Politik

DF med hård kritik af Esben Lunde: Gjorde intet mod kvotekonger

Mange ministre har haft ansvaret for dansk fiskeri, mens problemerne har stået på, men særligt den seneste har et stort ansvar, mener DF.

Esben Lunde Larsen (V) og Fødevareministeriet kunne have stoppet kvotekongerne, men gjorde intet.

Sådan lyder anklagen nu fra Dansk Folkeparti, efter en rapport fra Rigsrevisionen har rettet en sønderlemmende kritik af Miljø- og Fødevareministeriets kontrol med fiskekvoter siden 2002.

- Reelt har man ikke fra ministeriet og ministerens (Esben Lunde Larsen, red.) side villet gøre noget, siger Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, til TV 2.

Så det, du sådan set siger, er, at Venstre og Esben Lunde Larsen måske har ønsket, at der ikke skulle ske noget på området?

- Man kan bare sige, at der kunne gøres noget for lang tid siden. Men vi har haft en minister, som ikke ville gøre noget i den sammenhæng. Og så kan man gisne og tro ude bag tv-skærmene, hvad man vil.

Men det er jo en alvorlig anklage, at Venstre slet ikke ønskede at gøre op med kvotekongerne?

- Vi har arbejdet med denne sag nu i et år, og vi er ingen vegne kommet med den tidligere minister. Nu er der så kommet en ny minister (Karen Ellemann, red.) for bordenden, og det ser vi meget frem til, så vi kan få gjort op med det.

'Kvotekonger' har sat sig på meget

Hele sagen handler om fiskekvoter, der kan købes og sælges mellem danske fiskere. Folketinget har i årevis haft det mål, at kvoterne skulle være fordelt mellem en række fiskere og ikke skulle koncentreres hos nogle få store fiskere, de såkaldte kvotekonger.

Men Miljø- og Fødevareministeriet har ikke gjort noget for at sikre, at Folketingets målsætning blev opfyldt. Ifølge Rigsrevisorernes rapport har ministeriet ikke opsat grænser for, hvor mange kvoter den enkelte fisker kunne eje. Ministeriet har heller ikke haft et reelt overblik over, hvem der ejede de forskellige kvoter.

I stedet er der i hele perioden sket det, at nogle få kvotekonger har sat sig på en stadig større del af dansk fiskeri. Ifølge rapporten ejer 16 store fiskere nu 66 procent af kvoterne for sild, makrel og industrifisk. Og ti store fiskere ejer 47 procent af kvoterne for torsk, rødspætte og jomfruhummer.

10 forskellige ministre har haft ansvar for dansk fiskeri siden 2002, hvor Folketinget besluttede at indføre de omsættelige fiskekvoter. Men Dansk Folkeparti peger altså særligt på Esben Lunde Larsen, der har haft ministeransvaret siden 2015, som ansvarlig.

Ib Poulsen, har du ikke også selv et ansvar, I har jo haft flertal uden om regeringen?

- Nej, jeg har taget min tørn med den tidligere minister med at få ændret det. Han ville ikke levere embedsmænd, han ville ikke levere fakta og mulige indgreb over for kvote-koncentrationen. Jeg har forsøgt. Man kan trække en hest til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke, siger Ib Poulsen.

Ekspert: Dårligt håndværk

I forlængelse af sagen har to ledende embedsmænd i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fået frataget deres stillinger i sagen om mangelfuld administration af fiskekvoter. Og i sidste uge blev Esben Lunde Larsen frataget ansvaret for fiskeriet, som nu er hos Karen Ellemann (V), der i forvejen er minister for ligestilling og nordisk samarbejde.

Rigsrevisionen lægger i sin rapport også op til, at politiet skal undersøge flere kvotekonger for dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

- Rapporten tyder på, at ministeriets embedsmænd har lavet et dårligt stykke håndværk. De har ikke haft overblik over sagerne, og de har ikke været klar over, hvad de håndterede. Og de har ikke kontrolleret de oplysninger, de fik ind. Hvis man skal drage nogen til ansvar, så er det embedsmændene, siger lektor Sten Bønsing til TV 2.

