BLOG: Som at sætte en baby til at løbe om kap med en fuldvoksen

BLOG: Regeringen vil have vind- og solenergi til at konkurrere om statsstøtte, men et ulige kapløb kan få den grønne omstilling til at bryde sammen.

Med en ny tilskudsmodel vil regeringen ændre på statsstøtten til vedvarende energiteknologier, så vindenergi og solenergi skal til at konkurrere om støtten i stedet for at have hver sin pulje. Intentionen er sikkert god nok – regeringen forestiller sig, at konkurrencen på markedsvilkår vil bære den grønne omstilling hurtigere fremad – men i realiteten svarer det til at sætte en baby til at løbe om kap med en fuldvoksen.

Solenergien er nemlig slet ikke moden til at kunne konkurrere med den landbaserede vindenergi, der har vokset sig stor og stærk på den stabile støtte, den har fået igennem årtier. Hvis man sætter dem i konkurrence om statsstøtten, vil den landbaserede vindenergi vinde alle udbud, og så bryder omstillingen sammen. Samtidig lægger regeringen op til at reducere den samlede statsstøtte drastisk, hvilket gør kårene endnu dårligere for de vedvarende energiteknologier, der endnu ikke er klar til at stå på egne ben.

Vi har brug for, at mange forskellige teknologier fortsat hjælpes på vej et godt stykke tid endnu, hvis det skal lykkes at bygge et balanceret vedvarende energisystem. Derfor bør vi lytte til Dansk Vindmølleforening, som foreslår at lave en selvstændig pulje til vindenergi og følge den tyske tilskudsmodel, som giver en fast pris til producenterne i stedet for et fast tillæg. Den model har vi i Danmark haft stor succes med i forbindelse med havvind, og fordi prisen er fastsat, skaber den ikke samme usikkerhed hos producenterne, som regeringens model gør.

Desuden vurderer Dansk Vindmølleforening, at den tyske model er den, der vil give Danmark allermest grøn energi for pengene, hvilket vi har brug for, når vi skal omlægge hele vores energisystem. Og det skal vi. I Alternativet mener vi, at vores samfund skal være baseret på 100 procent vedvarende energi allersenest i 2040, men selv med regeringens målsætning om fossiluafhængighed i 2050 skal vi til at investere langt mere i vedvarende energi end tilfældet er i dag.

Ikke mindst i lyset af den historiske, globale klimaaftale fra Paris, hvor verdens lande blev enige om, at vi skal arbejde for at holde den globale opvarmning under 2 og helst 1,5 grader. Den fantastiske og ambitiøse aftale burde altså afspejle sig langt mere i den danske og europæiske klima- og energipolitik. For selvfølgelig skal Danmark og de andre rige lande gå forrest i omstillingen af vores energisystem, da vi er de lande, der har størst historisk ansvar for klimakrisen og størst kapacitet til at omstille os.

Så lad os tage ansvaret på os og sikre, at vi giver de vedvarende energiteknologier de bedste rammer for at kunne stå på egne ben. Vi har travlt, men hvis vi minimerer støtten for tidligt, inden teknologierne kan konkurrere på markedsvilkår, risikerer det hele at bryde sammen. Så lad os give de mange forskellige vedvarende energiteknologier al den støtte, de har brug for, så vi kan få et stærkt og balanceret energisystem. Lad babyerne vokse op, før vi sender dem i kapløb med de fuldvoksne.