Politik

Færre udenlandske tiggere efter ny lov, siger områdechef

Danske tiggere er mere mobile end de udenlandske og undgår derfor lettere politiet, mener områdechefen.

Stramningen af den såkaldte tiggerlov ser ud til at have haft en effekt.

Antallet af udenlandske tiggere er nemlig faldet i København, fortæller chefen for hjemløseenheden i Københavns Kommune, Sten Bo Pedersen.

- Man kan i hvert fald konstatere, at siden loven blev indført, så ser vi et mindre antal udenlandske borgere, der lever af tiggeri i Danmark, siger han til TV 2.

Loven trådte i kraft den 21. juni i år, efter Københavns overborgmester Frank Jensen (S) havde efterspurgt hjælp til at håndtere østeuropæiske tiggere i hovedstaden.

Sammen med Socialdemokratiet vedtog blå blok at stramme straffen for ’utryghedsskabende’ tiggeri til 14 dages ubetinget fængsel uden advarsel ved tiggeri på gågader, stationer, foran supermarkeder eller i offentlig transport.

Forskellige strategier

Hos hjemløseenheden mener Sten Bo Pedersen, at tiggeriloven betyder, at nogle udenlandske udsatte føler sig mere pressede og stressede, end de tidligere har gjort.

- Politiet har været væsentligt mere til stede på gaden henover sommeren, og det har ført til et væsentligt fald i antallet af udsatte udenlandske borgere, der tigger på gaden i København, siger han og tilføjer, at oplysningerne kommer fra de københavnske gadeplansmedarbejdere.

Han mener, at loven kan have besværliggjort situationen for tiggere, men at der er forskellige strategier bag tiggeri.

- De sigtelser og domme, der er faldet, de har rettet sig mod udenlandske borgere, og det er jo så dem, der har været på de pladser og stræder, som politiet nu har haft aktioner på.

- Hvor udenlandske, udsatte borgere måske vælger at sætte sig på Købmagergade med et skilt, så ved vi, at nogle af de danske hjemløse, der praktiserer tiggeri, måske går gennem et S-tog om morgenen med hatten i hånden. De er langt mere mobile. De gør det måske heller ikke hele dagen, men kun et par timer. Derfor går de måske også lettere under radaren i forhold til de udenlandske borgere.

Lægger ikke mærke til det

TV 2 var torsdag på gaden i København for at spørge almindelige borgere, hvordan de oplever tiggeriet i byen.

- Jeg lægger ikke mærke til det. Men hvis jeg tænker over det, kan jeg da godt forstå, at det for nogen er utrygt, men for mig virker det ikke utrygt, siger Rene Riishøj, der arbejder som bygningskonstruktør.

Julie Nossel, der til dagligt er pædagog, har bemærket, at der er blevet færre udenlandske tiggere:

- Vi har i hvert fald ikke rigtig set så mange i dag, så der er umiddelbart færre, tænker jeg.

Her er dommene efter den nye "tiggerlov"

  1. Københavns Byret

   Tiltalte sad i skrædderstilling ved Nørrebro Station i København og tiggede med hånden fremme, så forbipasserende ifølge politiet var nødt til at træde et skridt til side. Blev idømt 14 dages fængsel.

  1. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede på Strøget i København. Han havde en kop med mønter foran sig og henvendte sig til forbipasserende. Blev idømt 14 dages fængsel.

    

  2. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede over for nedgangen til Dybbølsbro S-togstation med et papkrus foran sig. Tiltalte tog ikke verbal kontakt til de forbipasserende. Blev idømt 14 dages fængsel.

   Ifølge Radio 24syv er der tale om en 31-årig mand fra Østeuropa.

  3. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede foran en Netto ved at rasle ved et papkrus i den ene hånd, mens han holdt den anden hånd op til munden og sagde ”please”. Blev idømt 14 dages fængsel.

  4. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede på fortovet ved Nørrebro Station med en kop mønter foran sig. Hun henvendte sig til forbipasserende og rystede koppen. Den kvindelige tigger henvendte sig også til en politiassistent og sagde "money, food", mens hun pegede på sin mund og mave. Hun havde tidligere modtaget en advarsel for tiggeri. Blev idømt 14 dges fængsel.

  5. Retten i Roskilde

   Tiltalte tiggede ved indgangen til Hundige Station syd for København med et papkrus ved sin side, som forbipasserende lagde penge i. Et vidne havde set en forbipasserende lægge penge i koppen, hvorefter tiltalte nikkede som tak. Blev idømt 14 dages fængsel. 

   Ifølge Radio 24syv er der tale om en 58-årig mand fra Østeuropa.

  6. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede ved Nørrebro Station med en fremstrakt hånd og en kop foran sig. Hun rettede verbal henvendelse og forsøgte at få øjenkontakt med forbipasserende.

   Tiltalte fik 20 dages fængsel, da hun to gange tidligere er straffet for tiggeri. Hun blev udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

  7. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede ved indgangen til Københavns Hovedbanegård ved at bede en mand om penge, mens hun strakte armene tæt på mandens ansigt. Blev idømt 14 dages fængsel.

  8. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede foran en Super Brugsen i København med mønter i hånden og en fremstrakt arm. Han henvendte sig verbalt til forbipasserende. Blev idømt 14 dages fængsel.

  9. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede tilfældigt forbipasserende ved en billetautomat på Københavns Hovedbanegård. I tre tilfælde blev personer passet op og bedt om penge. Blev idømt 14 dages fængsel.

  10. Retten i Aarhus

   Tiltalte tiggede på gågaden på sine knæ og rakte en kasket frem mod de forbipasserende. Blev idømt 14 dages fængsel.

   Ifølge Radio 24syv er der tale om en 52-årig slovak.

  11. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede på Strøget i København siddende på knæ med en kop i den ene hånd og et skilt i den anden. På skiltet stod "Please help me I am hungry."

   Ifølge politiet kunne forbipasserende ikke undgå at skulle tage stilling til tiggeriet. Blev idømt 14 dages fængsel.

  12. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede på en perron på Københavns Hovedbanegård ved at rette direkte henvendelse til forbipasserende. Blev idømt 14 dages fængsel.

  13. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede i Nyhavn i København ved direkte henvendelse til restaurantgæster efter at have spillet musik. Blev idømt 14 dages fængsel.

  14. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede flasker og penge på Strøget i København. Vedkommende sad med på jorden med to hundevalpe, og forbipasserende kunne ifølge politiet ikke undgå at tage stilling til ham. To dommere fandt ikke, at tiltaltes passive adfærd kunne karakteriseres som tiggeri, hvorfor tiltalte blev frifundet.

  15. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede foran en Netto med fremstrakt hånd og verbal kontakt til forbipasserende. Tiltalte var en gang tidligere straffet med fængselsstraf for tiggeri. Retten fandt tiltalte skyldig i den rejste tiltale og idømte ham 20 dages fængsel. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at tiggeriet var begået ved et supermarked, og på at tiltalte tidligere var dømt for lignende kriminalitet. 

  16. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede ved nedgangen til metroen på Nørreport Station i København med hænderne fremme. Blev idømt 14 dages fængsel.

  17. Københavns Byret

   Tiltalte sad i en kørestol med et papkrus i hånden, som han rakte frem mod forbipasserende, mens han rystede med kruset og sagde "mister".

   Tiltalte kørte frem og tilbage mellem en restaurant og Rådhuspladsen og gjorde ophold i et minut foran Irma. Blev idømt 14 dages fængsel.

  18. Københavns Byret

   Tiltalte på Strøget i København med sin hund og en trækasse foran sig, så han ragede ud på gangarealet. Retten fandt - uanset at tiltalte ikke aktivt havde rettet henvendelse til forbipasserende – på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne, at der var tale om tiggeri. Blev idømt 14 dages fængsel.

  19. Københavns Byret

   Tiltalte tiggede i Nyhavn i København, hvor han efter at have spillet harmonika henvendte sig til gæsterne på en restaurant med en hat. Retten fandt, at tiltaltes henvendelse måtte anses som anmodning om betaling for den optræden, han havde lavet, og frifandt derfor tiltalte for tiggeri. 

Eksemplerne stammer fra et svar fra et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Ifølge svaret er der afsagt 20 byretsdomme efter 21. juni 2017. Alle de dømte har været fra EU-lande.