Politik

BLOG: En politisk sæson med stærke blå resultater

Så står sommeren for døren, og vi kan sætte punktum for endnu en politisk sæson med solide blå resultater.

Vi har skabt tryghed for de danske boligejere, vi gør det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet, og vi har afsat over en halv milliard til børneområdet. For blot at nævne et par eksempler.

Da Venstre påtog sig regeringsansvaret for to år siden, var det for at forandre; for at forbedre. Vi ville skabe et stærkere og rigere Danmark, og vi satte fire klare pejlemærker, som vi ville måles på. På alle fire områder går det fremad.

Det første pejlemærke var, at flere skulle forsørge sig selv. I dag har vi den laveste ledighed i 40 år, på nær to år i nullerne, hvor der var overophedning. Det er godt for samfundet, fordi vi, for alle de der flytter sig fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse, har flere penge til vores fælles velfærd. Men frem for alt er det godt for den enkelte, der får arbejde, frihed, ansvar, kolleger og nyt indhold i livet.  

Det andet pejlemærke var flere private arbejdspladser. Siden regeringen trådte til, er der kommet 91.000 flere private arbejdspladser. Og vi vil videre af det spor. Ved at lette skatter og byrder for erhvervslivet gør vi det attraktivt at investere i arbejdspladser i Danmark – og dermed sikrer vi vækst i hele landet.

Det tredje pejlemærke var en stærkere kernevelfærd. Vi har afsat flere milliarder til bl.a. bedre kræftbehandling, værdig ældrepleje og et styrket politi.

Det fjerde pejlemærke var en konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Og der er blevet strammet op. Vi har fået styr på asyltilstrømningen og den nye lavere integrationsydelse sikrer et ordentligt incitament til at arbejde. Vi skal hjælpe folk i nød, men vi skal også passe på Danmark. Og når færre kommer hertil, betyder det, at vi kan hjælpe endnu flere i nærområderne.

Efter sommerferien tager vi fat igen. Skatten skal ned – og især for dem med de laveste lønninger. Så det endnu bedre kan betale sig at arbejde og dermed bidrage til et endnu bedre Danmark. God sommer!