Politik

BLOG: Man er efterhånden naiv, hvis man tvivler på kontanthjælpsloftets effekt

Blog: Det har vist sig, at kontanthjælpsloftet virker. At mene andet er naivt, mener Jakob Ellemann-Jensen (V).

Regeringen gik til valg på, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. At flere skal forsørge sig selv – og færre skal forsørges af det offentlige. Og derfor er Berlingskes historie om, at hele 10.800 personer har forladt kontanthjælpen på bare et år en glædelig nyhed, der viser, at kontanthjælpsloftet virker. Og at de løfter, som vi gav før valget, bliver indfriet.

Vi skal videre ad den vej. Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at gå på arbejde fremfor at blive forsørget at det offentlige.

Nu starter anden fase

Første fase er gennemført. Den handlede om at sætte et loft over, hvor meget man kan modtage i samlede offentlige ydelser, når man er på kontanthjælp. Nu skal vi i gang med anden fase, der sigter mod at belønne helt almindeligt hårdtarbejdende danskere, der skal mærke, at de får flere af deres egne penge til rådighed.

For det giver ikke kun det enkelte menneske glæde og værdighed at være en del af det arbejdende fællesskab. Det giver den næste generation stærke forbilleder. Og så bidrager det til den samlede velfærd, når flere kan og vil forsørge sig selv. Jeg mener, at dette er et stort skridt i den rigtige retning - i retningen af et Danmark i bedre balance. Når flere kan forsørge sig selv, bliver der større råderum til mere og bedre velfærd for samfundets mest trængende - til de, der endnu ikke kan forsørge sig selv. For ingen kan alt – men alle kan noget! Og med dagens nyhed vil jeg mene, at det absolut går den rigtige vej.

Kontanthjælpsloftet virker

Selvom kontanthjælpsloftet har virket efter hensigten, er der dog stadig nogle, der mener, at det er ondheden selv. Jeg vil mene, at man efterhånden er naiv, hvis man ikke kan se, at kontanthjælpsloftet virker og får flere til at blive selvforsørgende.

Særligt er jeg spændt på, om Socialdemokratiet vil tage livet af kontanthjælpsloftet, hvis de en dag får mulighed for det. Den ene dag raser de og kalder det forfærdeligt, mens de den næste dag ikke vil svare ja eller nej til, om det skal fjernes, hvis de får muligheden.

En ting er dog sikkert. Socialdemokratiet vil ikke give hårdtarbejdende danskere en eneste krone i skattelettelse. Det vil jeg gerne – og jeg glæder mig til at gøre det!