Politik

Patient mistede både ben og erstatning - nu bliver reglerne lavet om

Det er dog ikke alle patienter, der kommer til at få glæde af ændringerne.

Det skal være slut med, at patienter skal betale allerede udbetalte erstatninger tilbage, hvis regionen anker deres sag.

Sådan lyder det fra alle Folketingets partier, der tirsdag har indgået en ny aftale om patienterstatninger.

Aftalen kommer efter, at regionerne i stigende grad er begyndt at anke afgørelser, hvor patienter har fået udbetalt penge for fejlbehandlinger i det danske sundhedsvæsen.

I flere tilfælde har patienterne nået at bruge deres erstatning og er derfor endt med en stor regning, hvis regionen har fået medhold. Det er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) glad for bliver stoppet.

Klager i 2016

Ankenævnet for Patienterstatningen behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen.

I 2016 traf ankenævnet omkring 3000 afgørelser. I 373 tilfælde blev Patienterstatningens afgørelse omgjort. 

Langt de fleste klager kom fra patienter, men i 108 af sagerne var det den erstatningsansvarlige - typisk en region - der klagede.

- Vi har desværre set eksempler på syge mennesker, som pludselig – lang tid efter de har fået udbetalt en erstatning – bliver mødt med krav om at betale pengene tilbage. Det er ikke rimeligt. Derfor er jeg selvfølgelig glad for, at det er lykkedes at finde en fredningsmodel og en model, der også udvider ordningen, siger hun.

Aftalens hovedpunkter

Konkrete består aftalen af følgende hovedpunkter:

Freder udbetalte erstatninger

Får en patient tilkendt erstatning, udbetales den typisk i ”klumper” - eksempelvis for méngrad, tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.

I dag risikerer patienten, at alle de udbetalte ”klumper” skal betales tilbage, hvis Ankenævnet for Patienterstatningen underkender erstatningen i bare én af dem. Det gælder, uanset hvem der anker. 

Den nye aftale sikrer, at allerede udbetalte beløb bliver hos patienten, hvis regionen anker og får medhold.

Er det patienten selv, der anker efter de nye regler, er det kun den påklagede "klump", der kommer i spil. Der er derfor ingen risiko for, at tidligere afgørelser, som ikke er blevet anket, skal betales tilbage.

Fredningen af udbetalte erstatninger gælder dog først i sager, der opstår, efter loven er færdigbehandlet i Folketinget i løbet af efteråret. Patienter med igangværende eller allerede afgjorte sager får dermed ikke glæde af ændringerne.

Bagatelgrænse afskaffes

I dag er der en såkaldt bagatelgrænse på 10.000 kroner. Det betyder, at patienter ikke får udbetalt erstatninger under 10.000 kroner, men den grænse afskaffes, så alt fremover bliver udbetalt.

Indfører selvrisiko

Der indføres en selvrisiko på cirka 7.300 kroner. Det betyder, at der i alle erstatningssager trækkes 7.300 kroner fra det tilkendte beløb.

Patient mistede både ben og erstatning

Her på TV 2 har vi tidligere fortalt historien om Jørn Buch fra Haderslev, der efter en kræftooperation i 2014 vågnede op uden sit venstre ben.

Den pensionerede lektor fik i første omgang tildelt en erstatning på 271.000 kroner, men da han senere ankede en mindre del af afgørelsen, besluttede Ankenævnet for Patienterstatningen, at han skulle betale det hele plus 49.000 kroner i sagsomkostninger tilbage.

På det tidspunkt havde han for længst brugt pengene på genoptræning og hjælpemidler, men det blev der ikke skelet til i afgørelsen.

- Jeg er stadig lidt i chok over, at det overhovedet kan ske i vores samfund. Min tillid til vores retssystem den har fået et ordentligt gok, det vil jeg åbent erkende, sagde Jørn Buch, da TV 2 talte med ham i begyndelsen af juni.

Jørn Buch er blevet dømt til at betale pengene tilbage, men har siden anket det til Landsretten. Fastholdes dommen, får han dog ikke glæde af den nye aftale, fordi ændringerne ikke gælder igangværende sager.

- Det er en rigtig ulykkelig sag. Nu kan jeg jo ikke konkret gå ind i en enkelt sag, men det er blandt andet sådan nogle som Jørn, der gør, at vi nu ændrer loven, så vi sikrer, at patienter ikke kan komme i den samme klemme fremadrettet, siger Ellen Trane Nørby til TV 2. 

Jørn Buch skal betale både erstatning tilbage og Patientankenævnets sagsomkostninger. Video: Rasmus Friis Jensen