Politik

Regeringen beskyldes for at manipulere med tallene, så deres udspil ser mindre ulige ud

- Jeg er oprigtigt chokeret over det her, siger Enhedslistens ordfører om regeringens beregninger.

Hvem får egentlig mest ud af regeringens skattelettelser? Ifølge regeringen selv er svaret klart: De lavtlønnede, som for eksempel en HK’er med en årsindkomst på 215.000 kroner.

Det fremgår blandt andet tydeligt af en grafik, som regeringen under overskriften "Hvad betyder udspillet for den enkelte dansker" tirsdag formiddag udgav på hjemmesiden regeringen.dk og på sociale medier. Og som en lang række medier - heriblandt TV 2 - i løbet af dagen har gengivet:

Regeringens grafik om udspillets betydning for den enkelte dansker.

Ifølge grafikken er det altså den lavtlønnede HK’er, som relativt til indkomst får klart mest ud af regeringens reform. Men dén beregning giver ikke det fulde billede. Flere elementer af regeringens skatteudspil indgår nemlig slet ikke i den pågældende beregning. Det fremgår af noter til beregningerne, som man skal læse dybt ned i regeringens udspil for at finde.

”Nedsættelser af registreringsafgiften og ophævelse af reglerne for beskatning af fri telefon indgår ikke”, fremgår det på side 17 i regeringens udspil.

Og netop de to elementer af regeringens udspil - nedsættelse af registreringsafgiften og afskaffelsen af beskatning på fri telefon – er elementer, som i høj grad vil komme vellønnede til gode.

Flest højtlønnede har fri telefon

Som TV 2 tidligere har beskrevet, vil især højtlønnede danskere få glæde af regeringens forslag om at afskaffe beskatningen af fri telefon.

Af de omkring 480.000 personer, der i 2015 betalte skat af fri telefon, havde cirka 300.000 en årlig lønindkomst på over 450.000 kroner.

Forslaget om at sænke registreringsafgiften vil også betyde, at det især er de dyre biler, der vil blive markant billigere at købe. Mens en mikrobil blot vil blive omkring 3000 kroner billigere, vil besparelsen på eksempelvis en BMW 320d være 45.487 kroner.

Graf fortæller andet billede

På side 18 i regeringens baggrundsmateriale præsenteres man pludselig for en figur, som - i modsætning til hvad regeringen har hævdet - viser, at det er de højestlønnede ti procent, der procentvist får mest ud af skatteudspillet. Vel at mærke når man også medregner lempelsen af registreringsafgiften. Om elementet med fri telefon indgår i beregningen for denne figur, fremgår ikke.

Fra side 18 i regeringens udspil.

På det sociale medie Twitter spurgte journalisten bag denne artikel, om ovenstående figur ikke modsiger VLAK-regeringens påstand om, at det er de lavtlønnede, der får den relativt største lettelse med regeringens udspil?

Til det spørgsmål svarede Kristian Jensen (V) følgende: 

Dette opfølgende tweet har Kristian Jensen i skrivende stund ikke besvaret:

TV 2 forsøger at få en uddybende kommentar fra regeringen.

Enhedslisten raser

Enhedslistens finansordfører Pelle Dragsted beskylder direkte regeringen for at manipulere:

- Jeg tror aldrig, at jeg har oplevet noget lignende fra en regering. Jeg er oprigtigt chokeret over det her. Man udleverer materiale til medierne og offentligheden, hvor man siger, at ’her er resultatet af skattereformen for forskellige indkomstgrupper’. Og først hvis man læser dybt ned i baggrundsnotater, viser det sig, at de har undladt centrale dele af reformen. Så det resultat, man fremviser, simpelthen er usandt, og får reformen til at fremstå mindre ulige, end den er, siger han og fortsætter:

- Det er dybt problematisk. Man skal kunne have tillid til, at når man får den her slags taloplysninger fra en regering, så er de korrekte. Det er groft misbrug af den autoritet, en regering har. For tallene ville have været nogle andre - og meget mere ulige - hvis regeringen havde indregnet alle dele af deres udspil i den grafik, de sender ud.

Pelle Dragsted har nu besluttet at kalde finansministeren i samråd om sagen.