det gør ham til det bedst betalte menige byrådsmedlem i Danmark, når man ser bort fra borgmestre.

Han bestrider formandsposter i bestyrelserne i Vestforsyning A/S og Måbjerg Bioenergi. Derudover får han vederlag for at sidde i bestyrelsen i Maabjerg Energy Center Holding A/S.

Alene formandsposten i Vestforsyning A/S's bestyrelse får han 248.750 kroner for.

Til TV 2 siger Nils Ulrik Nielsen, at han føler, han arbejder tilsvarende sin løn.

- Altså om det er rimeligt eller ej: det er et stort ansvar. Det er en stor virksomhed, stor omsætning, mange beslutninger, så på den måde kan jeg godt stå på mål for det.

Han anerkender dog, at det kan være en udfordring at sætte sig på en bestyrelsespost i et selskab, som man ikke har noget fagligt kendskab til.

Var det mere komplekst end du havde forventet?

- Helt klart, og jeg havde måske ikke, da jeg første gang satte mig ind i bestyrelsen, sat mig nok ind i, hvor stort det her organisationsdiagram er, og hvor mange selskaber der egentlig er i selskabet. Så på den måde var det, siger Nils Ulrik Nielsen.

Foto: Holstebro Kommune

Kilde: Cepos undersøgelse 2015