'Sagen klæber til Esben Lunde Larsen'

Problemet med den mangelfulde kontrol har stået på i væsentligt længere tid, end de cirka to år Esben Lunde Larsen nåede at have ansvar for fiskeriet. Men som den seneste minister for området, er der meget fokus på ham, siger TV 2s politiske redaktør, Anders Langballe.

- Det er jo altid den minister, der sidder på området, der har ansvaret. I Esben Lunde Larsens ministertid har der været meget stor fokus på bekæmpelse af disse kvotekoncentrationer fra politisk hold. Og der har været den specielle situation, at et flertal uden om regeringen har anklaget ministeren for ikke at gå kraftigt nok til værks, når det gjaldt om at bekæmpe kvotekongerne. Så derfor klæber denne sag til Esben Lunde Larsen, siger TV2s politiske redaktør Anders Langballe.

- Når det så er sagt, så er problemerne med, at embedsværket anklages for ikke at gøre sit arbejde ordentligt, et problem, der strækker sig meget længere tilbage end Esben Lunde Larsens tid. Så det er noget, der vil belaste flere ministre. Men der peger en pil på Esben Lunde Larsen, fordi det i hans tid har været så meget i fokus, uden der er sket noget som helst i hans system, siger Anders Langballe.

Anders Langballe: Sagen klæber mest til Esben Lunde Larsen

Rigsrevisorernes rapport bliver onsdag præsenteret for de politisk udpegede Statsrevisorer, som onsdag eftermiddag vil holde et pressemøde om sagen. Det pressemøde vil blive vist på TV 2 NEWS.

Esben Lunde Larsen har over for TV 2 ikke ønsket at kommentere sagen.

De har været ministre for fiskeriet siden 2001

2001 - 2004

2001 - 2004

Marianne Fischer Boel (Venstre) fra november 2001 til august 2004, ialt knap tre år.

Foto: Claus Fisker / Scanpix Danmark

2004 - 2007

2004 - 2007

Hans Christian Schmidt (Venstre) fra august 2004 til september 2007, ialt godt tre år.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

2007 - 2010

2007 - 2010

Eva Kjer Hansen (Venstre) fra september 2007 til februar 2010, ialt knap to-et-halv år.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix Denmark

2010 - 2011

2010 - 2011

Henrik Høegh (Venstre) fra februar 2010 til oktober 2011, ialt knap to år.

Foto: Jeppe Michael Jensen / Scanpix Denmark

2011 - 2013

2011 - 2013

Mette Gjerskov (Soc.dem.) fra oktober 2011 til august 2013, i alt knap to år.

Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

2013

2013

Karen Hækkerup (Soc.dem.) fra august 2013 til december 2013, i alt fire måneder.

Foto: Katrine Emilie Andersen / Scanpix Denmark

2013 - 2015

2013 - 2015

Dan Jørgensen (Soc.dem.) fra december 2013 til juni 2015, i alt cirka halvandet år.

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

2015 - 2016

2015 - 2016

Eva Kjer Hansen (Venstre) fra juni 2015 til februar 2016, i alt lidt mere end et halvt år.

Det var anden gang Eva Kjer Hansen fik ansvaret for dette område, idet hun også var minister fra 2007 til 2010.

Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

2016 - 2017

2016 - 2017

Esben Lunde Larsen (Venstre) fra februar 2016 til august 2017, i alt knap halvandet år.

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

2017 -

2017 -

Karen Ellemann (Venstre) siden august i år.

Hendes ministerperiode er således ikke en del af den periode, som Rigsrevisionen har undersøgt.

Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

I alt ni ministre har haft ansvaret siden 2001, seks fra Venstre og tre fra Socialdemokratiet.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet