Politik

TV 2 samarbejder med Megafon og Paqle om kandidattest til folketingsvalget

TV 2 og TV 2 Regionerne vil gerne sikre danskerne det bedst tænkelige afsæt til det kommende folketingsvalg.

Derfor har TV 2 igen indgået et samarbejde med analysevirksomheden Megafon og datavirksomheden Paqle om at lave en kandidattest til folketingsvalget, så vælgerne kan udforske, hvor de står i forhold til kandidaterne og opdage kandidater, de måske ikke allerede kendte.

Stiller du op til valget, og er du ikke blevet kontaktet endnu, så tilmeld dig med det samme her.

For at sikre den stærkeste dækning af alle kandidaterne har TV 2 indgået et samarbejde med Paqle, som står for indsamlingen af data. Paqle vil således på vegne af TV 2 kontakte alle kandidater frem mod valget og stille spørgsmål til kandidattesten.

Først vil alle kandidater vil blive bedt om at udfylde stamdata og supplere med portrætfotos.

TV 2 Regionerne og Megafon indgår i samarbejdet om kandidattesten, som også vil være tilgængelig på TV 2 Regionernes hjemmesider. Data indsamlet til kandidattesten indgår som grundlag for TV 2-familiens dækning af valget.

Endelig vil de korte faktuelle data blive præsenteret i leksikal form på Paqles hjemmeside, som er en navnestofdatabase over kendte personer og virksomheder. TV 2 Danmark og TV2 Regionerne er ikke ansvarlige for data på Paqles navnestofdatabase, idet Paqle er selvstændig dataansvarlig herfor. For denne behandling henvises til Paqles privatlivspolitik her.

Spørgsmål om samarbejdet kan stiles til: Kaare Sørensen, projektleder, TV 2 Nyhederne på ksen@tv2.dk eller til Claus Ladefoged, digital Udviklingschef for TV2 Regionerne, clla@tv2lorry.dk

Sådan håndterer vi data

Kandidaternes kontaktoplysninger bliver udelukkende brugt til kontakt i forbindelse med profilsiderne i TV 2-familien og Paqles databaser og til almindelig redaktionel kontakt i løbet af valgkampen. Private kontaktoplysninger (mail, telefon og adresse) bliver behandlet fortroligt.

De øvrige oplysninger vil indgå i præsentationen af kandidaternes profiler.

Uddybende information til kandidaterne

Om TV 2

TV 2 DANMARK A/S er et 100 procent statsligt aktieselskab, der finansieres via reklame- og abonnementsindtægter, og driver TV 2. TV 2 er et public service medie, som dækker hele Danmark.

TV 2 indgår i et samarbejde med TV 2 Regionerne, analysevirksomheden Megafon og Paqle om produktionen af kandidattest til folketingsvalget.

Oplysningerne indsamlet til kandidattesten vil blive gemt af TV 2 og brugt igen ved kommende kommunal- og regionalvalg i det omfang, det er relevant for dækningen af valgene.

Korte kandidatprofiler med leksikale fakta indsamlet af Paqle vil blive gjort tilgængelige på TV 2’s hjemmeside.

Om TV 2 Regionerne

TV 2 Regionerne består af otte regionale public service medier, som dækker hele Danmark lokalt. Fagmedarbejdere fra TV 2 Regionerne deltager i udformningen af de lokale spørgsmål. Syv af TV 2 Regionerne; TV 2 Lorry, TV ØST, TV 2/Fyn, TV SYD, TV2 ØSTJYLLAND, TV MIDTVEST og TV2 Nord, indgår desuden i et samarbejde med Paqle omkring en kandidatdatabase, hvor yderligere leksikale oplysninger om kandidaterne samles.

Hos TV 2 Regionerne vil profilsiderne indeholde leksikale fakta indsamlet af Paqle suppleret med redaktionelle informationer, såsom politiske standpunkter, mærkesager, fritidsinteresser og lignende. Informationerne vil blive brugt aktivt i den politiske dækning på TV 2 Regionernes platforme – herunder også i den almindelige udveksling af redaktionelt indhold med de øvrige medier i TV 2-familien.

