Politik

Dansk atomaffald kan ende i 500 meters dybde

Regeringen undersøger fortsat, om der er mulighed for at eksportere radioaktiv affald til andre lande.

Regeringen foreslår, at Danmarks radioaktive affald skal opbevares i yderligere 30 til 50 år på Risø.

Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

I alt ligger mellem 5000 og 10.000 ton radioaktivt affald lige fra gummihandsker til bestrålet brændsel i lagre på Risø. 

Særligt omtalt har været 233 kilo særligt farligt atomaffald fra det tidligere forsøgsanlæg i Risø.

Depoter 500 meter under jorden

Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet er det både det særligt farlige atomaffald og det øvrige affald, der skal deponeres i yderligere 30 til 50 år på Risø.

I den forbindelse skal bygningerne på Risø forbedres, så det bliver forsvarligt at opbevare affaldet i den forlængede periode.

De 30 til 50 år skal bruges til at finde en langsigtet løsning på, hvor og hvordan Danmarks radioaktive affald kan blive oplagret.

Blandt andet vil man fortsat undersøge muligheden for at eksportere affaldet til andre lande.

Derudover undersøger man muligheden for at oprette dybtliggende depoter i ned til 500 meters dybde. Her kan det radioaktive affald opbevares permanent.

Pind: Kalder på omhu

De hidtidige undersøgelser har ikke gjort det muligt at konkludere, hvor sådan et depot ville kunne placeres.

- Det her er en sag, der kalder på omhu og grundighed. Vi skylder fremtidige generationer, at vi ikke haster noget igennem, men bruger den tid, der skal til, for at nå frem til en sikker, langsigtet løsning, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i pressemeddelelsen.

Danmarks radioaktive affald håndteres af den statslige virksomhed Dansk Dekommissionering.

Lande som Sverige, Finland og Tyskland arbejder på at etablere dybtliggende depoter for atomaffald.