Politik

BLOG: Regeringen er tilsyneladende fløjtende ligeglade med klimaet og fremtiden for vores børn

BLOG: I de seneste dage har orkanen Harveys hærgen i Texas og Louisiana været et fast indslag i nyhedsstrømmen.

Vi har set billeder af omfattende ødelæggelser og voldsomme oversvømmelser af menneskers hjem. Harvey er blot det seneste af mange eksempler på ødelæggende storme eller orkaner, der forstærkes af klimaforandringerne. Og den er et eksempel på det, vi alle sammen har i vente, hvis vi ikke får bremset klimaforandringerne nu.

Det er ikke en umulig opgave. Men hvis vi skal løse den, kræver det, at regeringer verden over sørger for, at der investeres i en bred vifte af grønne tiltag. Der skal satses meget mere på vindmøller, solceller, elbiler, kollektiv transport, et klimaneutralt landbrug, cirkulær økonomi og deleøkonomi. Og så skal vi holde op med at hive fossile brændsler som olie og gas op af jorden.

Desværre er regeringen tilsyneladende fløjtende ligeglade med klimaet og fremtiden for vores børn. De har netop fremlagt en finanslov, der trækker i den stik modsatte retning. Der skal investeres i nye og bredere motorveje, det skal være billigere at købe en bil, der kører på benzin og diesel. Samtidig skal DSB, vores fælles kollektive transport, beskæres brutalt.

Regeringens politik vil betyde, at flere vælger at købe og køre i benzin- og dieselbiler, fordi elbilerne er for dyre, og fordi den kollektive transport ikke løftes til at blive et reelt alternativ til bilen for mange flere mennesker.

Finanslovens skadevirkninger kommer oven i regerings i forvejen temmelig sorte klima- og miljøpolitik.

Regeringen er godt i gang med at sætte den grønne førerposition, vi har haft i verden, over styr. Vores evne til at gå foran har ellers sikret os tusindvis af arbejdspladser, fordi andre lande er kommet til Danmark for at købe den nyeste grønne teknologi og de mest bæredygtige løsninger.

I stedet for grøn omstilling satser regeringen på at brænde hver en dråbe olie og gas af, mens udbygningen af vedvarende energi bremses. Og så er regeringen jo efterhånden berømt og berygtet for konsekvent at begunstige de mest forurenende danske landmænd.

Det er så rystende uansvarligt, at Danmarks blå blok af partier nægter at passe på vores børns og børnebørns fremtid og i stedet fører en politik, der bidrager til voldsomme orkaner, oversvømmelser og monsterregn.

Regeringen er efterhånden kendt for at føre en politik, der gavner snævre interesser hos vennerne. Det gælder i forhold til landbruget, til fiskerierhvervet og til den rigeste del af Danmarks økonomiske elite. Alle skal bare være klar over, at det er vores alle sammens børn, der betaler prisen for Løkkes og resten af regeringens uansvarlige politik. Det er børnene, der skal leve i en verden, hvor klimaet bliver mere og mere uforudsigeligt, voldsomt og ødelæggende.