Politik

Tre ting vi lærte på samrådene om Støjbergs lovbrud

Inger Støjberg har for tredje gang været i et samråd om forvaltningen af barnebrude.

9,5 times samråd og besvarelse på over 200 spørgsmål.

Det er indtil videre, hvad udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er mødt op til, fordi hun i 2016 udsendte en ulovlig instruks.

Instruksen handlede om adskillelsen af mindreårige asylansøgere, populært kaldet barnebrude, og deres ægtefæller. Af den fremgik det, at ingen ægtepar skulle have en individuel vurdering af deres sag eller mulighed for at komme til orde i en såkaldt partshøring. Og det strider mod dansk lov.

Det har Inger Støjberg siden hen erkendt og beklaget, men hun fastholder, at hun ikke var bekendt med ulovlighederne, da hun udsendte instruksen. Den køber oppositionen imidlertid ikke så let.

Her følger tre punkter, som de tre samråd har lært os om sagen:

1. Er Støjbergs ministerliv i fare?

Flere oppositionspartier herunder SF og Alternativet har krævet Inger Støjbergs afgang på baggrund af sagen, men det ser fortsat ikke ud til at blive noget nær virkelighed.

Efter tre samråd er der nemlig hverken flertal for at igangsætte en undersøgelseskommission eller for at vælte Støjberg.

Regeringspartierne støtter fortsat ministeren, mens det er Dansk Folkeparti, der for alvor står med Inger Støjbergs skæbne i hænderne. Deres støtte til udlændinge- og integrationsministeren ser dog ud til at stå fast.

2. Blev Støjberg advaret af sine embedsmænd?

Helt centralt i sagen står fortsat spørgsmålet om, hvorvidt Støjberg var klar over, at hendes instruks var ulovlig.

Det fastholder ministeren, at hun ikke var. Inger Støjberg har nemlig på samtlige samråd gentaget, at hun hverken fik mundtlige eller skriftlige advarsler fra embedsværket.

Trods utallige forespørgsler fra oppositionen har ministeren dog ikke villet fremlægge noget materiale, der kan underbygge hendes udsagn.

Inger Støjberg vil fortsat af "principielle grunde" ikke udlevere en meget omtalt mail fra den 9. februar 2016, hvori der ifølge Politikens oplysninger blev advaret mod lovbrud. Avisen har dog ikke set mailen, og Støjberg har på samrådene afvist, at den indeholder en afgørende advarsel.

3. Forsøgte Støjberg at presse en ulovlig praksis igennem?

Støjberg fjernede en sætning fra den pressemeddelelse, der sidenhen er blevet opfattet som en instruks. Sætningen omhandlede, at der skulle tages individuelle hensyn, og med fjernelsen af den blev instruksen ulovlig.

Men ministeriet pålagde ikke Udlændingestyrelsen at administrere ulovligt, har Støjberg tidligere understreget:

- Da pressemeddelelsen blev sendt ud, blev der samme dag mundtligt kommunikeret til Udlændingestyrelsen, at der er sager, hvor man skal tage individuelle hensyn. Og at vi selvfølgelig skal overholde internationale konventioner.

Støjberg har også tidligere fremhævet, at Folketingets Ombudsmand i sin redegørelse ikke finder, at der var en bevidst intention om at bryde loven.

På det seneste samråd lød det fra ministeren, at det er myndighederne, der bærer ansvaret for, at unge asylpar er blevet skilt ad på ulovlig vis.

Læs hele sagens forløb her:

Tidslinje: Støjberg skal stå skoleret om ulovlig instruks

 1. 2016

  1. Diskussion kommer til Danmark

   Efter en diskussion om "barnebrude" i Sverige oplyser Udlændingestyrelsen til Berlingske, at der kun i "ganske få tilfælde" bor mindreårige asylansøgere sammen med en ægtefælle over 18 år på danske asylcentre.

    

  2. Udsender instruks

   I en pressemeddelelse oplyser Støjberg, at ingen asylansøgere under 18 år må bo sammen med en ægtefælle eller samlever. De skal skilles ad og bo hver for sig. Pressemeddelelsen bliver noget usædvanligt sendt til Udlændingestyrelsen som instruks, uden at departementschefen eller andre embedsmænd fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har skrevet under. Støjbergs ministerium spørger jurister i Justitsministeriet til råds og får at vide, at det kræver en konkret og individuel vurdering, før asylpar kan skilles ad.

