Politik

Det skal penge fra Togfonden gå til

Der er fundet penge til hurtigere tog, el i skinnerne og bedre internet i togene.

Et flertal udenom regeringen har indgået aftale om at udvide Togfonden med to milliarder kroner. Det oplyser de fem partier ved et samlet pressemøde i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg.

Med de to ekstra milliarder kan alle projekter i Togfondens fase 1 nu gennemføres, lyder det fra forligspartierne.

- Regeringen har ikke ønsket at opprioritere den kollektive trafik, togbetjeningen og at binde Danmark bedre sammen på den måde. Men der må man altså acceptere, at det er sådan her, flertallet i Folketinget ser på det, siger Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet. 

Her er projekterne, der nu kan gennemføres:  

  • Projekterne, der nu er fundet penge til, indebærer blandt andet en forbedring af skinnerne på flere strækninger, så det bliver muligt at køre langt hurtigere mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg end i dag.
  • Det involverer elektrificering af strækningerne Fredericia til Aalborg og Roskilde til Kalundborg samt kørestrøm.
  • Derudover handler projekterne om niveaufri skæring og perroner ved Ny Ellebjerg Station i Valby udenfor København, forbedring af internettet i togene og en ramme til godstrafikken i Nordjylland.

Derudover har partierne dannet flertal for at etablere togstrækning på Vestfyn.

De to ekstra milliarder hentes fra frie midler i aftalen om 'Bedre og billigere kollektiv trafik i perioden frem til 2025', som de samme partier står bag.

- Det er en hjælp til regeringen

Aftalen om Togfonden blev oprindeligt indgået af nøjagtig samme forligskreds under den daværende SRSF-regering i januar 2014.

Forliget om Togfonden

  • Aftalen om Togfonden blev indgået i januar 2014 mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
  • Togfondens projekter kræver i alt 28,5 milliarder kroner.
  • Et af de store mål er at sørge for, at der kun er en times transport mellem landets største byer, København-Odense, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg.
  • Pengene til togfonden skal komme fra beskatning af olien i Nordsøen. I aftalen er det forudsat, at prisen for en tønde olie i 2015 ville være 121 dollar. Men siden aftalen blev indgået, er olieprisen faldet.

Togdriften i Danmark skulle forbedres for en samlet pris af 28,5 milliarder kroner. Og pengene skulle komme fra beskatning af olien i Nordsøen. Men olieprisen er faldet siden da, og nogle af projekterne har vist sig at blive dyrere, end man regnede med. Dermed løber fase 1 samlet set op i 15 milliarder kroner - i stedet for de 13 milliarder, der har været afsat indtil nu. 

Derfor kommer Dansk Folkeparti og de røde partier nu i deres egen optik regeringen til undsætning ved at finde penge til at finansiere fordyrelserne.

- Der er meget bred opbakning til de prioriteringer, vi her lægger frem. Togfondens fase 1 vil kunne blive gennemført fuldt og helt, og der er skabt klarhed over linjeføringen på Fyn, siger Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet.

- Det her er en hjælp til regeringen. Der har vist sig at være nogle fordyrelser, lyder det fra DF's transportordfører, Kim Christiansen.

Og SF's transportordfører Karsten Hønge kalder det "en god dag for kollektiv transport i Danmark".

- Togfonden er på skinner. Det viser en forligskreds, der også er i stand til at tage hånd om det, når tingene bliver dyrere, siger han og glæder sig over, at fynboerne nu er ude af den uvished om togdriften, de har levet i.

Flertallet

Det er Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, De Radikale og SF, der står bag aftalen, som regeringen nu skal betale regningen for.

- Forligspartierne pålægger derfor regeringen at ændre finansloven, så forligspartiernes beslutninger er afspejlet heri, siger Nicolai Wammen.

Aftalen om udvidelsen kommer på dagen, hvor regeringens finanslov for 2018 førstebehandles i Folketinget. Finansminister Kristian Jensen (V) slår fast, at regeringen er imod Togfonden.

- Vi er modstandere af, at man skal investere mange milliarder på, at folk kan spare ganske få minutter, siger han blandt andet til TV 2.