Faktuelle oplysninger i Kandidatdatabasen vil efter valget ligge online på den enkelte kandidats profilside, og vil blive brugt af TV 2 Regionernes egne journalister i den enkelte TV 2 Regions egen almindelige nyhedsdækning.

I forbindelse med afholdelse af valg indgår kandidaternes profil-sider aktivt i valgdækningen som led i TV 2 Regionernes oplysning til borgerne om valget. Her bliver de faktuelle oplysninger suppleret med kandidatens egen beskrivelse af sine mærkesager og kandidatens svar på spørgsmål, som redaktionen stiller – f.eks. i forbindelse med kandidattesten. Disse holdningsmæssige elementer bliver lagt offline igen senest 12 måneder efter afholdelsen af valget. Herefter vil profilsiden igen stå som en ren faktuel side.

TV 2 Regionerne offentliggør aldrig kontaktinformationer. Disse bruges udelukkende af den enkelte ansvarlige TV 2 Region til redaktionel kontakt.

Enhver kandidat er berettiget til at henvende sig til TV 2 Regionerne og anmode om, at oplysninger vedrørende den pågældende kandidat slettes. Sletning kan dog tidligst ske 12 måneder efter afholdelse af valget.

Om Paqle

Paqle arbejder med medieovervågning og udarbejder korte faktuelle portrætter af alle medieomtalte personer, virksomheder, organisationer og myndigheder baseret på diverse onlinekilder.

Paqle indhenter oplysninger om og svar fra kandidaterne på vegne af TV 2 DANMARK A/S til brug for kandidattesten til folketingsvalget.

Kandidatoplysninger med TV 2 DANMARK A/S som dataansvarlig vil, når kandidattesten tages af TV 2s hjemmeside, blive lagt offline og overgå til en redaktionel database i overensstemmelse med kravene loven om massemediers informationsdatabaser § 8, stk. 3 og 4.

Paqle indhenter desuden på vegne af TV 2 Regionerne yderligere oplysninger om kandidaterne til brug for TV 2 Regionernes kandidatdatabase. Visse oplysninger i TV 2 Regionernes kandidatdatabase vil komme til at udgøre en del af en større database hos Paqle (navnestofsdatasbasen), som også efter folketingsvalget vil give brugerne på nettet mulighed for at søge på politikere og andre medieomtalte personligheder.

Paqle agerer alene som databehandler for TV 2 DANMARK A/S og TV 2 Regionerne med det formål at indsamle og anvende oplysninger og svar fra kandidaterne til kandidattesten og kandidatdatabasen.

Paqle er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne i navnestofsdatabasen.

Portrætterne af kandidater til folketingsvalget i navnestofsdatabasen vil alene fokusere på personers professionelle virke og vil således ikke omtale private familieforhold o.l.

Kandidatoplysninger, som behandles med Paqle som dataansvarlig, vil som udgangspunkt blive bevaret i navnestofsdatabasen, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet, herunder indtil Paqle vurderer, at opbevaringen af de pågældende personoplysninger ikke længere er relevant som baggrundsinformation i forbindelse med medieomtale af dig.

For nærmere information om Paqles behandling af personoplysninger i navnestofsdatabasen henvises til Paqles privatlivspolitik her.

Læs mere om TV 2 Regionernes kandidatdatabase og Paqles navnestofsdatabase her.

Dine rettigheder og klagemuligheder

Du har efter persondataloven ret til indsigt i og berigtigelse af de oplysninger, der vedrører dig i Paqles navnestofsdatabase. Hvis du ønsker at benytte dig af disse rettigheder, kan du sende en e-mail til: gdpr@paqle.dk

Datatilsynet fører tilsyn med overholdelsen af persondatalovgivningen, og der kan rettes henvendelse til Datatilsynet på følgende adresse og numre:

Datatilsynet

  • Borgergade 28, 5. sal
  • 1300 København K
  • Tlf.: 33 19 32 00
  • Fax: 33 19 32 18
  • www.datatilsynet.dk

Pressenævnet fører tilsyn med overholdelse af lov om massemediers informationsdatabaser, og der kan rettes henvendelse til Pressenævnet på følgende adresse og nummer:

Pressenævnet