Politik

BLOG: Hvor vil I hen, Centrum-Venstre? 10 spørgsmål til Socialdemokratiet

BLOG: Jeg har med interesse læst Politikens serie om det såkaldte Centrum-Venstre. Man må forstå, at det egentlig blot dækker over den klassiske venstrefløj, men lad os bare akademisere det.

Efter seriens artikler har jeg stadig svært ved at se, hvor venstrefløjen vil hen. Hvad vil et alternativ til den nuværende regering egentlig med Danmark?

Jeg har også noteret mig, at Mette Frederiksen har gjort sig tanker om bl.a. ulighed, EU og globalisering i samme serie. Det blev til 10 såkaldte idéer til et mere progressivt Danmark, som Mette Frederiksen kalder dem.

Det var højtflyvende – og egentlig ganske udmærket. Faktisk kan jeg ikke rigtig være uenig i noget af det. Jeg er snarere enig med Mette Frederiksen i næsten det hele.

Jeg arbejder også for bedre vilkår for virksomhederne, bedre integration, et EU for folket, mindre centralisering osv.

Men hvordan vil I komme derhen? Det spørgsmål står tilbage. Derfor har jeg her 10 spørgsmål, der lægger sig op ad de 10 idéer – og som jeg håber, at jeg kan få besvaret.

  1. Socialdemokratiet vil styrke den særlige danske samfundskontrakt. I skriver, at Danmark ikke er bygget på en høj ulighed. Nej, Danmark er bygget på hårdt arbejde – og innovative mennesker, der har satset. Det er tidligere generationer, der gennem hårdt arbejde har gjort Danmark stærk. Men vil I ikke hjælpe mig med at genopfriske min hukommelse: Øgede de reformer, som Socialdemokratiet gennemførte, da I sidst var i regering, ikke uligheden? Og svækkede det samfundskontrakten?
  1. Socialdemokratiet ønsker, at vi skal have råd til fremtidens velfærd. Ja, vi skal gøre Danmark stærkere og rigere, så vi også i fremtiden kan opretholde et godt og stærkt velfærdssamfund. Men hvad er Socialdemokratiets BNP-vækstmålsætning frem mod 2025?
  1. Når vi nu taler om velfærden, som regeringen arbejder for at fremtidssikre og som åbenbart handler om pengemængden - hvor meget faldt kommunernes serviceramme med, da Socialdemokratiet sidst havde regeringsansvaret?
  1. Socialdemokratiet vil sikre, at vores virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Ja, vi har et ansvar for at sikre, at danske virksomheder har adgang til de rette hænder og hoveder – det er forudsætning for vækst. Men hvorfor har Socialdemokratiet så gjort det sværere for kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at arbejde?
  1. Socialdemokratiet vil sætte turbo på den grønne førerposition – I vil sætte ambitionerne op. Vil i ikke så bare svare mig på, hvor mange penge I afsat til en stærkere klimaindsats i jeres 2025-plan – og for den sags skyld i jeres såkaldte prioriteringer til finansloven for 2018?
  1. Socialdemokratiet ønsker at gennemføre en vækstpakke. En vækstpakke, der skal gøre det attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Ja, vi skal skabe de rette forudsætninger for, at vores virksomheder kan vokse – og så vi kan sikre, at nye virksomheder opstår. Men hvorfor har Socialdemokratiet så fremlagt en vækstpakke, der koster op mod 250 danske arbejdspladser?
  1. Socialdemokratiet ønsker, at Danmark skal hænge bedre sammen. Ja, vi skal skabe et Danmark i balance, hvor der sker vækst og udvikling i hele landet. Men hvordan var det nu med udflytningen af statslige arbejdspladser, da I sidst var i regering – flyttede I ikke flere ind til København end ud af København?
  1. En forudsætning for at skabe et Danmark i bedre balance er en velfungerende infrastruktur. Hvorfor har I afsat 0 kr. frem mod 2025 til at bygge nye veje, der kan binde Danmark bedre sammen?
  1. Socialdemokratiet vil forbedre integrationen markant. Ja, for det er et problem, når alt for mange fortsat ikke har fodfæste på arbejdsmarkedet. Når alt for mange ikke i tilstrækkelig grad tager de danske værdier, det danske sprog og den danske kultur til sig. Men I ønsker at give en flygtningefamilie 10.000 kr. om måneden i offentlige ydelser for ikke at være i arbejde. Hvorfor arbejder I for at gøre det mindre attraktivt for en flygtning at tage et arbejde?
  1. Socialdemokratiet ønsker et mere humant asylsystem, og I ønsker at sikre mere hjælp i nærområderne. Hvor høj skal udviklingsbistanden være? Skal den løftes til 0,8 pct. af BNI? 0,9 pct. af BNI? 1 pct. af BNI?

Jeg håber, at mine spørgsmål vil blive besvaret, for jeg er oprigtig nysgerrig på, hvor Danmark skal hen, hvis regeringsmagten en dag skal skifte.

Trekløverregeringen har fremlagt klare mål. Vi fremsætter det ene forslag efter det andet, der skal understøtte målet. Jeg indrømmer gerne, at vi flere gang har måttet justere midlerne, men målene rokker vi ikke ved. Der skal være flere private arbejdspladser, færre skal forsørges af det offentlige, vi skal have bedre kernevelfærd og så skal vi have færre asylansøgere. Det er de mål, som vi jagter – med midler som kontanthjælpsloft og integrationsydelse, en stram udlændingepolitik og et opsving, som vi skal have til at vare ved både at give skattelettelser til helt almindelige danskere og investere mere i velfærden.

Hvilken vej vil I, centrum-venstre?