Nye afsløringer presser Esben Lunde: Forstå sagen om kvotekonger på fem minutter

- Nu stopper festen, lyder det fra Dansk Folkeparti efter nye afsløringer i sag om kvotekonger. Ministeren afviser kritikken.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har allerede for flere måneder siden lagt sig fladt ned og sagt undskyld, undskyld, undskyld. Og han har fået en ”meget, meget, meget stor næse” af et flertal i Folketinget, som er voldsomt kritiske overfor hans ageren.

Men det betyder langt fra, at sidste punktum er sat i sagen om de såkaldte kvotekonger.

For nye oplysninger øger nu presset på miljø- og fødevareministeren. Oplysninger om både Esben Lunde Larsens og hans embedsmænds rolle i sagen. Det er Berlingske, der i en artikel offentliggjort tidligere på ugen beskriver, hvordan Esben Lunde Larsen, i større omfang end det tidligere har været fremme, tilsyneladende har undladt at videregive centrale oplysninger til Folketinget.

Og avisen beskriver også, hvordan ministerens embedsmænd - ifølge kritikere - har arbejdet målrettet på at forhindre den politik, et flertal i Folketinget har vedtaget, i at blive gennemført.

Afsløringer, som nu får Dansk Folkeparti til at så tvivl om, hvorvidt Esben Lunde Larsen kan fortsætte som minister.

Ministeren beklagede

Den politisk højspændte sag om de såkaldte kvotekonger tog for alvor fart i slutningen af sidste år, da et flertal udenom regeringen indgik en fiskeriaftale, der blandt andet havde til formål at gøre op med kvotekongerne - en betegnelse for de få velhavende fiskere, der de seneste år har sat sig på en meget stor del af de danske fiskekvoter og dermed skabt næsten monopollignende tilstande.

Folketingets fiskeriordførere spurgte dengang ved flere lejligheder ministeren, hvilke muligheder der var for at forbedre situationen for de mange små og mellemstore fiskere, men ministeren videregav ikke en række af de forslag til en indsats mod kvotekongerne, som han og hans ministerium havde kendskab til.

På baggrund af hård kritik fra blandt andre regeringens støtteparti Dansk Folkeparti endte ministeren med at lægge sig fladt ned, undskylde og meddele, at han nu ”ville gøre mit yderste for at medvirke til at gennemføre Folketingets fiskeriaftale både i ord og ånd. Blandt andet i forhold til de såkaldte kvotekonger".

Men dokumenter, som Berlingske er i besiddelse af, viser, at Miljø- og Fødevareministeriet undervejs i forløbet lagde planer for, hvordan man - sammen med borgmestre og fiskeriforeninger, der var utilfredse med flertallets politiske aftale - kunne skabe usikkerhed om aftalen og arbejde for, at "rorpinden kommer tilbage til ministeriet". Vel at mærke samtidig med, at embedsværket havde til opgave at gennemføre netop den politik, som et flertal udenom regeringen var nået til enighed om.

Samtidig beskriver Berlingske, hvordan det tilsyneladende var en bevidst strategi fra ministeren og hans embedsmænd kun at ”fremlægge et absolut minimum af indgrebsmuligheder”, når Folketingets øvrige partier spurgte til mulighederne for at gribe ind overfor kvotekongerne.

DF: Nu stopper festen

Samlet set får Berlingskes nye afsløringer kritikken af Esben Lunde Larsen til at tage til. For beviser Berlingskes artikel, at Esben Lunde Larsen og hans embedsmænd i virkeligheden spillede dobbeltspil, når de offentligt forsikrede, at de ville "gennemføre Folketingets fiskeriaftale både i ord og ånd", men på de indre linjer undlod at videregive oplysninger til Folketinget og lagde planer for, hvordan aftalen, som regeringen jo ikke selv var en del af, kunne modarbejdes?

Socialdemokraternes fiskeriordfører, Simon Kollerup, kalder på baggrund af de nye oplysninger sagen ”voldsomt kritisabelt”.

Enhedslisten har indkaldt ministeren i samråd for at få en forklaring.

- Med de oplysninger, der er kommet frem i dag, er der noget, der tyder på, at ministerens embedsværk decideret har stået bag kampagner rettet mod andre folketingspartier. Vi skal have frem i lyset, om det har fundet sted. Hvis det er tilfældet, er det selvfølgelig helt uacceptabelt, siger partiets landbrugsordfører Maria Gjerding i en pressemeddelelse og fortsætter:

- En minister skal selvfølgelig arbejde loyalt for de beslutninger, et flertal i Folketinget træffer, ikke arbejde målrettet imod dem. Samtidig har Esben Lunde Larsen endnu engang tilbageholdt oplysninger for Folketinget. Det er udtryk for en mangel på respekt over for folkestyret.

Helt afgørende for Esben Lunde Larsens fremtid som minister er Dansk Folkeparti, der som regeringens støtteparti kan tippe flertallet i Folketinget, hvis de erklærer, at de ikke længere har tillid til ministeren. DF’s Pia Adelsteen, der er formand for Folketingets miljø- og fødevareudvalg, siger til Berlingske:

- Jeg vil sige det sådan, at jeg godt kan forstå, hvis de politikere, der har siddet med i forhandlingerne, har denne holdning: "Nu stopper festen". Ministeren har allerede fået en næse, og bliver vi ved med bare at give næser, begynder folk at grine ad os.

Lunde: Det er ikke rigtigt

Esben Lunde Larsen ønsker ikke at stille op til interview med TV 2 om sagen, og ministeriets presseafdeling har i stedet sendt en række skriftlige citater, som også er bragt i Berlingske.

Her afviser ministeren blandt andet, at han har misbrugt sine embedsmænd:

- Jeg bruger ikke mine embedsmænd partipolitisk, men jeg lytter til den rådgivning, de tilbyder mig, og som forelægges mig.

Esben Lunde Larsen afviser samtidig kritikken af, at han har forsøgt at modarbejde det politiske flertals ønske om at gribe ind over for kvotekongerne.

- Jeg kan godt høre, at nogen igen og igen fremfører, at jeg ikke er interesseret i at gøre noget ved kvotekoncentration. Men det er ikke rigtigt. Det ligger mig derimod meget på sinde, skriver han.