Politik

BLOG: Friheden rækker kun dertil, hvor den påvirker andre

BLOG: Debatten for og imod vacciner har længe bølget frem og tilbage i Danmark.

Debatten for og imod vacciner har efterhånden bølget frem og tilbage i Danmark i nogen tid. Eller, det vil sige, nogle få men til gengæld højtråbende modstandere af det gængse danske børnevaccinationsprogram får megen taletid i medierne med deres pseudovidenskabelige påstande. Konklusionen fra deres side bliver, at deres børn ikke får den almindelig MFR-vaccine, der beskytter mod bl.a. mæslinger.

Det lyder måske som en banal børnesygdom, men det er det ikke. Mæslinger er en ekstremt smitsom virussygdom, der i værste fald kan koste den smittede livet. Man skal være fyldt 15 mdr. for at modtage vaccinen, og det indebærer, at mange børn – velsagtens de fleste – begynder i daginstitution, inden de har kunnet få vaccinen. Dertil kommer nogle børn, der af særlige årsager som eks. tidligere alvorlig sygdom ikke kan modtage vaccinen. Når vaccineskeptikerne træffer valget om ikke at vaccinere egne børn, træffer de også et valg om at udsætte andre børn for smitterisikoen.

Anledningen til at tage endnu en runde på debatten er, at man i Italien vil pålægge forældre bødestraf, hvis de ikke vaccinerer deres børn. Jeg mener ikke, at bødestraf er en oplagt løsning i Danmark, men jeg synes, det bør have betydning, hvis man vælger vaccinen fra. Så skal man efter min mening ikke kunne have plads i en offentlig (og i øvrigt offentligt støttet) daginstitution, idet man udsætter andre for fare.

Der er i dag få tilfælde af mæslinger i Danmark, men få er stadig for mange. Vi risikerer kun flere, hvis flere vælger vaccinen fra, og vi oven i det ser migrantstrømme til Europa fra steder, hvor man ikke bliver vaccineret.

Nogle kalder det straf og tvang. Jeg vil ikke tvinge nogen; forældrene må gøre, hvad de vil. Men man kan imidlertid efter min mening ikke være en del af et fællesskab, hvis man ikke også vil vise hensyn. Friheden rækker kun dertil, hvor den påvirker andre. Så bliver det legitimt at tale om, hvordan man kan træffe hvert sit valg uden at udsætte hinanden for fare.