Politik

Afskaf karakterbonus og giv de studerende ro

BLOG: I dag er en rigtig god dag.

I dag har det nemlig vist sig, at der er bred enighed fra studenterbevægelsen, flere politiske partier på Christiansborg og hele vejen til erhvervslivet om, at hurtigstartsbonussen skal afskaffes. Den har siden 2009 belønnet studerende, som er begyndt på deres videregående uddannelse inden for to år, ved at gange deres gennemsnit med 1,08.

Der er ingen tvivl om, at det er de nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har slået hovedet på sømmet. De viser nemlig, at karakterbonussen overhovedet ikke har virket efter hensigten og fået flere studerende hurtigere i gang.

Til gengæld har bonussen og den politiske drøm om studerendes hurtige, lige vej til uddannelse vist sig at medføre en række konsekvenser, som jeg mener, vi bør rette op på hurtigst muligt. 

For det første betyder bonussen, at hurtighed belønnes frem for faglighed. Det er noget skidt. Aldrig har dygtige hoveder og hænder været et spørgsmål om at lære noget så hurtigt som muligt. Det handler om at blive så dygtig og fagligt stærk som muligt. Bonussen betyder, at vi risikerer at gå glip af faglige talenter, når det er de hurtigste, der kommer foran i køen til pladserne på uddannelsesstederne. Hurtige studerende kan også være faglige talenter, men andre faglige talenter må ikke sorteres fra, fordi de har brug et ekstra sabbatår eller for at skifte fra et studie til et andet. Faglighed skal give adgang til drømmestudiet, ikke hurtighed.

For det andet skævvrider bonussen hele uddannelsessystemet. Den skaber en kunstig karakterinflation, der betyder, at der pludselig er skyhøje adgangskvotienter på rigtig mange uddannelser. Det virker helt skørt, at karakterbonusser kan få nogle studerendes gennemsnit til at sprænge karakterskalaen for så igen at frasortere de studerende, som ikke er de hurtigste.

For det tredje tvinger bonussen et helt unødigt karakterræs ned over hovedet på alle studerende. Ræset er med til at stresse studerende og gør ikke nødvendigvis studerende dygtigere. Den seneste Nationale Sundhedsundersøgelse viser, at hver fjerde ung mellem 16 og 24 år har et højt stressniveau, og forskere peger på, at karakterræs og testtyranni kan være en del af årsagen.

Mit ønske er, at vi slipper studerende mere fri. Der er brug for, at vi politisk diskuterer både karakter- og optagesystemet og finder en anden vej. En vej væk fra bestemte karaktergennemsnit, belønninger til de hurtigste og i stedet med mere fokus på faglighed, vejledning og samtaler med de enkelte elever og studerende.

Hvis vi vil have de bedste studerende, skal deres ungdoms- og studieliv hænge sammen. Der skal være ro på til at vælge den rigtige uddannelse. Ro på til faglighed fremfor hurtighed. Og ro på til fordybelse og til at blive så dygtig som muligt.