Politik

BLOG: Frit valg til syge og ældre

Det frie valg er hjerteblod for Venstre

Når syge og ældre kommer i plejeboliger eller til genoptræning, bliver de sjældent spurgt, hvad de selv ønsker. De tvinges til blot at tage det ene tilbud, myndighederne stiller til rådighed. Det vil vi ændre.

Op gennem 00’erne udbredte den daværende VK-regering det frie valg til at gælde en lang række velfærdsområder. Det gælder både i hjemmeplejen, dagtilbud og i folkeskolen. På sygehusene har vi givet patienterne behandlingsgaranti og udredningsgaranti.

Det har virket, og den gennemsnitlige ventetid på en operation er næsten halveret siden 2001. I denne regeringsperiode er sundhedsområdet blevet løftet markant og ad flere omgange med i alt 3,8 mia. kr. Kræftområdet alene er styrket med 2,2 mia. kr. over fire år. Samtidig er der de seneste 10 år blevet ansat tusindvis af flere læger og sygeplejersker, og overlevelsesraten for kræftsyge er forbedret. Det er en bragende succes, og det skal ses i lyset af, at Socialdemokratiet flere gange forringede borgernes frie valg i løbet af deres regeringsperiode. Det har vi nu rettet op på.

Næste skridt

Nu tager vi næste skridt og præsenterer udspillet, ”Frit valg – bedre sammenhæng”, som udbreder friheden til at gælde syge og ældre. Vi vil sikre patienternes ret til hurtig genoptræning hos private leverandører, hvis ventetiden i det offentlige er på mere end syv dage. Det er ingen hemmelighed, at en rettidig genoptræning kan have afgørende effekt af genoptræningen samt indflydelse på ældre borgeres mulighed for at blive i eget hjem. Dem hjælper vi med dette udspil. Samtidig vil vi lave en forsøgsordning med frit valg af rehabilitering og mad for de ældre.

Vi ønsker bedre information på området, så ældre og syge, der er afhængige af pleje fra det offentlige, bliver bedre informeret om deres muligheder. Vi vil styrke mulighederne for selv at vælge, for vi ved, at omkring en tredjedel af hjemmehjælpsmodtagere ikke kender deres muligheder. Det er en skam, for ældre, der kender til muligheden for private leverandører, gør langt mere brug af det. De ældre sætter pris på det frie valg. Men flere skal vide, at det eksisterer.

Det frie valg sikrer selvbestemmelse. Det giver en værdig alderdom til den ældre og et bedre genoptræningsforløb til den syge. Frem for alt giver det en følelse af myndighed og ansvar for eget liv – og er det ikke det, vi alle ønsker? Jo, det er. Alle vil gerne være herrer over egne valg og beslutninger i hverdagen. Og det sikrer vi.