Radikale vil have flere penge til muslimske græsrødder

Det er foreninger som Exitcirklen, der bedst kan hjælpe unge i kamp mod social og religiøs kontrol, lyder det.

Vi taler og taler om burkaforbud og social kontrol og undertrykkelse af muslimske kvinder. Men vi gør alt for lidt.

Sådan siger den radikale Sofie Carsten Nielsen forud for forhandlingerne om den del af satspuljen, der handler om beskæftigelse og udlændinge.

Her vil De Radikale have, at to tredjedele af de midler, der er til området, skal bruges på at fremme ligestilling og forebygge social kontrol.

- Nu må vi sætte handling bag alle de ord og reelt give hjælp til ofrene for undertrykkelse og social kontrol, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale foreslår økonomisk støtte til en række forskellige formål, blandt andet det partiet betegner som "alliancepartnere i civilsamfundet".

Det dækker eksempelvis over foreninger som Sabaah, der arbejder for seksuelle minoriteter blandt unge med anden etnisk baggrund, bydelsmødre, der støtter kvinder i deres lokalområde eller Etnisk Ung, der er en hotline, man kan ringe til, hvis man føler sig presset af social kontrol.

Og så nævner De Radikale Exitcirklen, der tidligere har fået støtte fra satspuljemidler til et projekt, der skal hjælpe kvinder med æresrelaterede konflikter.

Stoler ikke på personer bag tiltag

Flere borgerlige politikere har forsøgt at få støtten sløjfet med den begrundelse, at de ikke stoler på de personer, der står bag. Derfor vil DF have, at det fremover skal være en offentlig opgave at bekæmpe æreskonflikter og religiøs kontrol.

Men efter Sofie Carsten Nielsens mening er der god grund til at involvere private foreninger, også selv om der står muslimer bag.

- I samarbejde med kommunerne kan civilsamfundsorganisationer komme helt tæt på, siger hun.

- Kommunerne ved ikke, hvilke kvinde i denne her kommune, der er undertrykt. Men det ved man ude i lokalområderne.

Ifølge hende handler det om, at ansøgningerne selvfølgelig skal tjekkes for, om det er fagligt forsvarligt.

- Det nytter ikke noget, at man afskærer sig fra at være i kontakt med dem, der allerede tager kampen i miljøerne, siger Sofie Carsten Nielsen.