Politik

S vil undersøge pengestrøm mellem kvotekonger og politikere

Det skal undersøges nærmere, om kvotekonger har bidraget til partier eller ministre, mener Socialdemokratiet.

Hvor mange penge har de såkaldte kvotekonger hentet på et lukrativt hul i kvotereglerne? Og har de samme kvotekonger bidraget med støtte til fødevareministre eller ministrenes partier?

Det skal en undersøgelse ifølge Socialdemokratiet afdække. Det oplyser politisk ordfører Nicolai Wammen.

Sagen handler om en forvaltning af fiskekvoter, der modsat Folketingets instruktioner er endt på meget få hænder. Ministeriets forvaltning har ifølge Rigsrevisionen været "meget kritisabel".

- Vi er optaget af, hvor mange millioner kroner som er røget i kvotekongernes lommer som del af en misforvaltning, siger Wammen.

- Og så synes vi sideløbende, at det er naturligt at spørge, om der er enkeltpolitikere, partier eller projekter med politisk deltagelse, som har fået penge fra de her kvotekonger.

Tre socialdemokratiske ministre for fiskeriområdet

Desuden skal det ifølge partiet undersøges om forvaltningen af tilskudsmidlerne på fiskeriområdet har været "lovlig og tilstedelig" i årene 2002 til 2017.

I de år har tre socialdemokrater selv være minister med ressort over fiskeriområdet: Mette Gjerskov, Karen Hækkerup og Dan Jørgensen.

De tre og Socialdemokratiet selv har ifølge Nicolai Wammen deres sti ren.

- Jeg er ikke bekendt med, at nogen af de ministre eller Socialdemokratiet har modtaget penge fra kvotekongerne, siger han.

En undersøgelse kan have forskellig form. Socialdemokratiet har ikke lagt sig fast på, hvilken form de ønsker.

- Det vigtigste for os er ikke, hvilken form for undersøgelse som finder sted, men at vi får svar på, hvad der er foregået, og hvad der har været af pengestrømme herunder til ministre og ledende politikere.

- Vi diskuterer gerne med Folketingets partier, hvilken form der er bedst. Det har vi ikke lagt os fast på, siger Nicolai Wammen.