Politik

Tigger fængslet 14 dage for at sidde stille med en kop - nu afkræves Pape svar

Partier bag loven lovede, at den var målrettet utryghedsskabende tiggeri. Ifølge ekspert er det ikke tilfældet.

Én sad på knæ og rakte en kasket frem. En anden havde stillet et papkrus foran sig uden at henvende sig til forbipasserende. Og en tredje rakte hånden frem, mens han holdt et skilt med teksten "Please help me I am very hungry".

Alle blev de idømt 14 dages fængsel.

Da et flertal i Folketinget i juni besluttede at stramme straffen for tiggeri, var budskabet, at den ”utryghedsskabende” del af det skulle stoppes.

Men domme, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) selv har offentliggjort, viser imidlertid, at flere personer er blevet dømt, selvom de umiddelbart har tigget fredeligt.

Det mener i hvert fald Alternativet, der torsdag har kaldt justitsministeren i samråd om sagen. Partiet kræver svar på, om han mener, loven virker efter hensigten.

- Nu har vi set effekten af loven, og det viser sig, at der i mange sager er tale om fredelige tiggere. Tanken var jo, at det skulle være det utryghedsskabende, siger Alternativets retsordfører, Josephine Fock, til TV 2.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Her er dommene efter den nye "tiggerlov"

  1. Københavns Byret

   Tiltalte sad i skrædderstilling ved Nørrebro Station i København og tiggede med hånden fremme, så forbipasserende ifølge politiet var nødt til at træde et skridt til side. Blev idømt 14 dages fængsel.

  1. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede på Strøget i København. Han havde en kop med mønter foran sig og henvendte sig til forbipasserende. Blev idømt 14 dages fængsel.

    

  2. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede over for nedgangen til Dybbølsbro S-togstation med et papkrus foran sig. Tiltalte tog ikke verbal kontakt til de forbipasserende. Blev idømt 14 dages fængsel.

   Ifølge Radio 24syv er der tale om en 31-årig mand fra Østeuropa.

  3. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede foran en Netto ved at rasle ved et papkrus i den ene hånd, mens han holdt den anden hånd op til munden og sagde ”please”. Blev idømt 14 dages fængsel.

  4. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede på fortovet ved Nørrebro Station med en kop mønter foran sig. Hun henvendte sig til forbipasserende og rystede koppen. Den kvindelige tigger henvendte sig også til en politiassistent og sagde "money, food", mens hun pegede på sin mund og mave. Hun havde tidligere modtaget en advarsel for tiggeri. Blev idømt 14 dges fængsel.

  5. Retten i Roskilde

   Tiltalte tiggede ved indgangen til Hundige Station syd for København med et papkrus ved sin side, som forbipasserende lagde penge i. Et vidne havde set en forbipasserende lægge penge i koppen, hvorefter tiltalte nikkede som tak. Blev idømt 14 dages fængsel. 

   Ifølge Radio 24syv er der tale om en 58-årig mand fra Østeuropa.

  6. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede ved Nørrebro Station med en fremstrakt hånd og en kop foran sig. Hun rettede verbal henvendelse og forsøgte at få øjenkontakt med forbipasserende.

   Tiltalte fik 20 dages fængsel, da hun to gange tidligere er straffet for tiggeri. Hun blev udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

  7. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede ved indgangen til Københavns Hovedbanegård ved at bede en mand om penge, mens hun strakte armene tæt på mandens ansigt. Blev idømt 14 dages fængsel.

  8. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede foran en Super Brugsen i København med mønter i hånden og en fremstrakt arm. Han henvendte sig verbalt til forbipasserende. Blev idømt 14 dages fængsel.

  9. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede tilfældigt forbipasserende ved en billetautomat på Københavns Hovedbanegård. I tre tilfælde blev personer passet op og bedt om penge. Blev idømt 14 dages fængsel.

  10. Retten i Aarhus

   Tiltalte tiggede på gågaden på sine knæ og rakte en kasket frem mod de forbipasserende. Blev idømt 14 dages fængsel.

   Ifølge Radio 24syv er der tale om en 52-årig slovak.

  11. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede på Strøget i København siddende på knæ med en kop i den ene hånd og et skilt i den anden. På skiltet stod "Please help me I am hungry."

   Ifølge politiet kunne forbipasserende ikke undgå at skulle tage stilling til tiggeriet. Blev idømt 14 dages fængsel.

  12. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede på en perron på Københavns Hovedbanegård ved at rette direkte henvendelse til forbipasserende. Blev idømt 14 dages fængsel.

  13. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede i Nyhavn i København ved direkte henvendelse til restaurantgæster efter at have spillet musik. Blev idømt 14 dages fængsel.

  14. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede flasker og penge på Strøget i København. Vedkommende sad med på jorden med to hundevalpe, og forbipasserende kunne ifølge politiet ikke undgå at tage stilling til ham. To dommere fandt ikke, at tiltaltes passive adfærd kunne karakteriseres som tiggeri, hvorfor tiltalte blev frifundet.

