Kommunalvalg 2017

Kend din kandidat: Sådan har vi bygget Kandidattest til kommunalvalg og regionsrådsvalg 2017

Kommunalvalg 2017. TV 2

Årets kandidattest er blevet til i samarbejde med TV 2, TV 2 Regionerne, Megafon og Paqle.

TV 2 og TV 2 Regionerne er sammen med data- og analysevirksomhederne Megafon og Paqle gået sammen om at lave den mest personlige og lokale kandidattest til kommunal- og regionsrådsvalget 2017.

Vælgerne har sat dagsordenen

I kandidattesten er det vælgerne, der bestemmer, hvilke spørgsmål politikerne skal svare på. Fundamentet for kandidattesten bygger på vælgernes egne prioriteringer. Inden formuleringen af spørgsmålene har Megafon gennemført omfattende kvalitative og kvantitative undersøgelser blandt danskerne om, hvilke konkrete emner og forhold, der har betydning, når de skal sætte deres kryds.

Det er altså ikke politikeres, journalisters eller valgeksperters vurdering af, hvad der er vigtigt i kommunal- og regionspolitik - men derimod vælgernes egen dagsorden, der har været udgangspunktet.

Denne dagsorden er blevet omsat i prioriteringen af de overordnede emneområder og formuleringen af de helt konkrete spørgsmål i testen.

Kandidattesten indeholder mere end 300 lokale spørgsmål

Lokale emner er vigtige, når danskerne går til valg den 21. november. Det afspejles i kandidattesten - der indeholder over 300 lokale spørgsmål, der kun stilles i en enkelt kommune eller region.

TV 2 Regionerne har i samarbejde med MEGAFON lavet tre individuelle kommunale eller regionale spørgsmål for samtlige 98 kommuner og fem regioner. Det gør testen endnu mere lokal, da vi ved, hvor meget helt lokale og konkrete beslutninger kan være lige så afgørende som overordnede politiske holdninger eller principper, når det kommer til vores lokale valg.

Hvordan beregner vi dit match med kandidaterne?

Analysevirksomheden Megafon har udviklet en dynamisk algoritme, der beregner, hvor enig du er med de forskellige kandidater i din kommune eller din region. Jo mere ens du har svaret med en given politiker, jo større match vil du få.

Algoritmen er konstrueret sådan, at kandidater fra samme parti vil ligge tæt på hinanden. Den er dog samtidig konstrueret til at fremhæve forskelle internt i partierne.

Spørgeskemaet tilpasses til din kommune og ændres, hver gang du vælger nye politiske temaer, som er de vigtigste for dig. Du kan derfor med fordel tage testen flere gange - og løbende se, hvad ændringerne i dine svar betyder for, hvilke kandidater du er mest enig med.

Hvordan kan man deltage som kandidat?

Datavirksomheden Paqle står for kontakten til kandidaterne og gør sammen med TV 2 og TV 2 Regionerne alt, hvad der er muligt, for at nå ud til samtlige kandidater. I skrivende stund har de skrevet ud til mere end 7000 kandidater, og de kommer hele tiden i kontakt med flere.

Derfor anbefaler vi, at man tager testen mere end én gang frem mod valget, da den hele tiden bliver mere nøjagtig, efterhånden som flere kandidater får svaret.

Er du kandidat, som stadig ikke har hørt fra os?

Så kan du tilmelde dig vores database her.