Politik

BLOG: Når regeringen svigter, er opgaven din

BLOG: Nogle forskere peger på, at vi har i underkanten af 1000 dage til at få styr på vores udledning af CO2, hvis vi skal afværge klimakatastrofen.

Det er ikke lang tid. Mindre end tre år. Derfor er det så vigtigt, at vi på alle områder, hvor vi kan, gør en indsats for at redde klimaet – og dermed naturen, dyrene og selve den planet, som vi lever på.

Og derfor er det også så frustrerende, når regeringen igen og igen svigter den grønne omstilling og træffer beslutninger, der øger vores udledning af CO2 og andre drivhusgasser.

Det er dødsensfarligt, hvis vi lader denne frustration lamme os. Det må vi ikke. I stedet skal vi tage sagen i egen hånd og sige: Når regeringen svigter, er opgaven vores. Så må vi gøre det selv.

Det har byer, stater, virksomheder og organisationer allerede gjort i USA, da det kom frem, at præsident Trump vil trække USA ud af den globale klimaaftale fra COP21 i Paris. De vil give fanden i Trump og hæver i stedet deres klimaambitioner. Både i trods, men også fordi det bare giver så god mening for dem – for deres velvære, deres forretning og deres fremtid.

Det samme sker også her i Danmark. Grønne initiativer pibler frem over alt i landet og borgere over alt tager den grønne omstilling i egen hånd. Hvad end det så drejer sig om at spise mere klimavenligt eller cykle på arbejde og lade biler stå.

Om mindre end fire uger skal vi stemme til kommunal- og regionsrådsvalget. Og det er en fremragende mulighed for også at hjælpe den grønne omstilling på vej lokalt.

Der er nemlig masser af områder, hvor de lokale og regionale instanser kan træffe grønne valg. Tænk bare på kødfri dage i kantinerne eller økologisk mad på sygehusene. Tænk på muligheden for at forbyde brugen af sprøjtegift på kommunale eller regionale arealer. Tænk på muligheden for flere cykelstier og eller opsætning af flere ladestandere til elbiler. Tænk på muligheden for, at din kommune beslutter sig for at frasælge sine investeringer i olieselskaber eller andre former for fossil energi. Tænk på hvilke naturområder, der kan beskyttes. Tænk på tiltag, der kan sikre bedre affaldssortering, så vi tager skridt mod en cirkulær økonomi.

Der er så mange ting, politikerne kan gøre lokalt og regionalt, hvis du giver dem et mandat til at handle grønt og klimavenligt. Det handler om at sprede grønt håb i en mørk tid.

Og hvis du heller ikke kan vente på, at dine lokale politikere gør noget, så gør det selv. Det har vores lokale afdeling af Alternativet i Struer eksempelvis gjort. De er godt i gang med at samle ind til at plante en skov, fordi de bor i landets mest naturfattige kommune. Via crowdfunding vil de plante 15.000 træer – og det går virkelig godt for dem.

Så tag din demokratiske autoritet til dig og gør en forskel, når regeringen ikke gør nok for klimaet og naturen.