BLOG: Skattelettelser er også velfærd

Når vi er så glade for lavere skat i Liberal Alliance, så er det fordi lavere skat også er velfærd.

I den offentlige og den politiske debat taler vi meget om offentlig velfærd, det er blandt andet gode daginstitutioner, skoler, ældrepleje og infrastruktur. Det er på en eller anden måde blevet synonymt med velfærd, men vi har helt glemt at tale om det, vi kan kalde den nære velfærd. 

Den nære velfærd er den velfærd som vi prioriterer i dagligdagen hver især. I min lille familie betragter vi det som velfærd at have en bil til rådighed. Min mand og jeg har forældre som i rollen som bedsteforældre for vores børn fylder rigtig meget i vores liv.

Mine forældre bor 35 kilometer syd for Frederiksberg. Min mands bor 35 kilometer nord for Frederiksberg. Det er et enormt privilegium for os som familie, at vi har en bil, så vi nemt i weekenderne kan besøge dem. Det er velfærd for os at have en bil.

Mange former for velfærd

For nogen familier er det velfærd at kunne rejse på skiferie i uge 7 eller afsted til varme strande om sommeren. Andre betragter det som velfærd at være på deltid, så der er mere tid i familien i årene, hvor børnene er små. Og så er der dem, for hvem det er velfærd at kunne prioritere økologi i hverdagen.

Pointen er, at vi er forskellige: Dét, der skaber værdi i dit liv, skaber ikke nødvendigvis værdi i mit. Derfor skal vi sikre, at alle har et økonomisk råderum, hvori man kan prioritere hvad end der skaber værdi for én. For det råderum er ikke stort nok i dag. 

Vi mener ganske enkelt, at der opkræves for meget, som bruges på det, politikerne mener skaber værdi, og der efterlades for lidt til det, som den enkelte familie selv mener (også) skaber værdi. Derfor ønsker vi i Liberal Alliance at sænke skatten. Så flittige borgere, der hver morgen står op og trækker i arbejdstøjet, får et større råderum til at kunne prioritere den nære velfærd.

Vi skal ikke opdrage voksne

Betyder det, at vi ønsker at droppe al offentlig velfærd? Nej. Vi ønsker fortsat trygge offentlige daginstitutioner, gode folkeskoler, en værdig ældrepleje og god infrastruktur. Men vi ønsker mere fokus på kerneopgaven og mindre fokus på al det andet.

Vi ønsker eksempelvis ikke at tilbyde myndige mennesker kursus om rygestop. Vi mener, det er folks eget ansvar, og vi mener ikke, det er en offentlig kerneopgave at afhjælpe voksne menneskers dårlige vaner. Vi ønsker ikke moraliserende kommunale kampagner. For vi mener ikke, det er en kommunal kerneopgave at opdrage på voksne mennesker. Vi ønsker heller ikke at finansiere byfornyelse. For vi mener ikke, det er rimeligt at pålægge borgere at finansiere istandsættelsen af en ejendomsspekulants udlejningsejendom – det må han naturligvis selv stå for.

Vi ønsker et samfund, hvor der leveres en tårnhøj service målt på brugertilfredshed på kerneopgaverne, hvor alt andet skæres fra og alle de penge der opkræves for meget, returneres til borgerne. Det er ret simpelt i virkeligheden – og derfor handler skattelettelser ikke om mindre velfærd. Tværtimod handler det om den nære velfærd.