Politik

Skarp kritik af kontrollen med kvotekonger

Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af kvoter har været helt utilstrækkelig, siger Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne udtaler den skarpeste kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af kvotekoncentrationen i dansk fiskeri gennem en lang årrække.

- Det er en hidtil uset dårlig forvaltning, der har været omkring de her fiskekvoter. Det er helt uforståeligt, at Folketinget har fået vildledende oplysninger, siger Peder Larsen (SF), Statsrevisorernes formand. 

I beretningen fra Statsrevisorerne lægges der blandt andet vægt på, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskerikvoterne har været uprofessionel og helt utilstrækkelig.

Der har ikke været nok kontrol

Forvaltningen har for eksempel undladt at sørge for, at kvoterne ikke blev koncentreret hos for få fiskere. Det har ellers været Folketingets intention at undgå netop det.

- Normalt har vi kontrol, kontrol, kontrol. Har har vi ikke kontrol, ikke kontrol, ikke kontrol, det er simpelthen det, der er sket her, siger Henrik Thorup (DF), som er næstformand for Statsrevisorerne.

- Det har ikke været umuligt at kontrollere, men de har bare ikke kontrolleret, fortsætter han.

Bruger skarpeste kritik

Statsrevisorerne påpeger også over for Folketinget, at miljø- og fødevareministeren og Miljø- og Fødevareministeriet "i flere tilfælde ikke har givet Folketinget fyldestgørende og korrekte oplysninger" om udviklingen.

- Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at beretningen ikke alene dokumenterer Miljø- og Fødevareministeriets kritisable forvaltning, men også forhold, der indikerer ulovligheder, som hverken er blevet forebygget eller opdaget.

Statsrevisorerne har ni grader af kritik og har i sagen om kvotekonger brugt den skarpeste af de ni.

Hvorvidt der skal være yderligere konsekvenser vil Statsrevisorerne overlade til Folketinget.