    

  3. Ægtepar klager

   Over for Folketinget fastholder Støjberg, at ingen mindreårige asylansøgere skal indkvarteres med deres ægtefælle. Et ægtepar klager til Folketingets Ombudsmand over at være blevet adskilt uden at være blevet partshørt. Ombudsmanden tager sagen op.

    

  4. Nye retningslinjer

   Udlændingestyrelsen udsender nye retningslinjer med en konkret og individuel vurdering af sagerne. Tidligere adskilte asylpar bliver igen indkvarteret sammen.

 2. 2017

  1. Ombudsmanden kritiserer

   Ombudsmanden udsender sin endelige redegørelse. Konklusionen lyder, at Støjbergs instruks var ulovlig og sagen "særdeles kritisabel", fordi den er i strid med både dansk ret og internationale konventioner.

   Danmark har nemlig underskrevet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som skal sikre retten til et familieliv.

  2. Blev Støjberg advaret om ulovligheder?

   Politiken beretter, at Støjberg blev advaret om, at det kunne være ulovligt at adskille ægteparrene. Mindst to centralt placerede embedsmænd forsøgte ifølge avisens oplysninger at advare ministeren. Dagen før, Støjberg udsendte sin instruks, gjorde en mail ifølge Politiken opmærksom på juridiske problemer. Støjberg har erkendt, at hun selv tog undtagelser om en individuel behandling ud af instruksen. Hun afviser, at hun pressede embedsmænd til at bryde internationale konventioner.

    

  3. Maratonsamråd

   Inger Støjberg bliver udspurgt om sagen i fem timer under det første samråd. 

   Her erkender hun, at det var en fejl, da hun i februar 2016 via en pressemeddelelse meldte ud, at mindreårige asylansøgere skulle adskilles fra deres ægtefæller.

   Der burde også have stået, at hver enkelt sag skulle behandles individuelt i stedet for som udgangspunkt at adskille alle par med piger under 18 år, sagde ministeren under samrådet den 1. juni.

   - Skulle vi have fulgt op med en egentlig skriftlig instruks, der indeholdte de nødvendige forbehold? Ja, det skulle vi, og det vil jeg gerne tage på mig. Det burde vi have gjort anderledes, siger Inger Støjberg. 

   Udlændinge- og integrationsministeren fastholdet under hele samrådet, at hun ikke blev advaret mod at adskille alle mindreårige asylansøgere fra deres ægtefæller på landets asylcentre.

   Efter det fem timer lange samråd mente oppositionen dog, at man ikke var blevet meget klogere. 

  4. Endnu et samråd

   Den 23. juni står Inger Støjberg endnu engang ret og svarer på spørgsmål i sagen, hvor hun er blevet beskyldt for alt fra magtfuldkommenhed til at lyve og bryde ministeransvarsloven. 

   På samrådet erkender Støjberg, at der blev handlet ulovligt efter instruksen om at adskille parrene. Hun afviser dog fortsat, at hun skulle have været bekendt med advarsler om ulovligheder.

   Støjberg pointerede desuden, at unge asylpar også var blevet tvangsadskilt uden en partshøring før hendes instruks. Hvis det er korrekt, kan den ulovlige praksis have foregået i flere år - også under tidligere ministre.

    

    

  5. Støjberg trækker påstand tilbage

   Inger Støjberg erkender i et svar til Folketinget, at det var forkert, da hun påstod, at unge asylpar også var blevet tvangsadskilt i Mette Frederiksens tid som justitsminister. Det skriver Information og Politiken.

   Inger Støjberg skriver i svaret, at oplysningen beror på en misforståelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hun uddyber ifølge Information ikke, hvad den misforståelse beror på.

  6. Et tredje samråd

   Oppositionen mener fortsat, at ministerens forklaringer stritter i "vidt forskellige" retninger. Derfor skal udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg for tredje gang svare på spørgsmål i et samråd.