Politik

Ny aftale skal fremme integration og bekæmpe bander

Regeringen vil med forligskredsen fremme integrationen og bekæmpe bandekriminalitet i ny delaftale.

Flere udlændinge skal integreres gennem beskæftigelse og det danske foreningsliv. Samtidig skal der sættes en stopklods for rekrutteringen til bandekriminaliteten.

Derfor har forligspartierne onsdag indgået en delaftale om satspuljen, der hvert år går til at forbedre vilkårene for svage og udsatte.

Aftalen er på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Vil have mange flere i arbejde

Aftalen indeholder en række elementer og udmønter 250 millioner kroner over fire år.

Eksempelvis skal integrations- og beskæftigelsesambassadører være med til at sikre, at kommunerne får langt flere flygtninge ud på virksomhederne.

- Hver anden flygtning og familiesammenførte skal være i beskæftigelse inden for tre år efter deres ankomst.

- Nu hvor vi kan se, at langt flere flygtninge bliver vurderet som jobparate, så er det bare med at få dem i sving, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

Rekrutteringen skal stoppes

I aftalen afsættes der blandt andet syv millioner kroner til en reserve, der blandt andet kan bruges til opgør med æresrelaterede konflikter og vold mod kvinder.

Projektet Get2Sport, der skal styrke idrætsforeninger i udsatte boligområder, forlænges med tre år til og med 2021. Desuden afsættes der midler til at formidle flere fritidsjob til børn og unge.

15 millioner kroner er afsat til repatriering af flygtninge, som kommunerne står for. Hvis personer frivilligt vender hjem til oprindelseslandet, får de penge med, men det er der for få, der gør ifølge regeringen.

En ny arbejdsgruppe skal sammen med kommunerne sætte en stopper for bandernes rekruttering af børn og unge indvandrere.

- Vi ser gang på gang, at mindre søskende lader sig inspirere af kriminelle storebrødre eller andre dårlige rollemodeller i deres nærmiljø, mens forældrene er fuldstændigt fraværende.

- Ansvarsløse forældre straffes økonomisk, hvis ikke de magter at holde deres børn væk fra kriminalitet, siger Inger Støjberg.

Get2Sport er i dag til stede i 23 udsatte boligområder i 16 kommuner og kæmper for at udsatte børn i boligområder tager del i foreningslivet. Aftalen glæder Socialdemokratiet. Kun Enhedslisten står udenfor.

- Det er vigtigt for os, at idrætsforeninger i udsatte boligområder kan få økonomisk støtte til driften og indkøb af spillerdragter og andre ting, der kan gøre det lidt billigere for de fattigste familier at sende deres børn til sport, siger folketingsmedlem Mattias Tesfaye (S).