Politik

S-forslag: Klar til at lukke muslimske friskoler

Socialdemokraterne foreslår at fratage friskoler, der er en trussel for integrationen, deres offentlige tilskud.

Socialdemokraterne foreslår at fjerne tilskuddet til friskoler, hvor mere end 50 procent af eleverne har udenlandsk baggrund. Det skriver Berlingske.

Det vil betyde, at skolerne mister deres bevillinger og derfor må lukke. Ifølge avisen ønsker Socialdemokraterne reelt helt at lukke en stribe muslimske friskoler. Lovforslaget vil ikke berøre de tyske, franske eller jødiske skoler i Danmark.

En vækst i antallet af skoler samt flere eksempler på 'parallel­skoler med andre spilleregler' har fået partiet til at ændre kurs på området, påpeger integrationsordfører Dan Jørgensen overfor TV 2:

- Skolen i Danmark skal være et sted, hvor integrationen styrkes. Det handler om at tilegne sig danske værdier og blive en del af det danske fællesskab.

Integrationsordføreren vil forhindre, at skoler misligholder deres pligt til at oplyse deres elever om folkstyret og frihedsrettigheder. I den forbindelse peger Dan Jørgensen på sager, hvor muslimske friskoler blandt andet har brugt statslige midler til at sende drengeelever på pilgrimsture til Mekka.

- Piger har fået at vide, at de ikke må få danske kærester og venner. Der har været forskelsbehandling på drenge og piger. Den slags ting, som vi ikke har noget at gøre med, synes vi jo ikke er integration, men tværtimod det modsatte, siger Dan Jørgensen, der afviser, at der er tale om en kollektiv afstraffelse af en religiøs gruppe. 

Muligvis på kant med grundloven

Hos Dansk Friskoleforening mener formanden, at forslaget fra Socialdemokratiet er i strid med grundloven, da der i den står, at forældrene har ansvaret for deres børns skolegang, og de dermed kan vælge den skole, de finder bedst.

- Ved at sige, at en bestemt befolkningsgruppe ikke selv kan vælge en skole har vi et opgør med noget helt grundlæggende demokratisk, som vi har haft i mange år, siger Peter Bendix Petersen, der er formand for Friskoleforeningen. 

Han deler ikke integrationsordførerens syn på, at flere af friskolerne ikke opfylder de grundlæggende krav for at modtage tilskud fra staten. Formanden peger på, at der er så sent som ved årsskiftet blev indført stramninger i forhold til tilsynet med friskoler og at nogle friskoler også er lukket i tidens løb, fordi de ikke overholdt gældende krav.

Han nævner desuden, at mange af eleverne fra de muslimske friskoler klarer sig godt fagligt. 

Stigning i antallet af muslimske friskoler

De seneste ti år er antallet af registrerede muslimske friskoler er steget fra 22 til 26. Det viser tal fra Friskoleforeningen og Dansk Privatskoleforening. Der kan dog findes flere skoler, som ikke er organiseret i en af foreningerne. 

Tal på muslimske friskoler

  • Antallet af elever er steget fra 3.300 i 2007 til omkring 4.800 i 2015
  • Ud af den samlede andel elever med ikke-vestlig baggrund er steget fra 5,1 procent i 2007 til 7,4 procent i 2015
  • Antallet af registrerede muslimske friskoler er steget fra 22 til 26 siden 2007.
Kilde: Tænketanken Kraka

Antallet af elever på muslimske friskoler er ifølge en analyse fra Tænketanken Kraka steget­ fra 3.300 i 2007 til 4.800 i 2015.

De internationale skoler står i udgangspunktet til at blive ramt af lovforslaget, men det vurderes, at de vil gå fri ud fra den betragtning, at hovedparten af eleverne ikke opholder sig i Danmark permanent, og skolerne dermed ikke varetager nogen integrationsgaver.

- Det handler ikke om at gøre noget imod nogen - det handler om at gøre noget for nogen. Det er børnenes tarv det handler om. Derudover har vi et samfund, der gerne skal fungere. Det samfund fungerer ikke, hvis der er for mange, der står udenfor fællesskabet, siger den socialdemokratiske integrationsordfører.

Dansk Folkepartis undervisningsordfører Alex Ahrendtsen fortæller til TV 2, at partiet støtter forslaget.

TV 2 har talt med fra Liberal Alliance, Venstre og Konservative, men det er ikke lykkedes at få en kommentar.