  15. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede foran en Netto med fremstrakt hånd og verbal kontakt til forbipasserende. Tiltalte var en gang tidligere straffet med fængselsstraf for tiggeri. Retten fandt tiltalte skyldig i den rejste tiltale og idømte ham 20 dages fængsel. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at tiggeriet var begået ved et supermarked, og på at tiltalte tidligere var dømt for lignende kriminalitet. 

  16. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede ved nedgangen til metroen på Nørreport Station i København med hænderne fremme. Blev idømt 14 dages fængsel.

  17. Københavns Byret

   Tiltalte sad i en kørestol med et papkrus i hånden, som han rakte frem mod forbipasserende, mens han rystede med kruset og sagde "mister".

   Tiltalte kørte frem og tilbage mellem en restaurant og Rådhuspladsen og gjorde ophold i et minut foran Irma. Blev idømt 14 dages fængsel.

  18. Københavns Byret

   Tiltalte på Strøget i København med sin hund og en trækasse foran sig, så han ragede ud på gangarealet. Retten fandt - uanset at tiltalte ikke aktivt havde rettet henvendelse til forbipasserende – på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne, at der var tale om tiggeri. Blev idømt 14 dages fængsel.

  19. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede i Nyhavn i København, hvor han efter at have spillet harmonika henvendte sig til gæsterne på en restaurant med en hat. Retten fandt, at tiltaltes henvendelse måtte anses som anmodning om betaling for den optræden, han havde lavet, og frifandt derfor tiltalte for tiggeri. 

Eksemplerne stammer fra et svar fra et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Ifølge svaret er der afsagt 20 byretsdomme efter 21. juni 2017. Alle de dømte har været fra EU-lande. 

Vil straffe "utryghedsskabende" tiggeri hårdere

Stramningen af loven for tiggeri kom efter et forår, hvor der særligt i København var meget fokus på hjemløse østeuropæere.

Tidligere var det også ulovligt at tigge, men tiggeri blev først straffet med syv dages betinget fængsel efter en advarsel.

Det blev der lavet om på i juni, hvor regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet hævede straffen til 14 dages ubetinget fængsel ved tiggeri på gågader, stationer, foran supermarkeder eller i offentlig transport.

Formålet var ifølge partierne at straffe ”utryghedsskabende” tiggeri hårdere, og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) slog blandt andet fast, at "det ikke er en hvilken som helst dansk hjemløs, der stikker hånden frem, som principielt risikerer 14 dages ubetinget fængsel".

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, istemte, at hendes parti ville stemme for loven, hvis den ikke rammer almindelige danske vagabonder, som tigger penge til en kop kaffe.

Ekspert: Markedsføring svarer ikke til indhold

Kigger man nærmere på de generelle bemærkninger til lovændringen og den overskrift, står der, ”at der er behov for at sætte ind over for utryghedsskabende tiggeri”.

Det utryghedsskabende element er dog ikke nævnt med ét ord i selve lovens paragraffer, som udelukkende går på, at den skærpede straf gælder for tiggeri ved gågader, stationer, offentlig transport eller foran supermarkeder.

I bemærkningerne til paragrafferne står der også, at den skærpede straf gælder, ”uanset om tiggeriet i det konkrete tilfælde har skabt utryghed”.

Ifølge Sten Schaumburg-Müller, juraprofessor fra SDU, viser det, at loven ikke tager hensyn til, om tiggeriet er utryghedsskabende eller ej.

Det handler udelukkende om, hvor tiggeriet bliver begået, og derfor skal hverken politi eller domstole foretage en konkret vurdering af tiggeriets karakter, siger han.

Han mener derfor, det er forkert at betragte loven som målrettet ”utryghedsskabende” tiggeri.

- Man har kørt det i to spor, hvor man sælger det som utryghedsskabende, fordi det lyder godt. Og så har man i forhold til det retslige strikket det anderledes sammen. Lidt som en reklameindpakning, der ikke helt svarer til indholdet, siger Sten Schaumburg-Müller til TV 2.

Han tilføjer, at loven kunne have været indrettet, så den var målrettet "utryghedsskabende" tiggeri, men at konkrete vurderinger i hver enkelt sag ville gøre den langt sværere at administrere.

Venstre havde romaer i tankerne

Da det tidligere på måneden kom frem, at en dansk statsborger var blevet sigtet, forklarede Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, til TV 2, at formålet var at ramme romaer, men at han ikke var overrasket.

- Vi kan lige så godt være ærlige og sige, at det var romaer og så videre, vi havde i tankerne. Men det er helt naturligt, at der er en dansker, der bliver sigtet. Det er en lov, der er objektiv og ikke farvet af nationalitet, sagde Preben Bang Henriksen.

Både Alternativet, Enhedslisten og SF vil have regeringen til at lave loven om eller rulle den tilbage.

Samrådet begynder torsdag klokken 14.10.