Politik

Nyansatte får fremover betalt ferie det første år

Aftalen betyder, at medarbejdere ikke længere skal vente op til 16 måneder, før de kan gå på betalt ferie.

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en ny ferielov. Den sikrer, at nyansatte kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Flertallet består af alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen, der træder i kraft fra september 2020, tager direkte afsæt i det forslag, som arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget overleverede til regeringen i slutningen af august

Sådan bliver det nye system

Den nye ferielov indebærer, at lønmodtagere fremover optjener og afvikler deres ferie på samme tid. I dag optjenes ferien i kalenderåret fra januar til december, men kan først afholdes fra den 1. maj året efter.

Dermed kan nyansatte i dag risikere at skulle vente op til 16 måneder, før de kan gå på ferie med løn.

Med den nye aftale ændres antallet af årlige feriedage (25, red.) ikke. Der opspares fortsat 2,08 feriedage om måneden, men det forskudte ferieår erstattes af "samtidsferie", hvor det bærende princip er, at lønmodtageren kan afholde ferien i takt med, at den optjenes.

Optjeningen i den nye ferielov sker fra september til august, men afholdelsesperioden udvides til 16 måneder.

- Vi sikrer, at man optjener ret til feriepenge allerede fra første dag på arbejdsmarkedet. Dermed løser vi det problem, mange nyansatte har haft, hvor de har skullet vente i over et år på at kunne få feriepenge, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der ikke er bleg for at kalde aftalen historisk.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, er også tilfreds.

- Det er en rigtig god dag for alle unge, som kommer ind på arbejdsmarkedet, og alle langtidssyge og langtidsledige, som vender tilbage til et job. De får nemlig med den nye ferielov mulighed for at holde ferie med løn med det samme, siger Leif Lahn Jensen.

Eksempel: Ny på arbejdsmarkedet

Hvis du er ny på arbejdsmarkedet, vil du med den nye ferieordning have ret til betalt ferie allerede det første år af din ansættelse. 

Er du ansat den 1. september, og ønsker du eksempelvis at holde vinterferie i februar, kan du bruge fem af de feriedage, du har optjent fra den 1. september til og med januar. Hver måned optjener du 2,08 feriedage, og derfor har du i februar opsparet 10 feriedage.

Ønsker du senere at holde tre ugers sommerferie i juli, kan du bruge de 10 feriedage, du har optjent fra februar til og med juni (2,08 feriedage om måneden i fem måneder), samt de fem feriedage, der var tilbage fra vinteren.

Du har nu brugt i alt 20 feriedage, og i september vil du derfor have fem feriedage tilbage.

Eksempel: Allerede i ansættelse

For dig, der allerede er ansat, består den primære ændring i, at optjenings- og afholdelsesperioden ændres.

Det betyder, at du – i stedet for at få al din optjente ferie fra det forudgående kalenderår på én gang den 1. maj – får ferie til rådighed månedsvis. Det betyder eksempelvis, at du i marts kan afholde den ferie, du optjener i februar (2,08 feriedage om måneden).

Varslingsreglerne vil være de samme som i dag. Du har også fortsat krav på tre ugers sammenhængende ferie.

Overgangsordning indføres

Med næsten tre år til aftalen træder i kraft, er der tid til at indrette de kollektive overenskomster efter de nye regler.

I mellemtiden laves en overgangsordning, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

Overgangsordningen betyder, at den ferie, der optjenes fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefryses i en fond, og den kan ikke afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Selvom der indefryses ferie, kan de fleste fortsat holde ferie, som de plejer. Det skyldes, at den ferie, der optjenes i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019, kan afholdes i perioden fra den 1. maj til september 2020. Derefter overgår lønmodtageren til den nye ordning.