Politik

Hver anden prøvedeltager kan ikke få dansk pas - kan du klare testen?

Man skal svare rigtigt på mindst 32 ud af 40 spørgsmål i indfødsretsprøven, hvis man vil gøre sig forhåbninger om et rødbedefarvet, dansk pas.

Da 3.225 prøvedeltagere tidligere i juni mødte op for at tage indfødsretsprøven på 50 sprogcentre landet over, lykkedes det kun hver anden af dem at svare rigtigt på nok spørgsmål til at bestå.

Det viser tal, der er blevet offentliggjort af Udlændinge- og Integrationsministeriet onsdag.

49,8 procent af de personer, der tog testen den 7. juni, har bestået testen. Det er en markant lavere andel end prøven i december sidste år, hvor 67,5 procent svarede rigtigt på mindst 32 ud af 40 spørgsmål.

- Det er en noget lavere beståelsesprocent, vi ser denne gang, og det viser jo bare, hvor vigtigt det er at forberede sig grundigt - og det er også meningen, siger integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

- Et dansk statsborgerskab er et stort privilegium, og derfor kræver vi, at man skal have kendskab både til grundlæggende forhold og til kultur og historie i det samfund, man vil være en del af, siger hun.

Kritiseret for at være for svær

Prøven, der varer 45 minutter, er uden hjælpemidler. 35 af spørgsmålene er hentet i et læremateriale, deltagerne på forhånd har fået udleveret, og derfor er der mulighed for at læse op inden. Det er der til gengæld ikke ved de sidste fem, som handler om aktuelle emner inden for eksempelvis politik og kultur.

Mens det glippede for halvdelen af de 3225 personer, der tog prøven i år, at bestå, var det i juni 2016 kun 31,2 procent, der formåede at klare skærene. Det affødte en diskussion om, hvorvidt prøven var for svær.

Kritikken fra blandt andet sammenslutningen De Danske Sprogcentre lød, at den stillede urimelige krav til deltagernes viden om Danmark.

Et af målene for den negative respons var et spørgsmål om, hvornår den første film om Olsen-Banden havde premiere. Var det i 1968, 1970 eller 1971?

Det var i 1968. Men svarmulighederne lå meget tæt på hinanden, og derfor erklærede Inger Støjberg senere, at der var god grund til at rette prøven til. Hun afviste dog, at prøven havde været for vanskelig.

Nedenfor kan du teste, om du mon kan bestå den nyeste indfødsretsprøve.

Her er den nye indfødsretsprøve: Kan du få statsborgerskab?

 1. Må en dommer bære symboler, der viser hans eller hendes religiøse eller politiske overbevisning?

  Du har 0 rigtige

 2. I 1870'erne opstod der en arbejderbevægelse i Danmark. Hvilket parti organiserede arbejderne i denne bevægelse sig i?

 3. I 1970'erne kom der mange gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de fleste af dem fra?

 4. Hvilken forfatter har blandt andet skrevet "Lykke-Per"?

 5. I 1800-tallet blev der grundlagt en bevægelse, hvor bønder slog sig sammen om blandt andet at oprette mejerier og brugsforeninger. Hvilken bevægelse?

 6. Hvornår ophørte unionen mellem Danmark og Norge?

 7. Hvilken dansk forfatter har skrevet "Den afrikanske farm", der udkom i 1937?

 8. Hvilken dansk fysiker modtog i 1922 Nobelprisen i fysik?

 9. Hvem vedtager lovforslag?

 10. I 1814 blev der indført en reform om skolepligt i Danmark. Hvor mange år skulle børn ifølge denne reform gå i skole?

 11. I 2002 besluttede Folketinget, at danske soldater skulle deltage i en international indsats. Hvor henne?

 12. Hvilken dansk komponist er kendt i hele verden for blandt andet sine operaer?

 13. Hvilken international organisation har et folkevalgt parlament, hvor Danmark har 13 medlemmer?

 14. Hvem har den dømmende magt?

 15. Hvornår besluttede Folketinget, at man ikke ville have atomkraft i Danmark?

 16. Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder digtet?

 17. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

 18. Hvilken avis udkom første gang den 3. januar 1749?

 19. Hvornår skal en borger, der bliver anholdt, senest stilles for en dommer?

 20. Ombudsmanden er en kontrolinstans i forhold til offentlige myndigheders afgørelser. Hvem vælger ombudsmanden?

 21. Hvornår blev grundloven senest ændret?

 22. Hvilken rettighed fik kvinder i Danmark i 1973?

 23. Hvad er den næststørste trosretning i Danmark?

 24. Hvad kaldes perioden i første halvdel af 1800-tallet, hvor den danske kultur blomstrede?

 25. Hvilket af følgende områder har Septemberforliget fra 1899 i særlig høj grad haft betydning for?

 26. Hvad hedder den tidligere statsminister, der blev generalsekretær for NATO i 2009

 27. Skal en minister være medlem af Folketinget?

 28. I hvilken historisk periode regerede Christian 4.?

 29. Hvad er Vilhelm Hammershøi, der levede fra 1864-1916, kendt for?

 30. Hvornår kom Martin Luthers protestantiske ideer til Danmark?

 31. I hvilket erhverv arbejdede hovedparten af befolkningen i slutningen af 1800-tallet?

 32. Hvem er LO repræsentant for, når der skal forhandles kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked?

 33. Hvad var forfatteren og dramatikeren Ludvig Holberg en vigtig repræsentant for i Danmark?

 34. Hvad var gennem 1970'erne et af de vigtigste politiske temaer i dansk politik?

 35. Danmark har et retsforbehold i forhold til samarbejdet i EU. I 2015 stemte man om at ophæve dette. Hvad stemte flertallet af dem, der stemte?

 36. Hvad hedder formanden for Socialdemokratiet?

 37. Hvilket parti indgår i regeringen sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti?

 38. Hvilken by er i 2017 Europæisk Kulturhovedstad

 39. Hvilket 100 års jubilæum blev markeret i marts 2017?

 40. I foråret 2017 blev der søndag aften kl. 20.00 sendt en programserie på DR1. Hvad var temaet for denne programserie?

Afstemning

Bestod du indfødsretsprøven?